Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v roku 2015

| Ing. Eva Mihalíková


Kto musí podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti musia podať daňovníci (fyzické i právnické osoby), ktorí v priebehu zdaňovacieho obdobia 2014:

 • kúpili alebo iným spôsobom získali nehnuteľnosť  a k 1.1.2015 ju majú zapísanú v katastri nehnuteľností,
 • predali nehnuteľnosť a k 1.1.2015 ju nemajú zapísanú v katastri nehnuteľnosti,
 • vykonali zmeny v katastri nehnuteľností, ktoré ovplyvňujú vyrubenie dane (napríklad rozšírenie pozemku)

Lehota na podanie daňového priznania

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva do 31. 1. 2015 na miestnu samosprávu, v prípade, že daňovník v tomto termíne nestihne podať daňové priznanie môže mu byť uložená pokuta od 5 do 3 000 €.

 

Vznik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti:

 • vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,
 • zdedenie nehnuteľnosti,
 • vydraženie nehnuteľnosti,
 • dodatočné povolenie stavby,
 • kolaudačné rozhodnutie,
 • ukončenie drobnej stavby,
 • zmena užívania stavby,
 • zmena druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti
 • iné zmeny vykonávané v katastri nehnuteľnosti.

Inzercia ∇

Zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti:

 • zmena vlastníka v katastri nehnuteľnosti na základe predaja,
 • vydraženie nehnuteľnosti,
 • povolenie zmeny užívania stavby,
 • odstránenie stavby

Sadzba dane z nehnuteľnosti

Sadzba dane z nehnuteľnosti sa líši v závislosti od umiestnenia stavby. Výšku sadzby určuje samospráva  vo všeobecne záväzných nariadeniach.

 

Splatnosť dane z nehnuteľnosti

Ak daňovník podá do 31.1.2015 daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, samospráva mu výšku dane vyrubí najneskôr do 15.5.2015 so splatnosťou 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

Tlačivo na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Tlačivo na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti je k dispozícii zdarma v úvode tohto článku, avšak v praxi si jednotlivé samosprávy nie vždy vyžadujú podanie daňového priznania na tomto tlačive a s patričnými prílohami. Z tohto dôvodu je dobré informovať sa na príslušnej samospráve o možnostiach podania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti a prílohách k daňovému priznaniu.

 

Prílohy k daňovému priznaniu k dani z nehnuteľností:

 • povolenie vkladu do katastra nehnuteľností,
 • rozhodnutie z katastra nehnuteľností o prevode nehnuteľnosti,
 • osvedčenie o dedičstve nehnuteľnosti,
 • kolaudačné rozhodnutie,
 • darovacia zmluva nehnuteľnosti,
 • a iné.

V prípade, že predmetná nehnuteľnosť má viac vlastníkov, daňové priznanie podáva každý z nich do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu, môžu sa však dohodnúť, že daňové priznanie podá len jeden z nich, túto skutočnosť však treba v daňovom priznaní vyznačiť.  Ak sa jedná o nehnuteľnosť v bezpodielovom vlastníctve manželov, daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podáva len jeden z nich.


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

29. 03. 2015, Eva Mihalíková Možnosti predĺženia lehoty na podanie daňového priznania, vzor žiadosti na predĺženie lehoty... celý článok


 Formulár na daňové priznanie fyzických osôb za rok 2014 Formulár na daňové priznanie fyzických osôb za rok 2014

18. 02. 2015, Ako-uctovat.sk Formulár na daňové priznanie fyzických osôb za rok 2014 (podávané v roku 2015)... celý článokKategórie: Dane

Rýchly prehľad článkov z kategórie Dane

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Danove-priznanie-k-dani-z-nehnutelnosti-v-roku-2015&idc=210

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.