Daňový bonus na úroky z hypotéky

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky je novým daňovým bonusom, ktorý sa bude môcť uplatniť v daňovom priznaní za rok 2018, ktoré sa bude podávať v roku 2019. Daňový bonus na úroky z hypotéky predstavuje daňovú úľavu a bude fungovať podobne ako daňový bonus na dieťa.

Kto má nárok na daňový bonus na úroky z hypotéky?

Daňový bonus na úroky z hypotéky budú môcť využiť všetci, ktorí spĺňajú vekovú hranicu 18-35 rokov. Ak ich priemerný mesačný príjem nie je vyšší ako 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za rok 2018. Do tohto priemerného príjmu sa započítavajú všetky druhy príjmu, ktoré daný človek mal, tzn. príjem zo zamestnania, zo živnosti, z prenájmu, prípadne príležitostné príjmy apod. Takto spočítaný príjem sa vydelí 12timi mesiacmi a výsledkom je priemerný mesačný príjem v danom roku.  V prípade, že sa jedná o hypotéku, kde sú spoludlžníkmi partneri/manželia musia obaja spĺňať tieto podmienky, pričom daňový bonus na úroky z hypotéky si môže uplatniť len jeden z nich. Poslednou podmienkou, ktorú je treba splniť je, že výška úveru musí byť maximálne 50 000 eur.

Výška daňového bonusu na úroky z hypotéky?

Výška daňového bonusu na úroky z hypotéky predstavuje 50% zo skutočne zaplatených úrokov z hypotéky, pričom maximálna hranica daňového bonusu na úroky z hypotéky je 400 eur. Ten kto spĺňa podmienky pre získanie tohto bonusu obdrží po skončení roka 2018 potvrdenie z banky o zaplatených úrokoch, ktoré bude súčasne prílohou k daňovému priznaniu.

Dokedy je možné čerpať daňový bonus na úroky z hypotéky?

Daňový bonus na úroky z hypotéky je možné čerpať  päť rokov po získaní hypotéky, pričom nárok vzniká v danom mesiaci, v ktorom sa začala hypotéka úročiť. V prvom a aj poslednom roku môže teda daňovník získať len pomernú časť z daňového bonusu, prislúchajúcu počtu mesiacov, ktoré mu bola hypotéka úročená v danom roku.

Príklad:

Pán Peter dostal potvrdenie z banky o výške zaplatených úrokov na hypotéku v celkovej výške 1350,- Eur, úročenie hypotéky začalo v marci 2018, kedy mu bola poskytnutá hypotéka vo výške 35 000,- Eur. Aká bude výška daňového bonusu na úroky z hypotéky?

Pán Peter má nárok na 50% zo zaplatených úrokov, tj. 1350*0,5 = 675, maximálna hranica pre úroky z hypotéky je 400 eur/ročne, on má nárok na daňový bonus za 10 mesiacov, tzn. 400/12*10 = 333,34 eur. V prípade že pánovi Petrovi v daňovom priznaní vyjde výsledná daňová povinnosť nižšia ako je výška daňového bonusu na úroky z hypotéky, daňový úrad mu rozdiel vráti.

Príklad:

Pani Mária dostala potvrdenie z banky o výške zaplatených úrokov vo výške 3555,- Eur, za rok 2018 mala nadštandardné príjmy vo výške 33 000 eur/ročne. Hypotéka jej bola poskytnutá v januári 2018 vo výške 130 000,- Eur a od tohto mesiaca bola aj úročená. Aká bude výška daňového bonusu na úroky z hypotéky?

Pani Mária nespĺňa všetky podmienky na získanie daňového bonusu na úroky z hypotéky – poskytnutý úver je vyšší ako hranica 50 000 eur, a súčasne jej priemerný mesačný príjem je vyšší ako 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve.  Pani Mária tak v daňovom priznaní uvedie 0 ako sumu daňového bonusu na úroky z hypotéky.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. DPH v zahraničných účtovných dokladoch
Nový 5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Oprava chýb v účtovníctve
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Dlhopisy
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Daňový bonus na dieťa v roku 2019

04. 05. 2019

Zvýšenie daňového bonusu od apríla 2019, kto má nárok na daňový bonus, kedy sa daňový bonus vypláca, aktuálna výška daňového bonusu

Otázky a Diskusia k tomuto článku (6)

#1  Silvia Tatry 15.10.2018, 08:43

Podľa mňa je to choré čo už schvaľuje táto vláda, to akože kto bude preverovať tých xy podmienok za ktorých sa môže bonus uplatniť, mzdárky ?

#2  Martina A 30.01.2019, 09:02

Prosím vás ak mam hypotéku na sumu vyššiu ako 50 000 a inak spĺňam všetky ďalšie podmienky, čerpať som začala v 10/2018 (teda 3 mesiace) a za tie tri mesiace som zaplatila spolu 271 eur na úrokoch. Z toho teda 50 % je 135,50€. To je teda výsledná suma na môj daňový bonus? Alebo ako v tomto prípade počítať? Ďakujem

#3  Lenka L 31.01.2019, 15:00

Prosím vás na daňovom úrade mi nevedeli nič povedať, lebo ze ešte nemali školenie. Ak sme úver brali 9/2017 na sumu 133 500 mame nárok na daňový bonus? Ostatné podmienky spĺňame. Len tieto dve informácie neviem, keďže všade sa píše inak

#4  Ing. Eva Mihalíková 17.02.2019, 19:28

Musia byť splnené všetky podmienky, takže ak nespĺňate podmienku maximalnej sumy hypotéky nemáte nárok na úľavu, banka Vám potvrdenie o zaplatených úrokoch automaticky nevystaví a tým pádom to do daňového priznania ani nemôžte uviesť.

#5  Vvevi 22.01.2021, 13:25

Dobrý deň, prosím Vás aká je výška daňového bonusu na zaplatené úroky, ak banka poslala potvrdenie o zaplatení úrokov za rok 2020 vo výške 89,45 eur pričom úver sa začal úročiť od 21.10.2020?

#6  Ing. Eva Mihalíková 31.01.2021, 15:15

Dobrý deň, daňový bonus je 50% zo sumy, ktorú ste zaplatili.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Danovy-bonus-na-uroky-z-hypoteky&idc=352

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.