Konečný užívateľ výhod

Pojem konečného užívateľa výhod zaviedla zmena zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri platná od 01.11.2018. Novela spomínaného zákona zaviedla povinnosť pre právnické osoby, ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu zapisovať do obchodného registra údaje o konečnom užívateľovi výhod. Táto povinnosť sa teda vzniká všetkým bežným právnickým osobám.

 

Kto sa považuje za konečného užívateľa výhod?

Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

 • má priamy alebo nepriamy podiel minimálne 25% na hlasovacích právach právnickej osoby alebo na jej základnom imaní a teda má aj minimálne 25% prospech z hospodárskeho výsledku z činnosti právnickej osoby
 • má právo vymenúvať a súčasne aj odvolávať riadiaci, štatutárny, kontrolný alebo dozorný orgán právnickej osoby
 • má nejaký iný vplyv na právnickú osobu

 

Aké informácie o konečnom užívateľovi výhod sa zapisujú?

Do obchodného registra sa o konečnom užívateľovi výhod (KÚV) zapisujú tieto údaje:

 • meno, priezvisko
 • rodné číslo alebo dátum narodenia ak nemá rodné číslo pridelené
 • adresa trvalého pobytu
 • štátna príslušnosť
 • druh a číslo dokladu totožnosti
 • údaje, pre ktoré sa z fyzickej osoby stal konečný užívateľ výhod

Ktoré právnické osoby majú povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod?

Povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod vznikla všetkým novým ale i neskôr založeným právnickým osobám, okrem výnimiek vymenovaných v zákone o obchodnom registri (emitenti cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a subjekty verejnej správy).

 

Lehota na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Zápis konečného užívateľa výhod je nutné vykonať najneskôr do 31.12.2019.

 

Tlačivo na zápis konečného užívateľa výhod

O zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra je možné požiadať dvomi spôsobmi:

 • elektronicky prostredníctvom formuláru uverejneného na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR, odkaz na formulár nájdete na tu. Elektronické podanie je možné prostredníctvom portálu www.slovensko.sk
 • poštou prostredníctvom formuláru uverejneného na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR, odkaz na formulár nájdete na tu.

 

Údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne dostupné  na stránkach obchodného registra, v obchodnom vestníku ani vo výpisoch z obchodného registra.  Pre navrhovateľa budú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie finančných výpomocí
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - daňové priznanie pre právnické osoby
5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie stravných lístkov
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Otázky a Diskusia k tomuto článku (1)

#1  Koščová 09.10.2019, 11:13

Dobrý deň, som konateľ v s.r.o, kde mám len 15 % podiel. Postupujem správne pri vyplňovaní Zápisu konečného užívateľa výhod, ak uvediem seba ako konateľa a zaškrtnem riadok 10 b) vrcholový manažment? Ďakujem

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Konecny-uzivatel-vyhod&idc=377

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.