Goodwill

Za goodwill sa označuje hodnota, ktorú je nadobúdateľ ochotný uhradiť v očakávaní budúceho ekonomického prospechu. Vzniká pri splynutiach a zlúčeniach obchodných spoločností, kedy dochádza k tzv. synergickým efektom alebo úsporám, ktoré sa týmto dosiahnu.

Goodwill môže byť kladný ale aj záporný. V prípad záporného goodwillu je možné ho chápať aj ako odložené výnosy. Goodwill predstavuje určitú korekčnú majetkovú položku.

Goodwill sa účtuje na účte č. 015 Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015.

Kedy vzniká goodwill ?

Udalosť

Goodwill

Kto o ňom účtuje

Kúpa podniku alebo jeho časti

Vzniknutý rozdiel medzi kúpnou cenou a reálnou hodnotou jednotlivých položiek majetku a záväzkov ocenených v účtovníctve

Kupujúci

Vklad podniku alebo jeho časti

Rozdiel medzi uznanou a reálnou hodnotou vkladu jednotlivých položiek majetku a záväzkov ocenených v účtovníctve

Príjemca vkladu

Výmena podniku alebo jeho časti

Postup je rovnaký ako pri kúpe

Kupujúci

Splynutie dvoch podnikov

Rozdiel medzi účtovnou hodnotou zúčastnených strán a reálnou hodnotou jednotlivých položiek majetku a záväzkov pripadajúcich na podiel

Novovzniknutá spoločnosť

Rozdelenie spoločnosti

Rozdiel medzi účtovnou a reálnou hodnotou pripadajúcou na vklad

Obe novovzniknuté spoločnosti

Zlúčenie spoločnosti

Rozdiel medzi účtovnou hodnotou jednej časti a reálnou hodnotou jednotlivých položiek a záväzkov pripadajúcich na tento podiel

Novovzniknutá spoločnosť


Inzerce ∇

 

Kladný alebo záporný goodwill sa zahŕňa do základu dane až do jeho úplného zahrnutia, najdlhšie po dobu siedmych po sebe idúcich zdaňovacích období (najmenej 1/7 ročne).

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie stravných lístkov
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Opravné položky
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie zmeniek
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Goodwill&idc=126

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.