Videokurz Kurzy účtovnictva

Hranica príjmov pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2024

Platenie sociálnych odvodov upravuje zákon o sociálnom poistení - č. 461/2003 Z. z.  v znení neskorších predpisov. Začiatok samostatnej zárobkovej činnosti ešte neznamená, že musíte hneď platiť sociálne odvody. Táto povinnosť môže živnostníkovi vzniknúť najskôr po podaní daňového priznania a prekročení zákonom stanovenej hranice príjmu pre konkrétny rok.

Vznik a aj zánik povinnosti platiť sociálne odvody je definovaný v § 21 zákona o sociálnom poistení.

Vznik alebo trvanie povinného poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby sa posudzuje vždy:

  • k 1. júlu,
  • resp. 1. októbru, ak má fyzická osoba predĺženú lehotu na podanie daňového priznania,

Sociálna poisťovňa pri posudzovaní vychádza vždy z výšky príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti uvedených v daňovom priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

 

Sociálna poisťovňa do 20 dní oznámi:

  • vznik (prípadne zánik) povinného poistenia,
  • vymeriavací základ, resp. jeho zmenu, 
  • výšku poistného, 
  • lehoty splatnosti poistného, 
  • údaje týkajúce sa platby poistného  (špecifický symbol, variabilný symbol).

 

Od akej sumy príjmov vznikne povinnosť platiť sociálne odvody v roku 2024?

Povinnosť platiť sociálne poistné vznikne každej samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO), ktorá v daňovom priznaní za rok 2023 uvedie príjmy vyššie ako 7 824,00 EUR. Ak SZČO podá daňové priznanie do 2. apríla 2024 vznikne mu povinnosť platiť odvody od 1. júla 2024.

SZČO si môže túto povinnosť aj oddialiť a to oddialením termínu pre podanie daňového priznania – podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania (odklad). Odklad môže SZČO podať do konca júna 2024. Daňové priznanie môže podať aj skôr ako v júni, no pre Sociálnu poisťovňu bude rozhodujúcim dátumom pre vznik povinnosti k sociálnemu poisteniu 1. október 2024.

Sociálna poisťovňa na základe podaného daňového priznania za rok 2023, vypočíta vymeriavací základ SZČO a následne vypočíta výšku sociálneho poistného. Minimálna výška sociálneho poistného pre rok 2024 je 216,13 EUR.

 

Príklady:

1. Pani Jana si otvorila živnosť máji 2023, daňové priznanie podala 15. januára 2024. V daňovom priznaní uviedla príjmy zo živnosti vo výške 15 000 Eur. Vznikne jej povinnosť platiť odvody ?

Pani Jana podala daňové priznanie v riadnom termíne (do 2. apríla 2024), jej príjmy v daňovom priznaní sú vyššie ako 7 824 EUR a z tohto dôvodu jej od 1. júla 2024 vznikne povinnosť platiť sociálne odvody do Sociálnej poisťovne. Ak by pani Jana podala v roku 2024 oznámenie o odložení lehoty na podanie daňového priznania a predlžila si lehotu na podanie daňového priznania do 30. júna 2024, povinnosť platiť sociálne odvody by jej vznikla až v októbri 2024.

 

2. Pán Peter v roku 2023 bol povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne. V roku 2023 sa mu v podnikaní veľmi nedarilo a zarobil iba 5500 EUR. Pán Peter si predĺži lehotu na podanie daňového priznania do 30. júna 2024 a v tomto termíne aj podá daňové priznanie. Ako to bude s jeho odvodmi do Sociálnej poisťovne?

Vzhľadom k tomu, že pán Peter v roku 2023 zarobil menej ako 7 824 Eur, na základe podaného daňového priznania za rok 2023 mu zanikne povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Keďže si pán Peter podá odklad do 30. júna, táto povinnosť mu zanikne až od októbra 2024. Ak by si pán Peter odklad nepodal, daňové priznanie by podal v riadnom termíne, povinnosť by mu zanikla už v júli 2024. Týmto spôsobom by pán Peter mohol ušetriť na odvodoch do Sociálnej poisťovne.

 

3. Pán Martin bol v roku 2023 časť roka zamestnaný a časť roka podnikal na živnosť. Daňové priznanie za rok 2023 podal 13. januára 2024. V daňovom priznaní uviedol príjem zo zamestnania vo výške 18 350 Eur a príjem z podnikania 3 800 Eur, jeho celkový zdaniteľný príjem teda bol 22 150 (18350+3800). Vznikne mu povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne ?

Sociálna poisťovňa pri posudzovaní vzniku povinnosti platiť sociálne poistenie vychádza z príjmov, ktoré sú v daňovom priznaní označené ako príjem podľa § 6 ods. 1 a ods. 2. V daňovom priznaní sú tieto príjmy uvedené v VI. Oddiele v Tabuľke č. 1 (strana 3 a strana 4 daňového priznania typ B). V tomto oddiele bude mať pán Martin uvedenú sumu 3 800 Eur a keďže je táto suma nižšia ako 7 824 Eur, povinnosť platiť sociálne odvody mu nevznikne.

 

4. Pani Erika si otvorila živnosť v roku 2023, za rok 2023 vystavila faktúry v celkovej sume 8 500 Eur. Časť týchto faktúr bola uhradená v roku 2024. Celkový príjem z uhradených faktúr v roku 2023 bol 7 350 Eur. Ako príjem pani Erika vyplní v daňovom priznaní a ako to bude so sociálnym poistením ?

Živnostník v daňovom priznaní uvádza príjem, ktorý reálne dostal. Pani Erika preto v daňovom priznaní uvedie príjem z faktúr, ktoré jej boli uhradené v roku 2023, tzn. uvedie sumu 7 350 Eur. Táto suma je nižšia ako hranica pre vznik povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne a preto pani Erike táto povinnosť nevznikne. Príjem z faktúr, ktoré boli vystavené v roku 2023 ale uhradené až v roku 2024 pripočíta k príjmu za rok 2024.

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie finančných výpomocí
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Daňová licencia
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Mzdové veličiny od 01.01.2024

31. 10. 2023

Mzdové veličiny aktualizované pre rok 2024. Výška minimálnej mzdy, minimálna mzda podľa stupňov náročnosti, výška nezdaniteľnej časti v roku 2024.

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Hranica-prijmov-pre-platenie-odvodov-do-Socialnej-poistovne-v-roku-2024&idc=530

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.