Koronavírus: aktuálne možnosti pracovného života, balíček prvej pomoci

V nasledujúcom článku sa dozviete, na čo majú zamestnanci nárok. Pozrieme sa na aktuálne možnosti pracovného života z pohľadu zamestnanca, zamestnávateľa a SZČO.

 

Zamestnancovi bola nariadená karanténa

Podľa  § 141 ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi na dobu karantény pracovné voľno. Jedná sa o osobnú prekážku v práci na strane zamestnanca, ktorú musí zamestnávateľovi preukázať Potvrdením o dočasnej PN (§ 144 ods. 2 Zákonníka práce). Nemocensky poistený zamestnanec má nárok na nemocenské, ktoré je od 27.3. 2020 vyplácané v tejto novej podobe: 55 % denného vymeriavacieho základu od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ktoré bude vyplácať Sociálne poisťovňa (zamestnávateľ nebude hradiť prvé tri dni nemocenského).

Ak sa zamestnanec cíti dobre, je možné, aby sa dohodol so svojim zamestnávateľom na výkone prácu z domu.

Zamestnanec sa stará o dieťa z dôvodu uzatvorenia školských zariadení

Nemocensky poistený zamestnanec má nárok na ošetrovné zo Sociálnej poisťovne. Čo sa rozumie pod pojmom ošetrovné? Ošetrovné je dávka, ktorá má zaistiť príjem zamestnancovi, ktorý nemôže pracovať, pretože sa stará o chorého člena domácnosti. 

Na pandemické ošetrovné zavedené novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení má nárok nemocensky poistená osoba, ak sa stará o dieťa do dovŕšenia jedenástich rokov veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s  dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Nárok má taktiež osoba, ktorá ošetruje dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou.

Ošetrovné sa bude vyplácať za každý kalendárny deň trvania nároku = po celú dobu, kým budú zatvorené školské zariadenia. Výška ošetrovného je  55 % denného vymeriavacieho základu.

 

Zamestnanec nevykonáva svoju prácu, pretože došlo k dočasnému uzavretiu pracoviska

V prípade, že zamestnávateľ je prinútený z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu uzavrieť prevádzku a zamestnanec nemôže ďalej pracovať, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 Zákonníka práce. Zamestnancovi sa pridelí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku (ten sa určí zo mzdy dosiahnutej v predchádzajúcom štvrťroku). Toto opatrenie je nahradené novým balíčkom prvej pomoci a zamestnancovi bude vyplatených až 80 % jeho priemernej mzdy.

 

Dovolenka nariadená zamestnávateľom

Zamestnávateľ Vám môže nariadiť čerpanie dovolenky. Podľa Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný oznámiť tuto skutočnosť zamestnancovi a to najmenej 14 dní vopred (vláda odsúhlasila zmenu a to 7 dní vopred).

 

Prvá pomoc zamestnancom, firmám a SZČO 

Aktuálna situácia je náročná pre firmy, živnostníkov a taktiež pre zamestnancov. Aby sme sa vyvarovali nezamestnanosti vláda prijala nové opatrenia a 29.3.2020 predstavila balíček prvej pomoci. Novinkou je, že štát preplatí 80 % platu zamestnanca tým firmám, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté. Náhrada príspevku bude za každého zamestnanca vo výške 80 % priemernej mzdy zamestnanca, najviac však vo výške 1 100 € na zamestnanca. Podmienkou je, že zamestnávateľ zamestnanca najmenej po dobu 6 mesiacov po skončení vyplácania príspevku neprepustí.

Praktický príklad

Zamestnanec má priemernú mzdu 850 €. Aká bude čistá mzda zamestnanca a náklady zamestnávateľa?

Riešenie

Čistá mzda zamestnanca bude 546, 89 € (hrubá mzda vo výške 680 €, od ktorej sa odpočíta sociálne a zdravotné poistenie hradené zamestnancom vo výške 91,12 € a daň z príjmu vo výške 41, 99 €). Zamestnancovi sa zníži čistá mzda o 119, 25 (pôvodná čistá mzda bola vo výške 666, 14 €).

Náklady zamestnávateľa

Štát preplatí zamestnávateľovi hrubú mzdu zamestnanca vo výške 680 €. Zamestnávateľ musí z vlastných zdrojov uhradiť sociálne a zdravotné odvody za zamestnanca vo výške 239, 36 €.

 

Príspevok pre samostatne zárobkovo činné osoby a zamestnancov vo firmách, ktoré zaznamenali pokles tržieb sa bude odvíjať od toho, ako sa vyvíjal pokles tržieb . Pri poklese viac ako 20 % štát prispeje 180 € na zamestnanca/živnostníka, viac ako 40 % štát prispeje 300 €, viac ako 60 % štát prispeje 420 € a viac ako 80 % štát prispeje 540 €. Prvá pomoc sa začne vyplácať tento mesiac od 15.04.2020. Ostatné opatrenia z balíčka prvej pomoci (bod 3 až 7).

 

prva pomoc

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie preddavkov
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Finančné účtovníctvo
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - cudzí kapitál
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (3)

#1  Patricia.1997 05.04.2020, 18:53

Platí pomoc aj pre zamestnancov, ktorí sú v skúšobnej dobe?

#2  Mária Turačková 22.11.2020, 13:16

Dobrý deň,prosím Vás viete mi povedať či Prvá pomoc plus pre SZČO musí byť započítaná do zdaniteľných príjmov.Ďakujem za odpoveď.

#3  Ing. Eva Mihalíková 29.11.2020, 14:16

Dobrý deň pani Turačková, nemala by byť, ale zatiaľ nie je k zdaňovaniu prvej pomoci vydaný zákon resp. úprava v zákone o dani z príjmov, podľa platnej legislatívy to je zdaniteľný príjem.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Koronavirus-aktualne-moznosti-pracovneho-zivota-balicek-prvej-pomoci&idc=413

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.