Elektronická registračná pokladnica

Každý daňový subjekt, ktorý prijíma a vydáva platby v hotovosti je povinný viesť vierohodnú evidenciu jednotlivých platieb, pokiaľ údaje o týchto platbách slúžia ako dôkazný prostriedok pre správne stanovenie daňovej povinnosti. Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice  je každý podnikateľ povinný evidovať takúto tržbu v elektronickej registračnej pokladnici (ďalej len ERP) bez zbytočného odkladu.

Povinnosť evidovať tržby cez ERP sa nevzťahuje na:

 • Podniky, živnostníkov v konkurze

ďalej na predaj:

 • cenín
 •  mincí
 • poštových známok
 • tovaru cez predajné automaty
 • tovaru na dobierku
 • živých zvierat a i.

 

Predajné miesto

Podnikateľ zaznamenáva jednotlivé platby prostredníctvom pokladnice, vystaví a predá zákazníkovi, s ktorým platbu uskutočňoval, pokladničný blok. Zobrazovacie zariadenie pokladnice musí byť dobre viditeľné a čitateľné z miesta zákazníka, pokiaľ to druh činnosti umožňuje. Výnimku tvoria priestory, kde vzhľadom k vybaveniu interiéru nie je vhodné z dôvodu narušenia prostredia zariadenie viditeľne umiestňovať, napr. interiér reštaurácie.

Predajným miestom sa rozumie budova predajne, resp. iný priestor, kde podnikateľ vykonáva svoju činnosť.

 

Čo sa rozumie pod pojmom pokladnica?

 • Elektronické zariadenie s fiškálnou pamäťou a tlačiarňou so zobrazovacím zariadením, ktoré tvorí jeden funkčný celok a umožňuje evidenciu platieb alebo
 • Počítač so samostatnými tlačiarňami so zobrazovacími zariadeniami a fiškálnou pamäťou, ktoré sú umiestnené v každom pokladničnom mieste a umožňujú evidenciu platieb vo fiškálnej pamäti a tlačové výstupy z fiškálnej pamäti bez pripojenia k programovému vybaveniu systému, na ktorý sú napojené.


Inzerce ∇

Aké sú minimálne náležitosti, ktoré musí mať vystavený pokladničný blok?

 • meno, priezvisko/názov firmy, prípadne iný názov podnikateľského subjektu,
 • adresu bydliska alebo sídlo podnikateľského subjektu, prevádzky
 • daňové identifikačné číslo/ identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty
 • daňový kód elektronickej registračnej pokladnice
 • ochranný znak (vložený do prevádzkovej a fiškálnej pamäti)
 • poradové číslo vyhotovenia pokladničného dokladu
 • označenie tovaru alebo služby, množstvo alebo rozsah a priradenie sadzby DPH
 • jednotkovú cenu tovaru alebo služby
 • výšku DPH
 • zaokrúhlenie ceny
 • celkovú sumu platenej ceny
 • dátum a čas vydania pokladničného bloku

 

Uzávierka

Uzávierkou sa rozumie súhrn výsledkov jednotlivých finančných operácií za každé pokladničné miesto. Podnikateľský subjekt je povinný vyhotovovať dennú uzávierku za dni, v ktorých evidoval tržbu, tzn. že nie je povinný vytvárať dennú uzávierku každý deň. Pre potreby daňovej kontroly je podnikateľ povinný vytlačiť intervalovú uzávierku z fiškálnej pamäte.

 

Čo je to fiškálna pamäť

Ako je uvedené v zákone o ERP fiškálnou pamäťou rozumieme technické zariadenie umožňujúce jednorazový a trvalý zápis údajov z dennej uzávierky. Fiškálna pamäť musí mať dostatočnú kapacitu pre zápis a uchovávanie údajov minimálne po dobu 5 rokov a údaje v nej uložené musia byť dostupné. Laicky môžeme povedať že sa jedná o nezmazateľnú pamäť, do ktorej sa zapisuje denná uzávierka, tzn. hlavne finančné tržby a ich rozpis podľa sadzieb DPH a druhov platieb.

 

Registrácia pokladnice

Pred uvedením ERP do prevádzky je potrebné ju zaregistrovať na príslušnom daňovom úrade. K registrácii ERP je potrebné predložiť knihu pokladnice a certifikát elektronickej registračnej pokladnice. Daňový úrad po registrácii zabezpečí ERP plombou.

 

Pokuty

Daňový úrad je oprávnený uložiť pokutu nedodržiavanie povinností uvedených v zákone o ERP od 30 € do 6 600 €. Pri vykonávaní kontroly na mieste môže byť udelená bloková kontrola do výšky 165 €

 

Príklady účtovania:

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Vklad hotovosti do ERP – PPD (denná uzávierka)

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211/001

261 Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261/001

Tržba v ERP – PPD (denná uzávierka)

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211/001

604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604/001

Výber z ERP – VPD (prehľadová uzávierka)

261 Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261/001

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211/001

Vklad hotovosti z ERP do centrálnej pokladnice – PPD

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211/002

261 Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261/001

 

SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE TRŽIEB V ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI

 • Oprava a údržba motorových vozidiel, a to len pri oprave a údržbe osobných motorových vozidiel okrem inštalovania dielov a príslušenstiev, ktoré nie sú súčasťou výrobného procesu
 • Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov
 • Jedálne
 • Ostatné účelové stravovanie
 • Dodávka jedál
 • Ostatné jedálenské služby
 • Služby pohostinstiev
 • Fotografické činnosti
 • Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
 • Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
 • Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
 • Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
 • Prevádzka športových zariadení, a to len pri prevádzke krytých a nekrytých kúpalísk
 • Fitnescentrá
 • Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
 • Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
 • Kadernícke a kozmetické služby
 • Služby týkajúce sa telesnej pohody
 • Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov.
Účtovné súvzťažnosti MD D
Vklad hotovosti do ERP – PPD (denná uzávierka) 211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211/001 261 Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261/001
Tržba v ERP – PPD (denná uzávierka) 211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211/001 604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604/001
Výber z ERP – VPD (prehľadová uzávierka) 261 Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261/001 211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211/001
Vklad hotovosti z ERP do centrálnej pokladnice – PPD 211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211/002 261 Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261/001

Kategórie

S tématom 'Elektronická registračná pokladnica' súvisí nasledujúci účtovný test

F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie s pokladnicou a bank. účtami
6 príkladov
Spustiť test
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie na účte 261
4 príklady
Spustiť test

Otázky a Diskusia k tomuto článku (62)

#1  Marián1 17.07.2013, 13:53

Dobrý deň, chcel by som poprosiť o konkrétne účtovanie uzávierky. Napr. na dennej uzávierke je: obrat 580, úhrada FA 430, hotovosť 590, vklad 10. Ako to všetko zaúčtovať v PU a aké doklady k tomu treba? Som z toho magor. Ďakujem, za odpoveď. Marián

#2  Ing. Eva Mihalíková 20.07.2013, 09:28

Dobrý deň, všetko zaúčtujete na základe dennej uzávierky ktorú vytlačíte z ERP. Najjednoduchšie je všetky sumy spočítať okrem vkladu, čo na dennej uzávierke určite máte a zaúčtovať to ako 211/604 na príslušné analytiky. Jedine vklad rozlíšiť ako 211/261 a potom 261/ napr. 365 (ak ste vlozili z vasej osobnej hotovosti) alebo 221 ( z účtu). Ak ste platca DPH tak ešte DPH na 211/343 - analytika.

#3  Ivana8 26.09.2013, 08:51

Dobrý deň, prosím Vás, a všetko ako uviedol Marián1 účtujem v pokladni? alebo ako pohľadávku? Vďaka.

#4  Ing. Eva Mihalíková 27.09.2013, 10:51

Dobrý deň, všetko v pokladni..

#5  Angels 28.12.2013, 16:32

Mám povinnosť robiť denné vklady do ERP keď zákazník platí presnú sumu. Mám za mesiac cca 15 tržieb, v niektoré dni tržby vôbec neevidujem. Ak by som mala v ERP urobený iba vklad musím za tento deň urobiť dennú uzávierku ? Ďakujem

#6  Ing. Eva Mihalíková 30.12.2013, 16:27

Máte povinnosť evidovať cez ERP každú hotovosť, ktorú prijmete, nie je možné prijať hotovosť bez evidencie v ERP. Pri tržbe evidovanej cez ERP je potrebné tlačiť aj denné uzávierky v deň prijatia hotovosti.

#7  Edit 12.02.2014, 19:48

Dobrý deň! Úhradu Fa 430eur nemôžete účtovať na 604, už to tam máte, keď ste vystavili faktúru

#8  Carsgirl 19.03.2014, 13:42

Dobrý deň, Môžem takto účtovať: Vklad do pokladne 10eur (D.Uzav.) 211002/261 (zaroven 261/211001) Tržba 20eur (DU) 211002/60x Výber hotovosti 30eur (PPD) 221001/261 (zaroven 261/221002) Otazka je co ak nerobim vybery priamo v pokladni, resp neukazuje mi vybery na dennej uzavierke, len jednoducho robim vklady, a vecer po uzavierke vyberiem, a rano spravim nizsi vklad. A este ohladom toho vkladu, ak som zabudla urobit rano vklad uctovanie bude ake? Prosim Vas o radu, DAKUJEM.

#9  Ing. Eva Mihalíková 20.03.2014, 17:50

Dobrý deň, Vklad o pokladne vo Vašom prípade chápem ako výber z jednej pokladne a vklad do druhej, tržba je ok. Výber hotovosti, prečo PPD ? vyber VPD a cez 211 a vkladate bude na dalsiu pokladnu alebo na účet tam bude 221. ak zabudnete ráno zaúčtovat vklad nevadí, môžte to zaučtovat nasledujúci deň. Vklady/vybery by malo byť možné vytlačiť na ERP, preštudujte si manuál.

#10  Carsgirl 24.03.2014, 10:41

ERP je 221002, Pokladnica (ako trezor napr) 221001 (nie ERP. Vyber hotovosti kvoli tomu, ze som to nikdy nerobila cez ERP, hoci sa to da, ale zatial som to nerobila, takze vlastne nemam na zaklade coho zauctovat vyber, len na zaklade postupnosti D.uzavierok a vkladov (rozdielov). Ak "neblokujem" vybery cez ERP, staci vypisat VPD? Co sa tyka vkladu, som myslela ze zabudnem do pokladne nablokovat ten vklad, cize mi na konci dna na uzavierke ani nevykaze ziaden vklad. S ERP este len zacinam, preto potrebujem trosku objasnit, ako to funguje. Ak sa da este dovysvetlit, dakujem.

#11  Saxana 05.06.2014, 16:44

Dobry den, tiez som este neuctovala ERP. Od tohto mesiaca sa cinnost vo firme, ktora doteraz nepotrebovala ERP rozsirila o predaj modnych doplnkov v prenajatom stanku. Mozem dennu trzbu na zaklade dennych uzavierok uctovat 211002/604000 a prijem do hlavnej pokladne 211002/261000 a 261000/211001?

#12  Ing. Eva Mihalíková 09.06.2014, 12:15

Dobrý deň Saxana, áno môžte, tak je to správne. Ten presun do hlavnej pokladne mate asi opačne ak je 211002 pokladna v stánku. Tak presun 261/21002 a príjem v hlavnej pokladni 211001/261.

#13  Učímsa 11.06.2014, 10:47

Dobry den, je povinne uctovat trzby kazdy den, nestaci zauctovat celkovy prehlad raz za mesiac jednym zapisom (ku koncu mesiaca), namiesto napr. 30 zapisov? Dakujem.

#14  Carsgirl 11.06.2014, 12:54

Dobry den Učímsa, ja to tak robim, ale kontrola u mna este nebola :) Ale myslim ze mozes, ale potom o vkladoch sa bude uctovat?

#15  Učímsa 11.06.2014, 13:16

Vdaka, Carsgirl, vklady by som účtovala tiež jedným zápisom, aby som očistila "čistú tržbu", ktorú prevediem - tiež 1x mesačne - do operatívnej pokladne. Len je to v každom prípade uľahčenie pracnosti, ak sa to dá mesačne :-) Medzitým som čítala, že to viacerí robia mesačne, to som rada. ;-)

#16  Carsgirl 11.06.2014, 16:41

Vklady 211001 (ERP)/261001 (doklad Mesacn.uzav) Prevod z centr. 261001/211002 (VPD) Trzby 211001(ERP)/60x Prijem penazi z ERP do cent. 211002 (Cent.pokl)/261002 (doklad PPD) a zaroven 261002/211001 (ERP)........Takto? :)

#17  Nova_pokladna 04.09.2014, 08:53

Dobrý deň, neviem, či je to správne miesto na moju otázku. Stalo sa mi, že som nevyhodila dennú uzávierku na pokladni. Tak som ju musela vyhodiť na ďalší deň. No a teraz mi nejde vyhodiť uzávierka v aktuálny deň, ale musím vyhodiť uzávierku vždy o deň neskôr. Takže napr. uzávierku za deň 31.12.2014 vyhodím až 01.01.2015. Nie je to problém? Pán zo servisu mi povedal, že sa s tým nedá nič spraviť. No mne sa to nezdá. Kým si nekúpim novú pokladňu budem musieť robiť uzávierky o deň neskôr? A účtovne to nebude problém? Ďakujem za radu.

#18  Ing. Eva Mihalíková 06.09.2014, 14:40

Dobrý deň, na uzávierke by ste mali mať uvedený obchodný deň a ten by mal byť súčasný, deň vytlačenia uzávierky nie je podstatný. denné uzávierky v súčasnosti nie sú povinné, takže z toho problém mať určite nebudete. Účtovať pokladňu môžte aj súhrnne raz za mesiac nie je to nutné každý deň.

#19  maxo 29.09.2014, 12:02

Dobrý deň. Som povinný mať registračnú pokladňu aj pri predaji cez internet ? Platby by boli realizované iba prevodom na účet alebo dobierkou. Ako je to zo službami napr. montáž satelitu som povinný mať pokladňu a vystaviť účtenku ? Ďakuejm za info.

#20  Anibo 08.12.2014, 22:36

Majú sa previesť vytlačené bločky z registračnej pokladne do peňažného denníka , alebo stačí ich kópia pri účtovníctve a bločky môžu byť nalepené v evidencii RP, v knihe RP? Stačí zápis previesť 1x mesačne, alebo je potrebné denne, alebo týždenné tržby RP do peňažného denníka pri jednoduchom účtovníctve?

#21  Učimsa 09.12.2014, 22:40

Ahoj Anibo, ak myslíš fyzické archivovanie bločkov, tak ja si napr. pripínam denné uzávierky chronologicky za sebou (na jeden papier sa mi zmestí vedľa seba a pod seba asi 8 dní) :-D. Potom si do tabuľky v exceli podpíšem všetky dni pod seba, urobím sumu za mesiac. Tabuľku priložím k týmto bločkom. Tak mám 12 minitabuliek, ktoré pripnem navrch k každému mesiacu. Ku každej tabči vytlačím jeden príjmový doklad a k nemu urobím jeden zápis v denníku :-)

#22  Učimsa 09.12.2014, 22:56

Ešte k denným uzávierkam - podľa mojich vedomostí sú stále povinné - Predpis č. 289/2008 Z. z., §12. A správneho deliktu sa dopustí ten, čo nevykoná dennú uzávierku - §16a) písm. t. Opravte ma, ak mi niečo ušlo :-) Pripájam link: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-289#f6680661

#23  Peter xxx 06.01.2015, 17:54

Zdravím chcem sa opýtať kedy musím urobiť vklad do ERP. Príklad: ERP používam cca 2x do týždňa zákazník platí presnou sumou musím urobiť vklad? A ako je to pri úhrade faktúry, tiež treba urobiť vklad . Poskytujem služby - opravy Ďakujem.

#24  Ing. Eva Mihalíková 08.01.2015, 07:58

Dobrý deň, áno, každú prijatú platbu v hotovosti je potrebné zaevidovať cez ERP, taktiež všetky úhrady faktúr v hotovosti.

#25  Peter xxx 08.01.2015, 10:06

Áno tomu rozumiem že platbu prijatú v hotovosti od zákazníka musím zaevidovať. Chcem ale vedieť či predtým musím urobiť vklad nejakej sumy napr. na vydávanie. Alebo to netreba? Ďakujeeem:)

#26  Zyka 18.01.2015, 16:13

Prosim, pochopila som spravne, ze cez ERP evidujem len trzby sa svoje sluzby? Vydavky platene v hotovosti evidujem v operativnej pokladni... ? Doteraz fungujeme cez normalnu hotovostnu pokladnicu, mame vsak povinnnost zaviest ERP od 1.4.2015.dakujem

#27  Tatiana krajčírka 01.02.2015, 11:08

Mám povinnosť mať od 1.4.2015 registračnú pokladňu? Šijem na zákazku z doneseného materiálu.

#28  Učimsa 11.02.2015, 22:00

Zyka, cez ERP máš povinnosť evidovať len tržby. Ak tam robíš iné vklady a výbery (napr. úhrady faktúr), môžeš ich robiť cez ERP, ale nemusíš. Ak ich však cez ERP robíš, musia byť evidované na páskach :-)

#29  viagra 26.02.2015, 13:24

Thank you, I have just been searching for information approximately this subject for ages and yours is the best I have came upon till now. But, what concerning the conclusion? Are you certain in regards to the supply?

#30  Smithc854 28.02.2015, 06:34

I was looking through some of your blog posts on this internet site and I conceive this web site is rattling informative ! Keep on posting . fkafeececgcfgbfa

#31  BEMILIAM 07.03.2015, 18:07

Až teraz pri zostave daňového priznania som zistila, že v roku 2014 mi prišla na osobný účet platba za moje služby. Mám a používam RP, účtujem v JÚ. Stačí ak tržbu zaeividujem len v peňažnom denníku za rok 2014 a cez RP ju nablokujem teraz 2015 ? Tá tržba nie je až taká veľká, aby mi za rok 2014 ovplyvnila odvody. Nič sa tým nezmení. Poraďte prosím. Ďakujem

#32  Učimsa 07.03.2015, 18:38

Ahoj BEMILIAM - nerozumiem, prečo chceš blokovať tržbu prijatú na účet ešte raz cez RP. Buď je tržba prijatá bezhotovostne alebo hotovostne, alebo..? Ak ešte nemáš zostavené a odovzdané DP, tak by som to pekne zaúčtovala v peňažnom denníku tak, ako to je - t.j. bankový účet a DP radšej odovzdala správne. Ešte je na to dosť času. Ja teraz prerábam chybu z r. 2013 v DP - a som z toho dosť unhappy :-/

#33  BEMILIAM 08.03.2015, 21:30

Ahoj Učím sa, asi som nevyjadrila dobre, ale je to takto... Robím kurzy-školenie a tržbu beriem len v hotovosti a ide všetko cez RP, ale mala som určité problémy s istou paňou pri ukončení kurzu a platení. zo svojho účtu mohla urobiť len prevod platby a nie vybrať. Tak to urobila, ale na môj súkromný osobný účet. podnikateľský nemám. Pani bloček z RP samozrejme nedostala , až teraz pýta nejaký doklad, aspoň kópiu môjho príjmového dokladu z peňažného denníka. Ako to teraz dať do DP, keď to neni podnikateľský účet? A či jej poslať tú kópiu ? Ináč by to bolo v pohode, Ďakujem

#34  Učimsa 09.03.2015, 07:51

:-) Po prvé, dokladom pri bezhotovostnej transakcii je bankový výpis, u nej ten jej, takže ona už potvrdenie mala hneď, ako urobila svoj prevod :-) :-) Dá sa to urobiť tak, že to s jej splnomocnením vyberieš zo svojho účtu a vložíš za ňu do svojej RPčky. Kuriózne a komplikované riešenie, ale čo už, keď realita je takáto. Budem rada, ak sa k tomu pre istotu vyjadria aj iní ;-) :-D V tomto opísanom prípade by som jej ale dala len kópiu bločku z RP, keďže je to potvrdenka pre teba (súkromná), a ona by tým pádom mala dve potvrdenia - jednu transakciu na účet, jeden bloček z RP. Hádam by si to ešte aj duplicitne mohla odčítať z daní :-D

#35  BEMILIAM 09.03.2015, 11:05

Ahoj Učím sa. Pani urobila prevod cez banking v roku 2014 na môj účet.V peňažnom denníku som zaúčtovala...?: ako výdaj z priebežných položiek (banka) do príjem z priebežných položiek(pokladňa) a hneď som ich zaúčtovala do osobnej spotreby. Len to je chyba, že neprešli cez RP v roku 2014 a už je 2015. Kto vie nech poradí.Ďakujem

#36  Jana2033 10.03.2015, 15:17

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať, firma ma viacero činnosti podnikania. Predava tovar kde je povinna používať ERP a poskytuje internetové služby tu nieje povinna. Ked prídu zakazníci uhradiť fakturu za predaj tovaru hotovosť automaticky davam cez ERP a ked prídu zaplatiť fakturu za intern.služby možem vyhotoviť PPD z klasickej pokladne nie cez ERP? či musí to isť cez ERP? A keď ma firma vklad do pokladne spoločníkom aby pokladna nebola v mínuse aj toto musí isť cez ERP alebo nie? Dakujem

#37  Ing. Eva Mihalíková 12.03.2015, 20:42

[ 36] Jana2033: Dobrý deň, ked už tú pokladnu máte tak by som doporučila cez ňu evidovať všetko aby v tom bol jasný prehľad.

#38  Ing. Eva Mihalíková 12.03.2015, 20:45

[ 35] BEMILIAM: Zaujímavý problém.Ja by som si byť Vami previedla platbu zo súkromného účtu na podnikateľský, keďže sa jedná o tržbu. Faktúru si tak uhradíte a to že pani má problém s dokladom by som neriešila, pretože ona už má doklad ako píše "učimsa" má predsa vypis s platbou ze Vám platila tým pádom nemá právo nič po Vás požadovať a je blbosť jej dávať doklad z ERP ked to platila na účet aj ked na súkromný.

#39  Boba 06.04.2015, 13:34

Dobrý deň. Prosím Vás keď ráno urobím vklad do pokladne a večer sa všetko vynuluje je povinné urobiť večer pred uzávierkou aj výber?. Bolo mi povedené, že stačí mať cez deň vytlačený doklad o vklade a večer po uzávierke ho vyhodiť. Je to tak , alebo mám urobiť aj výber a všetky papiere aj skladovať? Ďakujem Boba

#40  hope 23.04.2015, 12:13

Dobrý deň, cez ERP evidujeme tržby za predaný tovar, ale aj za poskytnuté služby. Účtujem na základe dennej uzávierky, na ktorej nie je rozčlenená tržba za tovar a služby. Môže sa všetko účtovať na 221/604, alebo treba nejako členiť aj na 221/602 - ak áno, na základe čoho? Ďakujem za odpoveď.

#41  Drapková 27.04.2015, 08:43

Dobrý deň, musí ísť cez registračnú pokladňu aj dotácia pokladne? V jednoduchom účtovníctve. Ďakujem

#42  ellli 20.05.2015, 10:45

Aká najvyššia suma sa može prijať cez registračnú pokladnu

#43  Kara 03.06.2015, 02:13

Ako,mam,udavat,nazov,tovaru,na,blok,do,registracnej,pokladni,stac napriklad,mlieko,napolitanky,pastety,alebo,sa musi,kazdy,tovar,oznacit,napriklad horalka,alebo,staci,len,napolitanka? dakujem

#44  burizon 21.09.2015, 10:21

Dobrý deň, ako by sa malo postupovať v prípade, že som vyplatil faktúru cez ERP v apríli 2015 a potreboval by som ten doklad prerobiť na september 2015?

#45  Ing. Eva Mihalíková 18.10.2015, 14:07

Dobrý deň, nechápem celkom ked ste to platil v apríli prečo to chcete prerobiť na september, bloček v aprili by sa mal vystornovať a nahodit nová platba v septembri.

#46  burizon 18.10.2015, 16:03

na tovar je možná dotácia, ale podmienky sa zrazu zmenili a je možné si ju uplatniť až od septembra a aj kúpa tovaru musí byť takto datovaná.

#47  Ing. Eva Mihalíková 25.10.2015, 14:37

vystornujte aprílový doklad a zaúčtujte platbu v septembri, ale k tomu stornu by som pripla nejaké rozhodnutie o tejto dotácii aby ste vedel aj po rokoch zdôvodniť toto storno.

#48  katkat 01.12.2015, 20:32

Dobry den. Som povinna mat pokladnicu ked predavam raz rocne na vianocnych trhoch autorske rucne vyrobene sperky. Mam z danoveho uradu vybavene cislo DIC .

#49  MONIKAm 02.02.2016, 11:41

Dobrý deň prajem, Prosím Vás o radu, v pokladničnej knihe, v ktorej každý deň nalepujeme dennú uzávierku, sme omylom do jednej knihy nalepili 14 mesiacov, čo sa dá s tým robiť? je potrebné zájsť na DÚ alebo ako to riešiť? ďakujem pekne za odpoveď

#50  Ing. Eva Mihalíková 07.02.2016, 10:24

Dobrý deň, nemáte povinnosť evidovať dennú závierku v knihe závierok, takže nemusíte to riešiť s DU.

#51  marek czechowicz 08.07.2016, 11:36

dobry den chcem poprosit o radu ked spravim dennu uzavierku potrebujem aby bol tovar zvlašt a služby zvlašt ako to mam urobit? dakujem

#52  Tomáš222 30.01.2017, 12:37

Pekný deň, môže podnikateľov účtovať o ERP iba na základe intervalovej uzávierky ? T.j. Podnikateľ dá na konci štvrťroka účtovníkovi intervalovú uzávierku a na základe toho zaúčtuje tržby, príjmy, výdaje ? Ďakujem

#53  Ing. Eva Mihalíková 01.02.2017, 14:46

Dobrý deň, účtovať tržbu cez ERP je potrebné minimálne 1x mesačne, z intervalovej uzávierky sa účtovník asi nedozvie ktory mesiac bola aka tržba.

#54  Zuzana29 02.02.2017, 08:11

Pekný deň, p.Mihalíková, prosím Vás, keď vykonám dennú uzávierku ERP, tú mám dať účtovníkovi na zaúčtovanie ? Čítala som, že som uzávierky povinná archivovať 5 rokov, keď dám všetky denné uzávierky účtovníkovi, čo ostane potom mne do archivácie ? Resp. čo mám dať účtovníkovi - aký doklad z ERP ?

#55  Ing. Eva Mihalíková 15.02.2017, 10:53

Dobrý deň, účtovníkovi by ste mala dať kópiu denných závierok alebo vzdy prefotenú časť knihy s evidenciou týchto závierok. Prípadne ak ich účtovník prikladá do účtovníctva (čo by mal) tak ich budete archivovat v rámci účtovných dokladov.

#56  eva2704 16.11.2017, 15:49

Dobrý deň. Prosím Vás keď ráno urobím 20€ vklad do pokladne po obede urobím dennú uzávierkou ,obrat mam 30 € lebo som školský bufet. Musím urobiť aj výber celu sumu aj vklad aj obrat z pokladne . Ďakujem Eva

#57  Ing. Eva Mihalíková 04.12.2017, 19:53

Dobrý deň, účtujete len o obrate v ERP

#58  MichaelaS 25.01.2019, 14:41

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať - ak cez ERP účtujem len úhradu faktúry ( faktúru už mám zaúčtovanú 311/604 ), na záver dňa spravím dennú uzávierku-- túto uzávierku si mám tiež zaevidovať do softvéru? Ćítala som, že ste písali, že denné uzávierky sa evidujú na 211/604, avšak ja už túto sumu na účte 604 mám z vydanej faktúry. Viete mi poradiť ako teda zaúčtujem dennú uzávierku ? Ďakujem pekne.

#59  IvetaRz 15.11.2019, 15:44

Dobrý deň, p. Mihalíková prosím o radu, som malá firma kde mám predajňu a aj sama si vediem podvojné účtovníctvo. Na predajni mám jednu ekasu, musím vrámci účtovníctva mať vytvorený typ dokladu pokladňa ekasa a druhú typ pokladne napr. hlavná a medzi nimi robiť prevod peňazí odvod tržby, alebo môžem všetko účtovať len na jednu pokladňu. ďakujem

#60  Ing. Eva Mihalíková 24.11.2019, 14:38

Dobrý deň, kvôli ekase nemusíte vytvárať v účtovníctve druhú pokladňu môžte tržby účtovať tak ako doteraz v hlavnej pokladni, dôležité je aby sedeli tržby s ekasou.

#61  Popi 05.03.2020, 22:35

Ahoj zabudla som ,na F5 vložiť odvod tržby . S tým ,že sa mi to nevpísalo do fiškalu, je to problem. Ako to fiešiť?

#62  eviketa 04.07.2021, 17:03

dobry den poprosím, ako zaúčtovať v PU vramci ERP storno ? Bol vystaveny a vytlacený doklad, ale zakazník mal zlu kartu, tak sa doklad stornoval. dakujem

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Elektronicka-registracna-pokladnica&idc=103

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.