Daňové výdavky od A po Z. 1.diel: Základné pojmy

Termíny podávania daňových priznaní sú ešte pomerne ďaleko, no napriek tomu sme pre Vás pripravili seriál o daňových výdavkoch. Ten je určený všetkým, ktorí s účtovníctvom pracujú či už ako profesionáli, alebo sa len doma snažia zaúčtovať vlastné účtovné prípady ako SZCO. V rámci tohto seriálu postupne preberieme všetky daňové výdavky, ktoré sa vyskytujú pri podnikaní a povieme si, či je alebo nie je možné ich zaúčtovať.

 

Na úvod je potrebné vedieť, čo to vlastne je ten daňový výdavok. Definíciu daňového výdavku je možné nájsť v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z.z.), konkrétne §2 špecifikuje daňový výdavkom ako výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11, ak tento zákon neustanovuje inak. Táto definícia vlastne znamená, že uplatňovanie daňových výdavkov je prípustne aj iným spôsobom a to napríklad paušálnymi výdavkami.


Inzerce ∇

Spôsoby uplatňovania daňových výdavkov

 

Fyzická osoba – príjem zo závislej činnosti

Za daňový výdavok uplatňuje:

-       poistné na verejné zdravotné poistenie (Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení)

-       poistné na sociálne poistenie (Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení)

-       príspevky na starobné dôchodkové poistenie (Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom poistení)

-       iné poistné (zahraničné)

 

Fyzická osoba – príjem z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti a z prenájmu

Daňový výdavok môže uplatniť:

-       paušálnymi výdavkami vo výške 40% úhrnu príjmov

-       preukázateľnými daňovými výdavkami

-       kombináciou preukázateľných a paušálnych výdavkov

 

Fyzická osoba – príjem z kapitálového majetku (§7 zákona o dani z príjmov)

Uplatnenie výdavkov závisí od charakteru dosiahnutého príjmu

 

Právnická osoba

Uplatnenie preukázateľných daňových výdavkov pri zisťovaní základu dane. Paušálne výdavky je možné použiť len v prípade výdavkov na spotrebované pohonné látky.

 

Paušálne výdavky

Podmienka pre uplatnenie paušálnych výdavkov je fyzická osoba, ktorá nie je platiteľom DPH, prípadne bola platiteľom DPH len určité obdobie.

 

Výška paušálnych výdavkov

-       40% úhrnu príjmov (príjmy z podnikania resp. z inej samostatne zárobkovej činnosti, z prenájmu)

-       60% úhrnu príjmov (remeselné činnosti – uvedené sú v prílohe č. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní)

 

Medzi paušálne výdavky sa nezahŕňajú príspevky na povinné poistné a príspevky do Sociálnej poisťovne, tie je možné súčasne s paušálnymi výdavkami uplatniť v preukázateľnej výške.

V prípade viacerých druhov príjmov sa výdavky uplatňujú osobitne pre každý príjem v náležitej percentuálnej výške.

 

Preukázateľné daňové výdavky

Preukázateľne daňový výdavok musí spĺňať tieto podmienky:

-       vecnosť (tzn. výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov)

-       preukázateľnosť (musí byť riadne preukázateľný)

-       evidovateľnosť (výdavok zaúčtovaný v účtovníctve prípadne evidovaný v evidencii daňovníka)

 

Z týchto podmienok je zrejmé, že ak chce FO uplatniť preukázateľné daňové výdavky je povinná viesť účtovníctvo alebo evidenciu daňovníka, z ktorých sú zrejmé všetky výdavky, ktoré sa vyskytli v priebehu roka.

Pri uplatňovaní takýchto výdavkov nie je dôležité či sa jedná o výdavky zaplatené alebo nezaplatené, okrem výnimky, ktorými sú zmluvné pokuty a úroky z omeškania, tie je možné zahrnúť do základu dane až po ich zaplatení.

 

Skrátená daňová evidencia

Skrátenú daňovú evidenciu môže viesť podnikateľ, SZCO, ktorá nezamestnáva žiadnych ľudí a ktorej príjem v predchádzajúcom zdaňovacom období nepresahuje 170 000  €.

 

Skrátená daňová evidencia sa musí viesť o:

-       príjmoch a výdavkoch (na základe účtovných dokladov)

-       hmotnom a nehmotnom majetku využívaných v rámci podnikania

-       zásobách, pohľadávkach a záväzkoch

 

V prípade, že osoba, ktorá vedie skrátenú daňovú evidenciu nedodrží jednu zo stanovených podmienok v nasledujúcom roku podnikania je povinná viesť účtovníctvo v zmysle zákona o účtovníctve alebo evidenciu v prípade paušálnych výdavkov.

 

V ďalšom článku o daňových výdavkoch si povieme o automobile v podnikaní a výdavkoch s tým spojených.

Kategórie

S tématom 'Daňové výdavky od A po Z. 1.diel: Základné pojmy' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovný slovníček II
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovné doklady
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (7)

#1  Jana 16.11.2012, 10:16

pekne zrozumiteľne napísané, kedy bude další článok o automobile ? ďakujem

#2  Ing. Eva Mihalíková 16.11.2012, 10:38

Článok o Automobile v podnikaní najdete na úvodnej stránke.

#3  ivosnv 12.12.2013, 09:07

som SZCO, mozem si do vydavkov teda zaratat aj svoju zivotnu poistku, ktora zahrna taktiez sporenie do dochodku? a k automobilu: pouzivam vlastne vozidlo na sluzobne ucely, nieje v majetku firmy, mozem si dat do vydavkov rocne dialnicne nalepky? niekde som sa docital, ze si mozem odpisat aj 50% z havarijneho poistenia, pouzivam ho formou amortizacie, teda odpisujem sumu za kazdy kilometer. Dakujem za odpovede.

#4  Ing. Eva Mihalíková 19.12.2013, 14:38

Dobrý deň, životnú poistku si nemôžte zahrnúť do nákladov. Pri súkromnom automobile si môžte zahrnúť do nákladov iba sumu vykázaných pracovných ciest, je potrebné na každú cestu vypracovať cestovný príkaz, v ktorom si môžte uplatniť aj zákonné stravné. Diaľničná známka je nutným výdavkom pre cestovanie preto ak využívate auto služobne naozaj často môžte si ju zahrnúť do prvého cestovného prikazu na začiatku roka ako nutný vedľajší výdavok. Havarijné poistenie nie je možné zahrnúť do účtovníctva.

#5  malend25 04.03.2014, 10:56

Dobrý večer som SZČO, chcem sa opýtať ak mám faktúru na sumu napr. 1000 € vystavenú v novembri 2013, časť 500 € mám vyplatenú v decembri 2013 a časť 500 € v januári 2014 ako to uviesť v daňovom priznaní? Uvediem to ako pohľadávku vo výške 500 ? Do výšky príjmov zo živností môžem dať 1000 alebo iba časť 500 a zvyšnú časť uvediem ako príjem za rok 2014 ?Ďakujem

#6  Ing. Eva Mihalíková 04.03.2014, 19:44

Dobrý večer. uvediete to ako pohľadávku 500e a do príjmu zo živnosti treba dať len 500 zvyšok príjem v roku 2014.

#7  Mulinová Marta 02.03.2016, 16:45

Pekný deň, prosím Vás o informáciu či je možné v daňovom priznaní pri prenájme bytu započítať medzi výdavky sumu za kúpu nábytku do detskej izby. Ďakujem za odpoveď a zostávam s pozdravom.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Danove-vydavky-od-A-po-Z-1-diel-Zakladne-pojmy&idc=90

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.