Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Ceniny

| Ing. Eva Mihalíková

Ceniny je možné definovať ako určitý osobitý druh majetku – peňažných prostriedkov. Z hľadiska účtovníctva je zrejmé, že sa jedná o krátkodobý majetok (doba použiteľnosti je kratšia ako 1 rok). Za ceniny sú považované: poštové známky, kolky, stravné lístky, platobné karty, telefónne karty, parkovacie karty, atď.

 

Ceniny sú vždy oceňované menovitou hodnotou aj to aj v prípade preradenia z osobného majetku do podnikania. Z hľadiska vyjadrenia hospodárskeho výsledku nie je nákup cenín v účtovníctve až tak dôležitý, z hľadiska vyčíslenia základu dane je dôležitá spotreba cenín.

 

Ceniny v jednoduchom účtovníctve

Ceniny sa účtujú v peňažnom denníku a tiež osobitne v knihe cenín, pokiaľ sú však nakúpené ceniny rovno použité do spotreby, účtuje sa o nich len v peňažnom denníku.  Z toho vyplýva, že nákup cenín sa zaúčtuje do peňažného denníku na základe výdavkového pokladničného dokladu do stĺpca peňažné prostriedky v hotovosti ako výdaj a súčasne do stĺpca priebežných položiek ako príjem. Taktiež je potrebné zaúčtovať úbytok hotovosti za nákup cenín.

Spotreba cenín sa v peňažnom denníku zaúčtuje v deň použitia cenín (dátum na výdavkovom pokladničnom doklade), tento výdaj patrí medzi prevádzkové výdavky. V knihe cenín, sa súčasne zaúčtuje úbytok cenín.

Presný obsah knihy cenín nie je stanovený zákonom, avšak kniha cenín by mala obsahovať:

  • Deň uskutočnenia účtovného prípadu
  • Obsah účtovného prípadu
  • Číslo účtovného dokladu
  • Príjem cenín
  • Výdaj cenín
  • Zostatok cenín

 

Inzercia ∇

Ceniny v podvojnom účtovníctve

Ceniny sa v PÚ účtujú na účte 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213 – Ceniny. Ceniny, zverené zamestnancom alebo spoločníkom na použitie na stanovené účely sa účtujú ako pohľadávky voči zamestnancom či spoločníkom.

Príklady účtovania:

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Nákup cenín v hotovosti

213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

Výdaj cenín do spotreby:

 

 

a)      výdaj kolkov

538Účet 538 - Ostatné dane a poplatky (Nákladový) 538

213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213

b)      výdaj poštových známok

518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518

213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213

c)       výdaj telefónnych kariet

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213

d)      výdaj kariet na tankovanie

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213

Predaj stravných lístkov zamestnancom

 

 

a)      55% z hodnoty stravných lístkov – hradí zamestnávateľ

527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527

213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213

b)      hodnota stravných lístkov hradená zamestnancami

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213

c)       príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu

472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472

213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213

d)      hodnota stravného lístku hradená zamestnávateľom nad zákonom stanovený limit

528Účet 528 - Ostatné sociálne náklady (Nákladový) 528

213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213

e)      príspevok na stravovanie z fondov

427Účet 427 - Ostatné fondy (Pasívny) 427

213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213

Prepočet zostatku cenín v cudzej mene (kurz NBS)

 

 

a)      kurzový zisk

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211.AE

663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663

b)      kurzová strata

563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211.AE

 

AE = analytická evidencia

 


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Účtovanie s účtom 518 – Ostatné služby Účtovanie s účtom 518 – Ostatné služby

21. 06. 2015, Eva Mihalíková Čo všetko je možné zaúčtovať na účet 518? Účtovanie nákladov za služby. Návod ako na to.... celý článok


 Jednoduché účtovníctvo v praxi Jednoduché účtovníctvo v praxi

21. 02. 2013, Eva Mihalíková Čo je cieľom jednoduché účtovníctva? Rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom. Princípy a úlohy jednoduchého účtovníctva. Účtovné knihy v jednoduchom účtovníctve.... celý článokKategórie: Jednoduché účtovníctvo Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

  1. [ 1] Jozef Hubus 01.03.2017, 21:14

    Je česká diaľničná známka za kúpená na Slovensku ceninou? Je pri jej predaji na Slovensku voľna tvorba ceny?

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Ceniny&idc=116

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.