Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Daňový superodpočet nákladov na výskum a vývoj

| Michaela Vetráková

Nový rok 2020 so sebou prináša aj množstvo zmien v zákone o dani z príjmov. Stretneme sa s novou kategóriou daňovníka (tzv. mikrodaňovník), so zníženou sadzbou dane z 21 % na 15% pri obrate do 100 000 € za rok, a ďalšími zmenami. Nasledujúci článok je zameraný na tzv. vyšší superodpočet nákladov na výskum a vývoj od roku 2020. Dozvieme sa ako znížiť daň z príjmu prostredníctvom superodpočtu nákladov na výskum a vývoj.


Čo si môžeme predstaviť pod pojmom superodpočet nákladov na výskum a vývoj? Kedy vznikol tzv. superodpočet?

Superodpočet na výskum a vývoj je zavedený v slovenskej legislatíve od roku 2015. Jeho výška v tom období bola 25 %. Od roku 2015 sa superodpočet postupne zvyšoval. Novela zákona umožní od roku 2020 odpočítať si zo svojich výdavkov vynaložených na výskum a vývoj až 200 %. Dôvodom postupného navyšovania superodpočtu je snaha motivovať slovenské spoločnosti vo väčšej miere investovať do výskumu a vývoja.

Superodpočet je možné využiť vďaka § 30c zákona č. 595/2003 Z. z. o. o dani z príjmov. Predstavuje podporu zo strany štátu pre firmy ale aj pre živnostníkov, ktorí v predmete svojho podnikania realizujú výskum a vývoj. Podnikajúci subjekt, ktorý chce využiť superodpočet, musí mať vypracovaný písomný dokument Projekt výskumu a vývoja a to v lehote pre podávanie daňového priznania (zmena nastáva v tom, že už nie je potrebné, aby bol projekt podpísaný pred začatím realizácie, ako to platí do konca roka 2019, ale od roku 2020 musí byť podpísaný oprávnenou osobou do lehoty na podanie daňového priznania). Firmy a živnostníci sú povinní presne vyčísliť náklady na výskum a vývoj, a zároveň musia náklady evidovať oddelene od ostatných nákladov.

 

Kto si môže superodpočet uplatniť? A v akej výške?

Môže ho využiť daňovník, ktorý realizuje projekt výskumu a vývoja a je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti, ak spĺňa všetky podmienky ustanovené v § 30c ZDP. Uvedené podnikajúce subjekty uplatňujúce odpočet výdavkov na výskum a vývoj nemusia mať výskum a vývoj zapísaný ako predmet činnosti v obchodnom registri.

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu umožňuje odpočítať si určitú časť ich nákladov na výskum a vývoj z ich daňového základu, a to vo výške:

  • 150 % nákladov na výskum a vývoj (v roku 2019),
  • 200 % nákladov na výskum a vývoj (v roku 2020).


Príklad

Základ dane právnickej osoby, ktorá začala realizovať projekt výskumu a vývoja je 60 000 €. Náklady na projekt sú 15 000 €. Aká daňová povinnosť vznikne tejto právnickej osobe ?

Riešenie:

Spoločnosti si môžu pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019 odpočítať 150 % výdavkov vynaložených na výskum a vývoj.

ZD = 60 000 €

Superodpočet = 22 500 € (150 % z 15 000 €)

Výsledná daňová povinnosť PO = 60 000 € - 22 500 € = 37 500 € * sadzba dane (21 %) = 7 875 €


Spoločnosti si môžu pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020 odpočítať 200 % výdavkov vynaložených na výskum a vývoj.

ZD = 60 000 €

Superodpočet = 30 000 € (200 % z 15 000 €)

Výsledná daňová povinnosť PO = 60 000 € - 30 000 € = 30 000 € * sadzba dane (21 %) = 6 300 €


Právnická osoba tak ušetrí viac na dani o 1 575 €.

Ak nastane situácia, keď nie je možné uplatniť si superodpočet v plnej výške, pretože výška základu vašej dane bola nižšia ako samotný superodpočet, je možné ho odpočítavať až 5 po sebe nasledujúcich účtovných období (z pôvodných 4 rokov sa od roku 2020 bude môcť superodpočet prenášať až 5 rokov).

Odporúčame si naštudovať aj metodické pokyny k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.


Autor: Michaela Vetráková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Účtovanie platieb platobnými kartami Účtovanie platieb platobnými kartami

23. 11. 2019, Eva Mihalíková Druhy platobných kariet, účtovanie debetnej platobnej karty, účtovanie kreditnej platobnej karty, účtovanie súkromných platieb konateľa, návod ako na to... celý článok


 Faktúra/daňový doklad k prijatej platbe Faktúra/daňový doklad k prijatej platbe

07. 10. 2019, Eva Mihalíková Kedy vystaviť faktúru k prijatej platbe, účtovanie faktúr k prijatej platbe, vyúčtovacia faktúra... celý článokOtázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Danovy-superodpocet-nakladov-na-vyskum-a-vyvoj&idc=396

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.