Hranica príjmov pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne

Kedy živnostník neplatí odvody do Sociálnej poisťovne a naopak kedy mu vznikne povinnosť platiť poistné? Aké sú minimálne odvody na sociálne poistenie?

Platenie sociálnych odvodov upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Začiatok samostatnej zárobkovej činnosti ešte neznamená, že musíte hneď platiť sociálne odvody. Táto povinnosť môže živnostníkovi vzniknúť najskôr po podaní daňového priznania a prekročení zákonom stanovenej hranice príjmu pre konkrétny rok.

Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby je definovaný v § 21 zákona o sociálnom poistení. Vznik alebo trvanie povinného poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby sa posudzuje vždy:

  • k 1. júlu,
  • resp. 1. októbru, ak má fyzická osoba predĺženú lehotu na podanie daňového priznania,

a to na základe výšky príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Následne Vám sociálna poisťovňa do 20 dní oznámi:

  • vznik (prípadne zánik) povinného poistenia,
  • váš vymeriavací základ, resp. jeho zmenu, 
  • výšku poistného, 
  • lehoty splatnosti poistného, 
  • údaje týkajúce sa platby poistného  (špecifický symbol, variabilný symbol).

Od akej sumy príjmov vzniká povinnosť platiť sociálne odvody?

Povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne za obdobie od 1. júla 2024 (resp. 1. októbra 2024) má samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá dosiahla za rok 2023 príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou vyšší ako 7 824 eur (12-násobok minimálneho mesačného vymeriavacieho základu x 652 eur). Za rok 2022 sa posudzuje hranica príjmov 7 266 eur. Výška odvodov závisí od výšky vymeriavacieho základu. Percento odvodov do Sociálnej poisťovne je vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu. Minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2023 budú v sume 200,72 eur (33,15 % z 605,50 eur).

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Doplň doklad k predkontácii
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Jednoduché účtovníctvo
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie s finančnými účtami
16 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Rodičovský dôchodok

21. 05. 2023

Čo je rodičovský dôchodok? Odkedy vzniká nárok na rodičovský dôchodok?

Otázky a Diskusia k tomuto článku (2)

#1  JanaMox 02.11.2023, 15:49

Ak začne živnostník podnikať v 10.mesiaci je hranica príjmov pre platenie sociálnych odvodov určená mesačne alebo môže za 2023 zarobiť 7 824 eur teda v čase od 10/2023-12/2023?

#2  Ing. Eva Mihalíková 03.11.2023, 08:34

Dobrý deň, tento limit je za kalendárny rok, a je jedno či túto hranicu presiahne živnostník za 10-12 mesiacov alebo už za dva.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Hranica-prijmov-pre-platenie-odvodov-do-Socialnej-poistovne&idc=506

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.