Daňový superodpočet nákladov na výskum a vývoj

Nový rok 2020 so sebou prináša aj množstvo zmien v zákone o dani z príjmov. Stretneme sa s novou kategóriou daňovníka (tzv. mikrodaňovník), so zníženou sadzbou dane z 21 % na 15% pri obrate do 100 000 € za rok, a ďalšími zmenami. Nasledujúci článok je zameraný na tzv. vyšší superodpočet nákladov na výskum a vývoj od roku 2020. Dozvieme sa ako znížiť daň z príjmu prostredníctvom superodpočtu nákladov na výskum a vývoj.


Čo si môžeme predstaviť pod pojmom superodpočet nákladov na výskum a vývoj? Kedy vznikol tzv. superodpočet?

Superodpočet na výskum a vývoj je zavedený v slovenskej legislatíve od roku 2015. Jeho výška v tom období bola 25 %. Od roku 2015 sa superodpočet postupne zvyšoval. Novela zákona umožní od roku 2020 odpočítať si zo svojich výdavkov vynaložených na výskum a vývoj až 200 %. Dôvodom postupného navyšovania superodpočtu je snaha motivovať slovenské spoločnosti vo väčšej miere investovať do výskumu a vývoja.

Superodpočet je možné využiť vďaka § 30c zákona č. 595/2003 Z. z. o. o dani z príjmov. Predstavuje podporu zo strany štátu pre firmy ale aj pre živnostníkov, ktorí v predmete svojho podnikania realizujú výskum a vývoj. Podnikajúci subjekt, ktorý chce využiť superodpočet, musí mať vypracovaný písomný dokument Projekt výskumu a vývoja a to v lehote pre podávanie daňového priznania (zmena nastáva v tom, že už nie je potrebné, aby bol projekt podpísaný pred začatím realizácie, ako to platí do konca roka 2019, ale od roku 2020 musí byť podpísaný oprávnenou osobou do lehoty na podanie daňového priznania). Firmy a živnostníci sú povinní presne vyčísliť náklady na výskum a vývoj, a zároveň musia náklady evidovať oddelene od ostatných nákladov.

 

Kto si môže superodpočet uplatniť? A v akej výške?

Môže ho využiť daňovník, ktorý realizuje projekt výskumu a vývoja a je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti, ak spĺňa všetky podmienky ustanovené v § 30c ZDP. Uvedené podnikajúce subjekty uplatňujúce odpočet výdavkov na výskum a vývoj nemusia mať výskum a vývoj zapísaný ako predmet činnosti v obchodnom registri.

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu umožňuje odpočítať si určitú časť ich nákladov na výskum a vývoj z ich daňového základu, a to vo výške:

  • 150 % nákladov na výskum a vývoj (v roku 2019),
  • 200 % nákladov na výskum a vývoj (v roku 2020).


Príklad

Základ dane právnickej osoby, ktorá začala realizovať projekt výskumu a vývoja je 60 000 €. Náklady na projekt sú 15 000 €. Aká daňová povinnosť vznikne tejto právnickej osobe ?

Riešenie:

Spoločnosti si môžu pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019 odpočítať 150 % výdavkov vynaložených na výskum a vývoj.

ZD = 60 000 €

Superodpočet = 22 500 € (150 % z 15 000 €)

Výsledná daňová povinnosť PO = 60 000 € - 22 500 € = 37 500 € * sadzba dane (21 %) = 7 875 €


Spoločnosti si môžu pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020 odpočítať 200 % výdavkov vynaložených na výskum a vývoj.

ZD = 60 000 €

Superodpočet = 30 000 € (200 % z 15 000 €)

Výsledná daňová povinnosť PO = 60 000 € - 30 000 € = 30 000 € * sadzba dane (21 %) = 6 300 €


Právnická osoba tak ušetrí viac na dani o 1 575 €.

Ak nastane situácia, keď nie je možné uplatniť si superodpočet v plnej výške, pretože výška základu vašej dane bola nižšia ako samotný superodpočet, je možné ho odpočítavať až 5 po sebe nasledujúcich účtovných období (z pôvodných 4 rokov sa od roku 2020 bude môcť superodpočet prenášať až 5 rokov).

Odporúčame si naštudovať aj metodické pokyny k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Oprava chýb v účtovníctve
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. DPH v zahraničných vystavených dokladoch
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie pohľadávok a záväzkov
12 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Účtovanie platieb platobnými kartami

23. 11. 2019

Druhy platobných kariet, účtovanie debetnej platobnej karty, účtovanie kreditnej platobnej karty, účtovanie súkromných platieb konateľa, návod ako na to

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Danovy-superodpocet-nakladov-na-vyskum-a-vyvoj&idc=396

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.