Daňové výdavky - základné pojmy

Termíny podávania daňových priznaní sú ešte pomerne ďaleko, no napriek tomu sme pre Vás pripravili seriál o daňových výdavkoch. Ten je určený všetkým, ktorí s účtovníctvom pracujú či už ako profesionáli, alebo sa len doma snažia zaúčtovať vlastné účtovné prípady ako SZCO. V rámci tohto seriálu postupne preberieme všetky daňové výdavky, ktoré sa vyskytujú pri podnikaní a povieme si, či je alebo nie je možné ich zaúčtovať.

 

Na úvod je potrebné vedieť, čo to vlastne je ten daňový výdavok. Definíciu daňového výdavku je možné nájsť v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z.z.), konkrétne §2 špecifikuje daňový výdavkom ako výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11, ak tento zákon neustanovuje inak. Táto definícia vlastne znamená, že uplatňovanie daňových výdavkov je prípustne aj iným spôsobom a to napríklad paušálnymi výdavkami.


Inzerce ∇

Spôsoby uplatňovania daňových výdavkov

 

Fyzická osoba – príjem zo závislej činnosti

Za daňový výdavok uplatňuje:

 • poistné na verejné zdravotné poistenie (Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení)
 • poistné na sociálne poistenie (Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení)
 • dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové poistenie 
 • príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie
 • iné poistné (zahraničné)

 

Fyzická osoba – príjem z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti a z prenájmu

Daňový výdavok môže uplatniť:

 • paušálnymi výdavkami vo výške 60% úhrnu príjmov 
 • preukázateľnými daňovými výdavkami
 • kombináciou preukázateľných a paušálnych výdavkov

 

Fyzická osoba – príjem z kapitálového majetku (§7 zákona o dani z príjmov)

Uplatnenie výdavkov závisí od charakteru dosiahnutého príjmu

 

Právnická osoba

Uplatnenie preukázateľných daňových výdavkov pri zisťovaní základu dane. Paušálne výdavky je možné použiť len v prípade výdavkov na spotrebované pohonné látky.

 

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky predstavujú určitú percentuálnu sumu vypočítanú na základe príjmov v danom roku. Pri paušálnych výdavkoch je potrebné viesť len evidenciu príjmov - tj. vystavené faktúry, vydané bločky z ERP apod a tiež evidenciu zásob a pohľádávok.

Podmienka pre uplatnenie paušálnych výdavkov je, že fyzická osoba nie je platiteľom DPH, prípadne bola platiteľom DPH len určité obdobie.

 

Výška paušálnych výdavkov

 • 60% úhrnu príjmov, najviac 20 000 €/rok

 

Medzi paušálne výdavky sa nezahŕňajú príspevky na povinné poistné a príspevky do Sociálnej poisťovne, tie je možné súčasne s paušálnymi výdavkami uplatniť v preukázateľnej výške. V prípade, že fyzická osoba poberá príjmy na ktoré si chce uplatniť paušálne výdavky len časť roka (začiatok/koniec podnikania) môže si taktiež uplatniť výdavky vo vyške 60% najviac 20 000 €.

V prípade viacerých druhov príjmov sa výdavky uplatňujú osobitne pre každý príjem v náležitej percentuálnej výške.

 

Preukázateľné daňové výdavky

Preukázateľne daňový výdavok musí spĺňať tieto podmienky:

 • vecnosť (tzn. výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov)
 • preukázateľnosť (musí byť riadne preukázateľný)
 • evidovateľnosť (výdavok zaúčtovaný v účtovníctve prípadne evidovaný v evidencii daňovníka)

 

Z týchto podmienok je zrejmé, že ak chce fyzická osoba uplatniť preukázateľné daňové výdavky je povinná viesť účtovníctvo alebo evidenciu daňovníka, z ktorých sú zrejmé všetky výdavky, ktoré sa vyskytli v priebehu roka.

Pri preukázateľných daňových výdavkoch musí fyzická osoba viesť evidenciu o:

a) príjmoch v časovom slede

b) výdavkoch v časovom slede

c) hmotnom a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku

d) zásobách a pohľadávkach

e) záväzkoch

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie stravného
11 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie výnosov z hospodárskej činnosti
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - všeobecné znalosti
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Danove-vydavky-zakladne-pojmy&idc=316

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.