Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Goodwill

| Ing. Eva Mihalíková

Za goodwill sa označuje hodnota, ktorú je nadobúdateľ ochotný uhradiť v očakávaní budúceho ekonomického prospechu. Vzniká pri splynutiach a zlúčeniach obchodných spoločností, kedy dochádza k tzv. synergickým efektom alebo úsporám, ktoré sa týmto dosiahnu.

Goodwill môže byť kladný ale aj záporný. V prípad záporného goodwillu je možné ho chápať aj ako odložené výnosy. Goodwill predstavuje určitú korekčnú majetkovú položku.

Goodwill sa účtuje na účte č. 015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015.

Kedy vzniká goodwill ?

Udalosť

Goodwill

Kto o ňom účtuje

Kúpa podniku alebo jeho časti

Vzniknutý rozdiel medzi kúpnou cenou a reálnou hodnotou jednotlivých položiek majetku a záväzkov ocenených v účtovníctve

Kupujúci

Vklad podniku alebo jeho časti

Rozdiel medzi uznanou a reálnou hodnotou vkladu jednotlivých položiek majetku a záväzkov ocenených v účtovníctve

Príjemca vkladu

Výmena podniku alebo jeho časti

Postup je rovnaký ako pri kúpe

Kupujúci

Splynutie dvoch podnikov

Rozdiel medzi účtovnou hodnotou zúčastnených strán a reálnou hodnotou jednotlivých položiek majetku a záväzkov pripadajúcich na podiel

Novovzniknutá spoločnosť

Rozdelenie spoločnosti

Rozdiel medzi účtovnou a reálnou hodnotou pripadajúcou na vklad

Obe novovzniknuté spoločnosti

Zlúčenie spoločnosti

Rozdiel medzi účtovnou hodnotou jednej časti a reálnou hodnotou jednotlivých položiek a záväzkov pripadajúcich na tento podiel

Novovzniknutá spoločnosť


Inzercia ∇

 

Kladný alebo záporný goodwill sa zahŕňa do základu dane až do jeho úplného zahrnutia, najdlhšie po dobu siedmych po sebe idúcich zdaňovacích období (najmenej 1/7 ročne).


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Účtovanie predaja a kúpy podniku. Účtovanie predaja a kúpy podniku.

29. 10. 2014, Eva Mihalíková Účtovanie predaja a kúpy podniku v praxi. Návod ako na to.... celý článokKategórie: Daňové výdavky od A po Z Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Goodwill&idc=126

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.