Aktívne a pasívne zostatky na účtoch a ich prevody

Pred vykonaním kontroly zaúčtovania na konci účtovného obdobia je dobré vedieť, ktoré účty môžu mať aktívny alebo pasívny zostatok, je to jednoduchý spôsob ako ohaliť chybu v zaúčtovaní. 

Účty s aktívnym zostatkom môžu vykazovať zostatok len na strane Má Dať:

012 Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (Aktívny) 012, 013 Účet 013 - Software (Aktívny) 013, 014 Účet 014 - Ocenitelná práva (Aktívny) 014, 019 Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktívny) 019, 02x, 03x, 04x, 05x, 06x, 11x, 12x, 13x, 21x, 25x, 311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktívny) 311, 312 Účet 312 - Směnky k inkasu (Aktívny) 312, 313 Účet 313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry (Aktívny) 313, 314 Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktívny) 314, 315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktívny) 315, 335 Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktívny) 335, 35x, 371 Účet 371 - Pohledávky z prodeje podniku (Aktívny) 371, 374 Účet 374 - Pohledávky z pronájmu (Aktívny) 374, 375 Účet 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů (Aktívny) 375, 376 Účet 376 - Nakoupené opce (Aktívny) 376, 378 Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktívny) 378, 381 Účet 381 - Náklady příštích období (Aktívny) 381, 382 Účet 382 - Komplexní náklady příštích období (Aktívny) 382, 385 Účet 385 - Příjmy příštích období (Aktívny) 385, 429 Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasívny) 429

 

Účty s aktívnym zostatkom môžu vykazovať zostatok len na strane Dal:

072 Účet 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (Pasívny) 072, 073 Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasívny) 073, 074 Účet 074 - Oprávky k ocenitelným právům (Pasívny) 074, 079 Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasívny) 079, 08x, 09x, 19x, 231 Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasívny) 231, 232 Účet 232 - Eskontní úvěry (Pasívny) 232, 241 Účet 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy (Pasívny) 241, 249 Účet 249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (Pasívny) 249, 291 Účet 291 - Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku (Aktívny) 291, 32x, 331 Účet 331 - Zaměstnanci (Pasívny) 331, 333 Účet 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (Pasívny) 333, 36x, 372 Účet 372 - Závazky z koupě podniku (Pasívny) 372, 377 Účet 377 - Prodané opce (Pasívny) 377, 379 Účet 379 - Jiné závazky (Pasívny) 379, 383 Účet 383 - Výdaje příštích období (Pasívny) 383, 384 Účet 384 - Výnosy příštích období (Pasívny) 384, 391 Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktívny) 391, 411 Účet 411 - Základní kapitál (Pasívny) 411, 412 Účet 412 - Emisní ažio (Pasívny) 412, 413 Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasívny) 413, 416, 417 Účet 417 - Rozdíly z přeměn společností (Pasívny) 417, 418 Účet 418 - Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností (Pasívny) 418, 421 Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasívny) 421, 422 Účet 422 - Nedělitelný fond (Pasívny) 422, 423 Účet 423 - Statutární fondy (Pasívny) 423, 427 Účet 427 - Ostatní fondy (Pasívny) 427, 428 Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasívny) 428, 451 Účet 451 - Rezervy podle zvláštních právních předpisů (Pasívny) 451, 459 Účet 459 - Ostatní rezervy (Pasívny) 459, 461 Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasívny) 461, 47x

 

Účty s premenlivým zostatkom môžu mať zostatok na strane Má Dať alebo na strane Dal:

015 Účet 015 - Goodwill (Aktívny) 015, 075 Účet 075 - Oprávky ke goodwillu (Pasívny) 075, 097 Účet 097 - Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (Pasívny) 097, 098 Účet 098 - Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku (Pasívny) 098, 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktívny) 221, 261 Účet 261 - Peníze na cestě (Aktívny) 261, 316, 336 Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasívny) 336, 34x, 373 Účet 373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací (Aktívny) 373, 398 Účet 398 - Spojovací účet při sdružení (Aktívny) 398, 414 Účet 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (Pasívny) 414, 415, 419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasívny) 419, 431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasívny) 431, 481 Účet 481 - Odložený daňový závazek a pohledávka (Aktívny i Pasívny) 481, 491 Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasívny) 491

 

V prípade, že je pri kontrole zistený nesprávny zostatok je zrejmé, že v priebehu účtovného obdobia došlo k nesprávnemu zaúčtovaniu. Ako opraviť chybné zaúčtovanie sa dozviete v článku Chyby v účtovníctve a ich oprava.

Prevody zostatkov na účet 702 Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktívny) 702 – konečný účet súvahový

Inzerce ∇

Prevody zostatkov na účet   710 Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktívny) 710 – účet ziskov a strát

MD

D

710 Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktívny) 710

Zostatky na strane MD nákladové účty (trieda 5)

Zostatky na strane Dal nákladové účty

(trieda 5)

710 Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktívny) 710

710 Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktívny) 710

Zostatky na strane MD výnosové účty

(trieda 6)

Zostatky na strane Dal výnosové účty

(trieda 6)

710 Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktívny) 710

710 Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktívny) 710

Účtovný zisk – 702 Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktívny) 702

Účtovná strata – 702 Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktívny) 702

710 Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktívny) 710

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Oprava základu dane
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - všeobecné znalosti
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie spotreby pohonných látok
Nový 5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Otázky a Diskusia k tomuto článku (2)

#1  Milan Tancak 30.08.2017, 17:51

Ako vynulovať učet 249 pri likvidácii firmy, ked firma nemá na účte žiadne finančné prostriedky

#2  Simona F 07.03.2022, 09:52

Dobrý deň, "Účty s aktívnym zostatkom môžu vykazovať zostatok len na strane Dal: 072, 073, 074, 079, 08x, 09x, 19x, 231, 232, 241, 249, 291, 32x, 331, 333, 36x, 372, 377, 379, 383, 384, 391, 411, 412, 413, 416, 417, 418, 421, 422, 423, 427, 428, 451, 459, 461, 47x" Nemalo to byť "s pasívnym zostatkom" ? :) Ďakujem

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Aktivne-a-pasivne-zostatky-na-uctoch-a-ich-prevody&idc=204

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.