Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Daňové výdavky - základné pojmy

| Ing. Eva Mihalíková

Termíny podávania daňových priznaní sú ešte pomerne ďaleko, no napriek tomu sme pre Vás pripravili seriál o daňových výdavkoch. Ten je určený všetkým, ktorí s účtovníctvom pracujú či už ako profesionáli, alebo sa len doma snažia zaúčtovať vlastné účtovné prípady ako SZCO. V rámci tohto seriálu postupne preberieme všetky daňové výdavky, ktoré sa vyskytujú pri podnikaní a povieme si, či je alebo nie je možné ich zaúčtovať.

 

Na úvod je potrebné vedieť, čo to vlastne je ten daňový výdavok. Definíciu daňového výdavku je možné nájsť v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z.z.), konkrétne §2 špecifikuje daňový výdavkom ako výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11, ak tento zákon neustanovuje inak. Táto definícia vlastne znamená, že uplatňovanie daňových výdavkov je prípustne aj iným spôsobom a to napríklad paušálnymi výdavkami.


Inzercia ∇

Spôsoby uplatňovania daňových výdavkov

 

Fyzická osoba – príjem zo závislej činnosti

Za daňový výdavok uplatňuje:

 • poistné na verejné zdravotné poistenie (Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení)
 • poistné na sociálne poistenie (Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení)
 • dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové poistenie 
 • príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie
 • iné poistné (zahraničné)

 

Fyzická osoba – príjem z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti a z prenájmu

Daňový výdavok môže uplatniť:

 • paušálnymi výdavkami vo výške 60% úhrnu príjmov 
 • preukázateľnými daňovými výdavkami
 • kombináciou preukázateľných a paušálnych výdavkov

 

Fyzická osoba – príjem z kapitálového majetku (§7 zákona o dani z príjmov)

Uplatnenie výdavkov závisí od charakteru dosiahnutého príjmu

 

Právnická osoba

Uplatnenie preukázateľných daňových výdavkov pri zisťovaní základu dane. Paušálne výdavky je možné použiť len v prípade výdavkov na spotrebované pohonné látky.

 

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky predstavujú určitú percentuálnu sumu vypočítanú na základe príjmov v danom roku. Pri paušálnych výdavkoch je potrebné viesť len evidenciu príjmov - tj. vystavené faktúry, vydané bločky z ERP apod a tiež evidenciu zásob a pohľádávok.

Podmienka pre uplatnenie paušálnych výdavkov je, že fyzická osoba nie je platiteľom DPH, prípadne bola platiteľom DPH len určité obdobie.

 

Výška paušálnych výdavkov

 • 60% úhrnu príjmov, najviac 20 000 €/rok

 

Medzi paušálne výdavky sa nezahŕňajú príspevky na povinné poistné a príspevky do Sociálnej poisťovne, tie je možné súčasne s paušálnymi výdavkami uplatniť v preukázateľnej výške. V prípade, že fyzická osoba poberá príjmy na ktoré si chce uplatniť paušálne výdavky len časť roka (začiatok/koniec podnikania) môže si taktiež uplatniť výdavky vo vyške 60% najviac 20 000 €.

V prípade viacerých druhov príjmov sa výdavky uplatňujú osobitne pre každý príjem v náležitej percentuálnej výške.

 

Preukázateľné daňové výdavky

Preukázateľne daňový výdavok musí spĺňať tieto podmienky:

 • vecnosť (tzn. výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov)
 • preukázateľnosť (musí byť riadne preukázateľný)
 • evidovateľnosť (výdavok zaúčtovaný v účtovníctve prípadne evidovaný v evidencii daňovníka)

 

Z týchto podmienok je zrejmé, že ak chce fyzická osoba uplatniť preukázateľné daňové výdavky je povinná viesť účtovníctvo alebo evidenciu daňovníka, z ktorých sú zrejmé všetky výdavky, ktoré sa vyskytli v priebehu roka.

Pri preukázateľných daňových výdavkoch musí fyzická osoba viesť evidenciu o:

a) príjmoch v časovom slede

b) výdavkoch v časovom slede

c) hmotnom a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku

d) zásobách a pohľadávkach

e) záväzkoch


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Mzdové veličiny od 01.01.2018 Mzdové veličiny od 01.01.2018

17. 12. 2017, Eva Mihalíková Zmeny v mzdových veličinách od 01.01.2018... celý článok


 Daňové výdavky od A po Z, 2.diel: Automobil v podnikaní Daňové výdavky od A po Z, 2.diel: Automobil v podnikaní

12. 11. 2012, Eva Mihalíková Daňové výdavky súvisiace s využívaním automobilu na pracovné cesty... celý článok


 Daňové výdavky od A po Z. 1.diel: Základné pojmy Daňové výdavky od A po Z. 1.diel: Základné pojmy

23. 10. 2012, Eva Mihalíková Prvý diel seriálu o daňových výdavkoch, čo je to vlastne daňový výdavok... celý článokKategórie: Daňové výdavky od A po Z

Rýchly prehľad článkov z kategórie Daňové výdavky od A po Z

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Danove-vydavky-zakladne-pojmy&idc=316

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.