Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v roku 2015

Súvisiace dokumenty ku stiahnutiu v Exceli alebo v PDF

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti Stiahnuť
Poučenie na vyplnenie daňového priznania Stiahnuť
Potvrdenie o podani daňového priznania Stiahnuť

Kto musí podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti musia podať daňovníci (fyzické i právnické osoby), ktorí v priebehu zdaňovacieho obdobia 2014:

 • kúpili alebo iným spôsobom získali nehnuteľnosť  a k 1.1.2015 ju majú zapísanú v katastri nehnuteľností,
 • predali nehnuteľnosť a k 1.1.2015 ju nemajú zapísanú v katastri nehnuteľnosti,
 • vykonali zmeny v katastri nehnuteľností, ktoré ovplyvňujú vyrubenie dane (napríklad rozšírenie pozemku)

Lehota na podanie daňového priznania

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva do 31. 1. 2015 na miestnu samosprávu, v prípade, že daňovník v tomto termíne nestihne podať daňové priznanie môže mu byť uložená pokuta od 5 do 3 000 €.

 

Vznik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti:

 • vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,
 • zdedenie nehnuteľnosti,
 • vydraženie nehnuteľnosti,
 • dodatočné povolenie stavby,
 • kolaudačné rozhodnutie,
 • ukončenie drobnej stavby,
 • zmena užívania stavby,
 • zmena druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti
 • iné zmeny vykonávané v katastri nehnuteľnosti.

Inzerce ∇

Zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti:

 • zmena vlastníka v katastri nehnuteľnosti na základe predaja,
 • vydraženie nehnuteľnosti,
 • povolenie zmeny užívania stavby,
 • odstránenie stavby

Sadzba dane z nehnuteľnosti

Sadzba dane z nehnuteľnosti sa líši v závislosti od umiestnenia stavby. Výšku sadzby určuje samospráva  vo všeobecne záväzných nariadeniach.

 

Splatnosť dane z nehnuteľnosti

Ak daňovník podá do 31.1.2015 daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, samospráva mu výšku dane vyrubí najneskôr do 15.5.2015 so splatnosťou 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

Tlačivo na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Tlačivo na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti je k dispozícii zdarma v úvode tohto článku, avšak v praxi si jednotlivé samosprávy nie vždy vyžadujú podanie daňového priznania na tomto tlačive a s patričnými prílohami. Z tohto dôvodu je dobré informovať sa na príslušnej samospráve o možnostiach podania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti a prílohách k daňovému priznaniu.

 

Prílohy k daňovému priznaniu k dani z nehnuteľností:

 • povolenie vkladu do katastra nehnuteľností,
 • rozhodnutie z katastra nehnuteľností o prevode nehnuteľnosti,
 • osvedčenie o dedičstve nehnuteľnosti,
 • kolaudačné rozhodnutie,
 • darovacia zmluva nehnuteľnosti,
 • a iné.

V prípade, že predmetná nehnuteľnosť má viac vlastníkov, daňové priznanie podáva každý z nich do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu, môžu sa však dohodnúť, že daňové priznanie podá len jeden z nich, túto skutočnosť však treba v daňovom priznaní vyznačiť.  Ak sa jedná o nehnuteľnosť v bezpodielovom vlastníctve manželov, daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podáva len jeden z nich.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie výsledku hospodárenia - zisku
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Daňové veličiny
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Danove-priznanie-k-dani-z-nehnutelnosti-v-roku-2015&idc=210

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.