Ako začať s účtovníctvom? Rozhovor s Adrianou Gazdovou, lektorkou kurzov o účtovníctve

Ing. Adriana Gazdová

S účtovníctvom má dlhoročné skúsenosti. Podnikať v tejto oblasti začala už v roku 1998. Viedla účtovníctvo rôznym spoločnostiam a živnostníkom. Špecializovala sa najprv iba na podvojné a jednoduché účtovníctvo pre podnikateľské subjekty. Postupne pridala do svojej činnosti aj mzdové účtovníctvo a personálnu agendu. Po čase opäť navýšila svoje znalosti účtovníctva - pribudli jej ako klienti príspevkové organizácie a neziskovky. V priebehu rokov nadobudla veľa praktických skúseností. 

V roku 2011 sa rozhodla, že svoje skúsenosti začne odovzdávať záujemcom o účtovné a daňové znalosti. Začala vyučovať na kurzoch účtovníctva a na školeniach zameraných na DPH a daň z príjmov. A od roku 2014 sa stala autorkou všetkých video kurzov v spoločnosti EDU-LAND. Poskytuje ekonomické poradenstvo mnohým spoločnostiam a neziskovým organizáciám. Školí daňových poradcov a budúcich audítorov v popredných firmách.


V rámci rozhovoru s pani Ing. Gazdovou sme sa jej opýtali na najčastejšie otázky našich čitateľov - začínajúcich účtovníkov. 

 

Prečo ste sa rozhodla svoju kariéru venovať práve účtovníctvu?

V dobe, keď som začínala s účtovníctvom, čo bolo pred 20 rokmi, bola táto profesia finančne vysoko hodnotená. Druhým, nemenej dôležitým faktorom pri rozhodovaní bolo miesto výkonu práce: doma. Musela som v tom čase skĺbiť starostlivosť o malé dieťa s prácou. A účtovníctvo to umožňovalo, ako som mohla vidieť u svojich kamarátok.

 

Aké boli Vaše podnikateľské začiatky v tejto oblasti?

Ťažké. :-) Jedna vec je naučiť sa všetky zákonné predpisy súvisiace s účtovníctvom a druhá vec je nájsť si klientov. Zistila som, že nestačí len dobre ovládať účtovníctvo, ale treba sa naučiť aj marketing. A ten, kto si týmto prešiel, vie, že už len zvládnuť celú účtovnú problematiku je dosť vyčerpávajúce. Preto som našla určitú postupnosť vo svojom zdokonaľovaní sa v účtovníctve a šla krok za krokom. Ako sa hovorí: Pomaly ďalej zájdeš.

 

Ako by ste porovnala účtovníctvo z konca 90tych rokov so súčasným účtovníctvom?

Princípy účtovania sú rovnaké. Nejaké účty v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov pribudli, mnohé ubudli, dokonca celé účtové skupiny boli zrušené. Jednoduché účtovníctvo tiež zaznamenalo zmeny, asi najmä v členení výdavkov. Účtovníctvo zachytáva skutočnosť. Eviduje napríklad obchodné transakcie, s čím súvisí fakturácia a spôsob platieb. A ako sa mení doba, musí sa meniť aj účtovanie. Pred 20 rokmi firmy bežne neplatili platobnými kartami. A teraz áno. Pred 20 rokmi neboli bežné elektronické faktúry, firmy si posielali faktúry v listinnej forme. A teraz sú bežnejšie elektronické faktúry. Skrátka, účtovníctvo kopíruje elektronickú dobu.

 

Niekoľko rokov sa venujete výuke účtovníctva. Je podľa Vás možné, aby sa človek, ktorý sa s účtovníctvom nikdy nestretol, naučil práve na takomto kurze všetko potrebné pre prácu účtovníka/účtovníčky?

Áno. Ja sama som absolventom kurzu účtovníctva. To bol môj odrazový mostík. Tam som dostala základy pre prácu účtovníčky. Ako strednú školu som absolvovala gymnázium a potom som 5 rokov študovala medicínu na Lekárskej fakulte UK a popritom pracovala v nemocnici ako zdravotná sestra na pooperačnej izbe. Nikto z mojej rodiny nepracoval v administratíve. Na kurze účtovníctva som mala problém dokonca aj s takými termínmi ako šanón – nepomohlo ani vysvetlenie, že je to pákový zakladač. :-)

Vrátim sa ešte k jednému dôležitému slovu vo Vašej otázke: na „takomto“ kurze. Niektoré kurzy, najmä tie akreditované Ministerstvom školstva SR, pripravia účastníkov na otázky, ktoré budú na záverečnom teste. Ide tam len o to, aby všetci prešli záverečným testom a získali osvedčenie. Také kurzy nepripravia na prax. Sama som v jednej vzdelávacej agentúre učila na takýchto kurzoch – bola som z toho najprv šokovaná a potom smutná, preto som odtiaľ po polroku odišla. Môj manžel ma chcel rozveseliť, nemá rád, keď som smutná, a tak mi podaroval vzdelávaciu spoločnosť EDU-LAND, aby som mohla učiť účtovníctvo tak, aby moji žiaci boli super účtovníci.

 

Inzerce ∇


Novinkou posledných rokov sú online kurzy účtovníctva. Čo je podľa Vás hlavným prínosom takýchto kurzov a naopak čo je ich nevýhodou?

Začiatkom roka 2014 vo mne silnela myšlienka na zhotovenie videokurzov. Mala som za sebou odučených vyše 100 kurzov účtovníctva – podvojného, jednoduchého a mzdového. A všímala som si opakujúce sa potreby mojich žiakov, účastníkov kurzov, a v podstate zároveň nedostatky „živých“ kurzov. Ľudia počas kurzov potrebujú čo to zopakovať. Niekto rozumie počas výuky všetkému, tichučko tam sedí, usmieva sa, pritaká, na otázky vie odpovedať. Väčšina ľudí však potrebuje občas niečo zopakovať – lenže jeden to, druhý ono. Potom sú aj takí, ktorí toho potrebujú zopakovať veľa a viackrát. A to už potom veľmi zdržuje tých, ktorí žiadne takéto opakovanie nepotrebujú. A v tomto vidím jednu z obrovských výhod videokurzov. Opakovanie. Koľkokrát je len potreba.

Ako ďalší postreh z výuky mám to, že pre väčšinu ľudí je celodenný kurz príliš dlhý. Zvládnu  naplno absorbovať do seba nové vedomosti možno tak 3 – 4 hodiny a potom už ich schopnosť nasať nové znalosti klesá. A to aj napriek prestávkam, aj napriek tomu, že ako lektorka využívam všetky aktivitu podnecujúce techniky. Videokurz naproti tomu, takýto problém nemá. Výuku si každý môže rozplánovať na také časové úseky, ktoré zvláda, alebo kedy má čas.

 

Účtovníctvo je sféra, ktorá sa neustále mení, každý rok sa novelizuje legislatíva súvisiaca s účtovníctvom. Prezraďte nám, akým spôsobom je možné všetky tieto zmeny sledovať a aplikovať v praxi?

Dobrá otázka. A častá. Ja to robím tak, že sledujem zákony, postupy účtovania a ich zmeny na internete, kde ich máme dostupné zadarmo a hneď. Ako doplnok na vysvetlenie k nim slúžia metodické pokyny, usmernenia a dôvodové správy. Rovnako sú vhodné tematické odborné články s aktuálnymi témami. Keď si to dáme celé dokopy, sme perfektne pripravení na prácu účtovníka.

A pre tých, čo sa neradi prehrabujú kopami textov zákonov, pokynov a článkov sú tu videoškolenia.

 

Účtovníctvo patrí medzi voľné živnosti, tzn. túto živnosť si môže založiť aj človek bez vzdelania, či praxe. Podnikať v účtovníctve tak môže ktokoľvek. Je podľa Vás dôležité, aby účtovníctvo spracovával odborne kvalifikovaný človek?

Jednoznačne áno. Jeho neznalosti môžu spôsobiť škody, ktoré povedú prinajmenšom k pokute, v horších prípadoch k trestu odňatia slobody až na 12 rokov, ak sa dopustí napr. trestného činu skrátenia dane alebo poistného. Ďalej je tu dôležité pripomenúť § 5 zákona o účtovníctve, ktorý hovorí, že za účtovníctvo a závierku zodpovedá účtovná jednotka – to je živnostník, štatutár spoločnosti, napr. konateľ. A to aj v prípade, ak si dá spracovať svoje účtovníctvo niekomu inému, napr. profesionálnej účtovnej firme. Preto náš EDU-LAND poskytuje účtovné a daňové školenia s maximálnym dôrazom na správnosť. Upozorňujem našich študentov na úskalia a ukazujem im cestu do bezpečia.

 

V minulosti bol a aj v súčasnosti je problém nájsť dobrú a kvalifikovanú účtovníčku (účtovníka). Čo by ste poradila začínajúcim podnikateľom pri výbere človeka, ktorý bude mať na starosti ich účtovníctvo?

Pri tejto Vašej otázke ma zasiahla spomienka na štúdium účtovníctva a audítorstva na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Mali sme tam jeden veľmi čudný predmet, taký na zaplátanie diery, a skúška pozostávala z testu, kde sme vyberali odpovede a, b alebo c. Jedna otázka bola podobná tej Vašej. Znela: Čo má ovládať člen účtovného tímu? Správnu odpoveď podľa pani prodekanky som netrafila – má ovládať word, excel, cudzie jazyky a zákony. Ja som dala dôraz na zákony. Účtovník musí ovládať právne predpisy súvisiace s účtovníctvom. Podnikatelia si môžu preveriť svojich účtovníkov testami z účtovníctva. Urobila som ich formou kvízu (napr. pri DPH a mzdách), formou účtovania na jednotlivých účtoch pre podvojné účtovníctvo a formou zápisu do účtovných kníh pre jednoduché účtovníctvo. K dispozícii sú zadarmo na www.online-testy.sk V EDU-LANDe sme urobili videoškolenie TEST na vykazovanie DPH. Aj ten môže dobre poslúžiť podnikateľom ako previerka znalostí DPH.

 

A na záver Vás poprosíme o pár rád pre začínajúcich účtovníkov, aby sa z nich stali experti vo svojom odbore.

Milí kolegovia! Ak ste ešte na úplnom začiatku, premyslite si, ktorým smerom sa vyberiete. Nenaložte si toho naraz veľa. Začnite zákonom o účtovníctve (máme ho v EDU-LANDe ako videoškolenie). Ak ste sa rozhodli účtovať podnikateľov živnostníkov a iné SZČO, naučte sa jednoduché účtovníctvo. Ak je Vaše rozhodnutie účtovať spoločnosti (napr. s.r.o. alebo a.s.), musíte sa začať učiť podvojné účtovníctvo pre podnikateľov. V oboch prípadoch to znamená preštudovať postupy účtovania. Ak nechcete vysedávať niekde na kurzoch, objednajte si videokurzy, ktoré sme pre Vás v EDU-LANDe urobili. Vysvetľujem tam všetko na príkladoch z praxe. Môžete si ich pozerať kedykoľvek, kdekoľvek a koľkokrát chcete. S účtovníctvom úzko súvisí aj DPH.  Pochopiť zákon o DPH je dosť obtiažne. Preto sme v EDU-LANDe natočili videokurz Zákon o DPH. Zákon vysvetľujem tiež na praktických príkladoch. K tomu Vám odporúčam aj horúcu novinku Vykazovanie DPH. V závere sú aj testy z DPH. Prajem Vám veľa vytrvalosti.

 

Ďakujeme pani Ing. Gazdovej za rozhovor a cenné rady pre našich čitateľov a začínajúcich účtovníkov. 


Školenie pani Gazdovej si môžete kúpiť ako video kurz nawww.video-kurzy.sk alebo ako klasické školenie na www.kurzy-uctovnictva.com.

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovanie materiálu
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie dlhodobého hmotného majetku
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test: Skratky v účtovníctve
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (1)

#1  veribr 18.01.2018, 15:15

Táto pani je skôr výnimočná. Podľa mňa na to, aby sa niekto stal účtovníkom nestačí len kurz, musí to byť hlboko v srdci. Niekto účtovníctvo študuje roky a nechápe ho. Tiež to, že je to práca na doma nie je celkom presný údaj. Skôr to niektorých ľudí zvádza myslieť si, že sadne na hodinku k počítaču a nič nerobí. Je to nekonečné behanie po úradoch a rôznych inštitúciách, nekonečné študovanie a sledovanie zmien v zákonoch. Účtovníkovi nenájdeme v ruke zaľúbený román, ale knihu s najnovšími predpismi a zákonmi, ktorá o pár dní nebude aktuálna, takže to, čo si naštuduje dnes musí sledovať, lebo za pár dní to už nemusí platiť a môže študovať niečo nové. Čo sa týka účtovných kníh, hlavne teraz na začiatku roka odporúčam kníhkupectvo Bux kvôli zľavám https://www.kuponyzdarma.sk/ . Aj toto je robota účtovníka, neustále nakupovanie nových kníh s najnovšími predpismi.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Ako-zacat-s-uctovnictvom-Rozhovor-s-Adrianou-Gazdovou-lektorkou-kurzov-o-uctovnictve&idc=310

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.