Daňové výdavky od A po Z, 2.diel: Automobil v podnikaní

Automobil v podnikaní

Pri uplatňovaní daňových výdavkov súvisiacich s používaním automobilu je niekedy zložité rozlíšiť, či je možné výdavok zahrnúť do účtovníctva alebo nie. Kvôli tomu je dôležité rozlišovať či sa jedná o:

-          automobil zahrnutý v majetku spoločnosti

-          súkromný automobil používaný na účely podnikania

-          požičaný automobil

-          automobil obstaraný lízingom

Uplatňovaniu daňových výdavkov súvisiacich s automobilom sa venuje §6 Obchodného zákonníka.

 

Automobil zahrnutý v majetku spoločnosti

Automobil zahrnutý v majetku spoločnosti je možné nadobudnúť rôznymi spôsobmi:

-          kúpou

-          darovaním

-          nepeňažným vkladom spoločníka

-          preradením z osobného užívania do podnikania

-          prevodom pri nezaplatení pohľadávky

Ak je vstupná cena automobilu vyššia ako 1 700 €, považuje sa za hmotný majetok odpisovaný. Z tohto dôvodu vstupná cena ako celok nepatrí medzi daňové výdavky, ale postupne sa odpisuje prostredníctvom daňových odpisov rovnomerne alebo zrýchlene.

Keďže Zákon o dani z príjmov považuje za daňové výdavky všetky výdavky preukázateľne vynaložené daňovníkom na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, môžeme medzi daňové výdavky súvisiace s automobilom zahrnutým v majetku spoločnosti považovať:

-          výdavky na spotrebované pohonné látky doložené dokladmi o nákupe

-          poistné na zákonné resp. havarijné poistenie

-          opravy a údržbu automobilu

-          technické zhodnotenia

-          odpisy

-          daň z motorových vozidiel

-          ostatné (diaľničné nálepky, parkovné, atď.)

 

Súkromný automobil používaný na účely podnikania

V prípade že podnikateľ použije súkromný automobil na pracovnú cestu, môže si uplatniť výdavky do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady určenej na 1km jazdy. Ďalej je možné ako daňový výdavok uplatniť výdavky súvisiace s pracovnou cestou – diaľničné nálepky, parkovné, mýto, atď.

V prípade že súkromný automobil na pracovnú cestu použije zamestnanec zamestnávateľ je povinný vyplatiť mu cestovné náhrady obdobným spôsobom.  Tu je dôležité spomenúť, že cestovná náhrada prijatá zamestnancom nie je na strane zamestnanca predmetom dane a nezahŕňa sa do jeho základu dane.

 

Požičaný automobil

V prípade požičaného automobilu sa jedná o motorové vozidlo, ktoré nie je zahrnuté do majetku spoločnosti a preto je možné uplatniť nasledujúce výdavky:

-          nájomné

-          výdavky na spotrebu pohonných hmôt

-          opravy a údržbu ak sú dohodnuté v nájomnej zmluve

-          diaľničné poplatky, parkovné, atď.

-          daň z motorových vozidiel ak je povinný ju zaplatiť nájomca

-          technické zhodnotenie prenajatého majetku ak je tak dohodnuté v nájomnej zmluve

Poistné nie je možné priamo zahrnúť medzi daňové výdavky, je to možné len v prípade, že by bolo osobitne vyfakturované nájomcovi prenajímateľom.

 

Automobil na lízing

Presnú definíciu finančného lízingu je možné nájsť v §2 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Výdavky súvisiace s obstaraním automobilu na lízing:

-          administratívne poplatky súvisiace so spracovaním zmluvy o lízingu – súčasť obstarávacej ceny ( daňové odpisy)

-          administratívne poplatky súvisiace so spracovaním zmluvy o kúpe – súčasť obstarávacej ceny (daňové odpisy)

-          odpisy z hodnoty istiny (daňové výdavky)

-          úrok pri finančnom prenájme (patrí medzi daňové výdavky)

-          kúpna cena po skončení lízingu (daňové odpisy)

-          daň z pridanej hodnoty (patrí medzi daňové výdavky)

 

Za daňové výdavky, ktoré súvisia s automobilom obstaraným lízingom sú považované:

-          výdavky na spotrebu pohonných látok

-          poistné

-          opravy a údržba

-          technické zhodnotenia

-          daň z motorových vozidiel

-          diaľničné nálepky, parkovné atď.

 

V ďalšom článku sa budeme venovať bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vplyv účtovných prípadov na výkazy v účtovníctve
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie pohľadávok
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie výsledku hospodárenia - zisku
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (11)

#1  Mária 13.11.2012, 10:44

Chcem sa spýtať ako je to pri operatívnom leasingu s účtovaním prvej mimoriadnej splátky a ostatných splátok. Ďakujem

#2  Ing. Eva Mihalíková 14.11.2012, 11:24

Pri operatívnom lízíngu sa prvá aj všetky ostatné splátky zahrňujú do daňových výdavkov v plnej výške, Rovnako je možné do daňových výdavkov zahrnúť výdavky na spotrebu pohonných látok,tieto výdavky sú však z hľadiska dane z príjmov limitované.

#3  stanka 04.12.2012, 15:40

Chcem sa spýtať , do teraz som využívala vlastné súkromné auto ako SZČO na podnikanie nemám ho v majetku len si platím cestnú daň. Ako mám postupovať ked si ho chcem nahlásiť ako majetok spoločnosti. Dá sa to aj ked podnikám sama a niesom s.r.o? Dakujem

#4  Ing. Eva Mihalíková 05.12.2012, 14:47

Áno, dá sa to. Preradíte súkromný osobný automobil do obchodného majetku (podnikania), vypočítate obstarávaciu cenu a môžte ho začať odpisovať.

#5  biba 22.02.2013, 10:50

dobrý deň, prosím Vás o radu, založila som s.r.o. v júni 2012, kúpila som na firmu auto, ktoré som nevyužívala v tomto roku na pod.činnosť a teraz: - obstarané auto musím aj zaradiť do používania a odpisovať aj keď ho reálne budem používať až v r.2013 - poistné náklady môžem dať do účtovníctva ako náklad a tiež drobný nákup do auta Vopred Vám veľmi ďakujem

#6  Ing. Eva Mihalíková 24.02.2013, 09:48

Dobrý deň, auto ste mala dať do užívania ihneď po zakúpení, potom môžte davat do nakladov poistné i nákupy do auta a odpisovať.

#7  účto 15.04.2013, 10:46

Dobrý deň, ak SZČO využíva súkromné auto na podnikanie, písané na rodné číslo, neevidované v obchodnom majetku... Chcem sa opýtať, čím máte položenú túto informáciu: " Ďalej je možné ako daňový výdavok uplatniť výdavky súvisiace s pracovnou cestou – diaľničné nálepky, parkovné, mýto, atď." pretože je na to viac názorov, tak sa chcem informovať, na základe čoho ste vy postupovali, že je to možné dať ako daňový výdavok. Ďakujem

#8  Ing. Eva Mihalíková 23.04.2013, 10:29

Dobrý deň, v prípade pracovnej cesty sa jedná o preukázateľné výdavky súvisiace s pracovnou cestou.

#9  jozef4 27.08.2013, 13:17

Dobrý deň. Potrebujem sa opýtať na jednu vec. Mám nové auto. Pri kúpe aj zápise vozidla som uvádzal aj IČO. V TP je teda vlastník pod IČO. Ale som sa prerozhodol, že by som ho zapísal radšej ako súkromná osoba. Tú dobu keď bolo zapísané ako firemné auto treba nahlásiť daňovému úradu, aj keď ako nové nebolo využité na žiadnu služobnú cestu a náklady nebudú uplatnené? Teda je to tak, že je jedno či je zapísané firemné alebo súkromné auto, ale pokiaľ sa nenahlási na daňový úrad, nebude možné preukazovať náklady spojené s jeho používaním? Alebo ho za každých okolností treba nahlásiť inak môžu vzniknúť z toho nepríjemnosti? Ja ho chcem prepísať z firemného na súkromné. Za poradenie ďakujem.

#10  Ing. Eva Mihalíková 28.08.2013, 15:10

Dobrý deň, od tohto roku nie je podnikateľ povinny nahlasiť daňovému úradu vznik daňovej povinnosti, ale zánik. V zdaňovacom období roku 2013 daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie a zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie. Z dôvodu zmeny vzniku a zániku daňovej povinnosti pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiapätiny a v priestupnom roku ako súčin jednej tristošesťdesiašestiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie. Teda ste povinný nahlásiť že auto ste prestal používať na podnikanie - dátum a podľa počtu dní vyrátať daň v budúcom roku..

#11  DaBa 03.02.2014, 16:23

Poprosím o info ako je to ked si uplatňujem na PHM 80/20 aj poistku,dan z motor. vozidla,proste všetko čo suvisí s vydavkami auta mam rozdeliť na 80/20 a čo odpisy? tiež dať len ročny odpis 80% auto používam aj na súkromne účely.Su nazory rôzne že len PHM na 80/20 a ostatne nie tak Vás poprosím o info ako to ma byť správne

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Danove-vydavky-od-A-po-Z-2-diel-Automobil-v-podnikani&idc=92

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.