Daňový bonus na dieťa v roku 2022

Daňový bonus sa mení vždy od začiatku roka, zmena bude platná od 1.1.2022. Dôvodom je pravidelná zmena výšky životného minima v júli predchádzajúceho roka (1.7.2021), ktorá je na daňový bonus naviazaná. Tento krát zmena nastane aj vo výpočte daňového bonusu na dieťa od 6 do 15 rokov veku.


Kedy vzniká nárok na daňový bonus?

Nárok na daňový bonus vzniká mesiacom, v ktorom sa dieťa narodí a zanikne dosiahnutím veku 25 rokov dieťaťa, pokiaľ sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole. § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov definuje výšku a podmienky daňového bonusu. Výška daňového bonusu na dieťa v roku 2022 bude v tejto výške:

Vek vyživovaného dieťaťa

Mesačná suma bonusu

Výpočet

do 6 rokov veku

47,14 €

dvojnásobok základnej čiastky

nad 6 rokov veku do 15 rokov veku

43,60 €

1,85 násobok základnej čiastky

nad 15 rokov veku

23,57 €

základná čiastka daňového bonusu

 

Podmienky pre uplatnenie daňového bonusu

  • Ak daňovník dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, alebo dosiahol zdaniteľné príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane). 6-násobok minimálnej mzdy predstavuje pre rok 2022 sumu 3 876 €,
  • Ak daňovník vyživuje nezaopatrené dieťa, ktoré žije s ním v domácnosti, pričom sa môže jednať o dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov.
  • Ak daňovník preukáže nárok príslušnými dokladmi (kópiou rodného listu dieťaťa, alebo potvrdením o návšteve školy).

Ak sú v spoločnej domácnosti viacerí daňovníci, ktorí spĺňajú uvedené podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa, môže si daňový bonus uplatniť len jeden z nich:

  • daňovníci sa dohodnú → jeden z nich si uplatní pomernú časť daňového bonusu po časť zdaňovacieho obdobia na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť zdaňovacieho obdobia si uplatní druhý daňovník,
  • ak sa daňovníci nedohodnú → daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí: matka, otec, iná oprávnená osoba.

 

Daňový bonus na dieťa alebo dotácia na stravovanie?

Od. 1.1.2022 nastane zmena vo výpočte daňového bonusu na dieťa od 6 do 15 rokov veku. Daňový bonus bude vo výške 1,85 násobku základnej čiastky daňového bonusu (súčasne je to 1,7-násobok sumy daňového bonusu). Okrem toho daňovník, ktorý vyživuje dieťa vo veku od 6 do 15 rokov má od 1.8.2021 možnosť sa rozhodnúť, či bude poberať daňový bonus na dieťa, alebo  či si uplatní dotáciu na stravovanie dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy  alebo základnú školu (podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách).

Výška dotácie na stravovanie je 1,30 € na deň, platí, že v roku 2022 môže získať dotáciu na stravovanie:

  • napr. vo výške 26 € (ak dieťa v materskej alebo základnej škole odobralo stravu počas 20 dní),
  • napr. vo výške 24,70 € (ak dieťa v materskej alebo základnej škole odobralo stravu počas 19 dní).

Pre rodiča, ktorý spĺňa podmienky nároku na daňový bonus, je výhodnejšie uplatniť si zvýšený daňový bonus, ktorý je v sume 43,60 € mesačne. Ak si však zamestnanec uplatní dotáciu je povinný túto skutočnosť oznámiť zamestnávateľovi, a to najneskôr do konca mesiaca, v ktorom sa rozhodol uplatniť si dotáciu na stravovanie.

 

 

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie cenín
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovné doklady
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (1)

#1  Kstarina 02.04.2022, 17:39

Kedi dotanem danovi bonus podala som 14 ho februara.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Danovy-bonus-na-dieta-v-roku-2022&idc=459

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.