Videokurz Kurzy účtovnictva

Kontrola účtovníctva pred koncom účtovného obdobia

Vykonať kontroly zaúčtovania je vhodné ešte pred koncom účtovného obdobia, keďže po jeho uzavretí je nutné zostaviť účtovnú závierku a na kontrolu správnosti zostáva menej času.

 

  1. 1.       Preúčtovanie vykázaného zisku/straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Kontrola zaúčtovania rozdeleného zisku – účet 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (Pasivní) . Na konci účtovného obdobia musí byť:

a)      Zaúčtované vytvorenie zákonného rezervného  fondu –pri s.r.o. najčastejšie 5% zo zisku.

b)      Zvyšok zisku sa musí previesť na účet č. 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní)

c)       V prípade, že v predchádzajúcom účtovnom období účtovná jednotka vykázala stratu, tá sa musí previesť z účtu 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (Pasivní) na účet 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasivní) , rezervný fond sa netvorí (nie je splnená požiadavka ziskovosti).

d)      Zaúčtované ostatné fondy tvorené zo zisku ak to predpisuje spoločenská zmluva

Účtovné súvzťažnosti o prevode zostatkov z účtu 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (Pasivní) nájdete v článku Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve.

 

  1. 2.       Kontrola účtov, ktoré nemôžu mať zostatok na konci účtovného obdobia

Jedná sa o účtu 131Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) , 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktivní) , 395Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktivní) , 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (Pasivní)

Zostatok na účte 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (Pasivní) sa zaúčtuje podľa návodu v článku Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve.

Ak pri kontrole dôjde k zisteniu, že na účte 131Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) alebo 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktivní) je vykázaný zostatok,  je dôležité skontrolovať či je tento zostatok opodstatnený a či nevznikol pri chybnom účtovaní. Zostatok môže vzniknúť v prípade, že účtovnej jednotke je dodaný tovar/materiál, ktorý zaúčtuje na základe dodacieho listu avšak do konca účtovného obdobia dodávateľ nevystaví faktúru, alebo nastane opačný prípad, účtovná jednotka má faktúru za tovar, ktorý nebol do skladu dodaný do konca účtovného obdobia. Zostatky na týchto účtoch sa zaúčtujú nasledovne:

Inzerce ∇

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Príjem tovaru na sklad na základe dodacieho listu

132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní)

131Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní)

Preúčtovanie zostatku z účtu 131Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní)

131Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní)

139Účet 139 - Tovar na ceste (Aktivní)

Príjem materiálu na sklad na základe dodacieho listu

112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní)

111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktivní)

Preúčtovanie zostatku z účtu 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktivní)

111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktivní)

119Účet 119 - Materiál na ceste (Aktivní)

Prijatá faktúra za tovar po ukončení účtovného obdobia

139Účet 139 - Tovar na ceste (Aktivní)

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní)

Prijatá faktúra za materiál po ukončení účtovného obdobia

119Účet 119 - Materiál na ceste (Aktivní)

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní)

 

Pri účte 395Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktivní) keďže sa jedná o vnútorné zaúčtovanie, nemôže vzniknúť zostatok, v prípade, že pri kontrole účtu 395Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktivní) je vykázaný zostatok je nutné skontrolovať všetky zápisy súvisiace s daným účtom a zistené chybné zápisy opraviť. Ako opraviť chybný zápis v účtovníctve sa dočítate v článku Chyby v účtovníctve a ich oprava.

Kategórie

S tématom 'Kontrola účtovníctva pred koncom účtovného obdobia' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovné operácie pred uzavretím účtovného obdobia
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Kontrola-uctovnictva-pred-koncom-uctovneho-obdobia&idc=202

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.