Ceniny

Ceniny je možné definovať ako určitý osobitý druh majetku – peňažných prostriedkov. Z hľadiska účtovníctva je zrejmé, že sa jedná o krátkodobý majetok (doba použiteľnosti je kratšia ako 1 rok). Za ceniny sú považované: poštové známky, kolky, stravné lístky, platobné karty, telefónne karty, parkovacie karty, atď.

 

Ceniny sú vždy oceňované menovitou hodnotou aj to aj v prípade preradenia z osobného majetku do podnikania. Z hľadiska vyjadrenia hospodárskeho výsledku nie je nákup cenín v účtovníctve až tak dôležitý, z hľadiska vyčíslenia základu dane je dôležitá spotreba cenín.

 

Ceniny v jednoduchom účtovníctve

Ceniny sa účtujú v peňažnom denníku a tiež osobitne v knihe cenín, pokiaľ sú však nakúpené ceniny rovno použité do spotreby, účtuje sa o nich len v peňažnom denníku.  Z toho vyplýva, že nákup cenín sa zaúčtuje do peňažného denníku na základe výdavkového pokladničného dokladu do stĺpca peňažné prostriedky v hotovosti ako výdaj a súčasne do stĺpca priebežných položiek ako príjem. Taktiež je potrebné zaúčtovať úbytok hotovosti za nákup cenín.

Spotreba cenín sa v peňažnom denníku zaúčtuje v deň použitia cenín (dátum na výdavkovom pokladničnom doklade), tento výdaj patrí medzi prevádzkové výdavky. V knihe cenín, sa súčasne zaúčtuje úbytok cenín.

Presný obsah knihy cenín nie je stanovený zákonom, avšak kniha cenín by mala obsahovať:

  • Deň uskutočnenia účtovného prípadu
  • Obsah účtovného prípadu
  • Číslo účtovného dokladu
  • Príjem cenín
  • Výdaj cenín
  • Zostatok cenín

 

Inzerce ∇

Ceniny v podvojnom účtovníctve

Ceniny sa v PÚ účtujú na účte 213 Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213 – Ceniny. Ceniny, zverené zamestnancom alebo spoločníkom na použitie na stanovené účely sa účtujú ako pohľadávky voči zamestnancom či spoločníkom.

Príklady účtovania:

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Nákup cenín v hotovosti

213 Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

Výdaj cenín do spotreby:

 

 

a)      výdaj kolkov

538 Účet 538 - Ostatné dane a poplatky (Nákladový - daňový) 538

213 Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213

b)      výdaj poštových známok

518 Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový - daňový) 518

213 Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213

c)       výdaj telefónnych kariet

335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335

213 Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213

d)      výdaj kariet na tankovanie

335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335

213 Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213

Predaj stravných lístkov zamestnancom

 

 

a)      55% z hodnoty stravných lístkov – hradí zamestnávateľ

527 Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový - daňový) 527

213 Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213

b)      hodnota stravných lístkov hradená zamestnancami

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

213 Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213

c)       príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu

472 Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasivní) 472

213 Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213

d)      hodnota stravného lístku hradená zamestnávateľom nad zákonom stanovený limit

528 Účet 528 - Ostatné sociálne náklady (Nákladový - nedaňový) 528

213 Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213

e)      príspevok na stravovanie z fondov

427 Účet 427 - Ostatné fondy (Pasivní) 427

213 Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213

Prepočet zostatku cenín v cudzej mene (kurz NBS)

 

 

a)      kurzový zisk

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211.AE

663 Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový - daňový) 663

b)      kurzová strata

563 Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový - daňový) 563

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211.AE

 

AE = analytická evidencia

 

Kategórie

S tématom 'Ceniny' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie cenín
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Jednoduché účtovníctvo v praxi

21. 02. 2013

Čo je cieľom jednoduché účtovníctva? Rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom. Princípy a úlohy jednoduchého účtovníctva. Účtovné knihy v je...

Otázky a Diskusia k tomuto článku (1)

#1  Jozef Hubus 01.03.2017, 21:14

Je česká diaľničná známka za kúpená na Slovensku ceninou? Je pri jej predaji na Slovensku voľna tvorba ceny?

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Ceniny&idc=116

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.