Ako sa pripraviť na pracovný pohovor na pozíciu účtovník/účtovníčka

 

Zákony a opatrenia sú rozsiahle a do pohovoru sa ich nestihnem naučiť na, ktoré časti sa zamerať?

Najčastejšie rozoberanou témou na pohovoroch z účtovníctva býva problematika prenosu daňovej povinnosti, DPH a nedaňových nákladov z hladiska dane z príjmu.

 

V rámci pozvánky na pohovor mi napísali, že pohovor bude obsahovať aj test z účtovníctve, aké príklady si mam prejsť?

V rámci testov z účtovníctva sa dávajú účastníkom pohovorov obvykle jednoduchšie účtovné prípady aby bolo možné test aj s pohovorom zvládnuť za cca 1 hodinu. Je vhodné prejsť si účtovanie pokladnice, bankového účtu, miezd, vydaných a prijatých faktúr vrátane DPH, automobilu obstaraného formou finančného prenájmu, cestovných príkazov atď., obvykle je v rámci testu požadované aj doplnenie účtovných dokladov na základe ktorých sa dané účtovanie vykonáva. Pri testoch by vám mala byť poskytnutá účtovná osnova.

 

Na test som už pripravený/á, na čo sa zamerať v rámci pohovoru?

Počas pracovného pohovoru vám môžu byť položené akékoľvek otázky z účtovníctva, zvyčajne je cieľom pohovoru zistiť či sa vyznáte v účtovaní a súvisiacich zákonoch. V rámci príprav si môžete skúsiť odpovedať na nasledujúce otázky:

Firma poskytuje svojim zamestnancom, ktorí pracujú v kancelárii pitný režim, je možné tento pitný režim považovať za daňový výdavok?

  • V prípade, že je vo firme zdroj pitnej vody, čo sa v kancelárii predpokladá, takýto výdavok by nebol považovaný za daňový výdavok

V rámci prenosu daňovej povinnosti sme vystavili faktúru za dodanie tovaru s následnou montážou, uvádza sa suma tejto faktúry v daňovom priznaní k DPH ak áno v ktorom riadku?

  • Vystavené faktúry s prenosom daňovej povinnosti sa v daňovom priznaní k DPH neuvádzajú, uvádzajú sa len v kontrolom výkaze v sekcii A2

Aká je maximálna výška stravného, ktorú môže zamestnávateľ poskytnúť svojim zamestnancom vo forme stravných lístkov?

  • Zamestnávateľ môže poskytovať maximálne 55% z maximálnej hodnoty stravného 4,50, tzn. maximálne môže poskytnúť 2,48 € hodnoty stravného lístka

Inzerce ∇


Počas účtovania narazíte na faktúru s reklamnými predmetmi, na čo sa zameriate pri účtovaní tejto faktúry?

  • V prvom rade si skontrolujem cenu za 1 ks predmetu bez DPH, ak by táto cena bola vyššia ako 17eur, jednalo by sa o nedaňový výdavok, ak je na faktúre viacero predmetov v účtovníctve ich rozdelím na daňový a nedaňový výdavok

Aký je dátum na odovzdávanie výkazov a daňového priznania k DPH?

  • Do 25.dňa nasledujúceho po zdaňovacom období, ak je to deň, ktorý pripadá na víkend tento dátum sa posúva na najbližší pracovný deň

Je tvorba rezerv na nevyčerpané dovolenky považovaná za daňový výdavok?

  • Áno, rezervy, ktoré sú považované za daňový výdavok sú definované v zákone o dani z príjmov

Ako by ste zaúčtoval/a platby kartou z firemného bankového účtu na súkromné účely konateľa?

  • Takéto platby by som zaúčtoval/a ako nedaňový výdavok

Aký je rozdiel medzi účtovaním zásob spôsobom A a spôsobom B?

  • Pri účtovaní zásob spôsobom A sa účtuje obstaranie na účty obstarania zásob (materiálu,tovaru), rovnako aj pri ich vyskladnení pri účtovaní spôsobom B sa účtuje obstaranie priamo do nákladov a len na konci účtovného obdobia sa z týchto nákladov preúčtujú zásoby, ktoré su na sklade k dátumu ku ktorému sa uzatvára účtovníctvo

Môže mať bankový účet po zostavení účtovnej závierky mínusový konečný zostatok?

  • Áno môže, pokiaľ je na účte povolené prečerpanie, môže byť zostatko záporný

V rámci účtovnej závierky sa zostavujú ktoré výkazy?

  • V rámci účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve sa zostavuje súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky, pri závierke v jednoduchom účtovníctve sa zostavuje výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch.

 

K zaujímavým znalostiam určite patria čísla zákona o dani z príjmov (595/2003), zákona o účtovníctve (431/2002) či zákona o DPH (222/2004).

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účty v účtovnej osnove
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Súvislý príklad z podvojného účtovníctva II
30 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Ako-sa-pripravit-na-pracovny-pohovor-na-poziciu-uctovnik-uctovnicka&idc=302

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.