Ako sa pripraviť na eKasu? Rozhovor s Kristínou Pokornou, manažérkou v spoločnosti Solitea Slovensko, a.s.

Tomáš Komárek - obchodní řiditel Cígler Software
Mgr. Kristína Pokorná - manažérka analýz a testovania
Solitea Slovensko, a.s.

S oblasťou podnikovej ekonomiky má bohaté praktické skúsenosti, nakoľko od roku 2000 pôsobila na poste vedúcej technickej podpory ekonomických systémov Money. Od roku 2008 sa podieľa na vývoji ekonomických systémov Money v pozícii vedúceho analytika. Dohliada na to, aby ekonomické systémy Solitey Slovensko boli vždy v súlade s platnou slovenskou legislatívou.Charakterizujte nový systém eKasa. Aký je Váš názor na povinné napojenie pokladníc na systém finančnej správy?

Ide o projekt online napojenia všetkých pokladníc, takže každý vystavený doklad z registračnej pokladnice bude odosielaný priamo na finančnú správu. Odosielané dáta budú ukladané nielen v centrálnom úložisku eKasa, ale aj v chránenom dátovom úložisku v lokálnom zariadení – tzv. online registračnej pokladnici.

Cieľom eKasy je podľa finančnej správy zníženie daňových únikov. Rizikom je zákonom stanovený termín zavedenia – od apríla musia on-line odosielať bločky noví podnikatelia a od júla sa musia napojiť všetci ostatní. Finančná správa deklaruje, že je pripravená, ale prvé certifikáty riešení pre on-line registračné pokladnice začala vydávať len 2 týždne pred spustením projektu. Otázne je, kedy budú tieto riešenia reálne dostupné pre podnikateľov. Pritom sa nejedná iba o výmenu alebo upgrade samotného zariadenia, ale vo väčšine prípadov je potrebné upraviť aj účtovné a skladové systémy, aby dokázali s on-line pokladnicami komunikovať.


Aké typy registračných pokladníc bude možné využívať?

S eKasou budú môcť komunikovať iba certifikované on-line registračné pokladnice alebo virtuálna registračná pokladnica, čo je bezplatná aplikácia finančnej správy.

V prípade online registračných pokladníc (ORP) môže ísť aj o pôvodnú elektronickú registračnú pokladnicu alebo fiskálnu tlačiareň – bude ale nutný jej upgrade. Ak takýto upgrade výrobca zariadenia nepripraví, bude potrebné vymeniť celú pokladnicu.


Bude zavedenie eKasy celoplošné pre všetkých podnikateľov? Bude prebiehať jednorazovo alebo bude rozdelené do jednotlivých fáz podľa typu podnikania (podobne ako EET v Českej republike)?

eKasa na Slovensku bude povinná pre všetkých, ktorí prijímajú tržby z predaja tovaru alebo poskytovania služby, na ktoré sa aj doteraz vzťahovala povinnosť evidovať ich v registračnej pokladnici.

Zavedenie eKasy je rozdelené do dvoch fáz.

  • Od 1.4.2019 je povinná iba pre novovzniknutých podnikateľov a tých, ktorí si otvorili prvú prevádzku, na ktorej tzn. doteraz nemali elektronickú registračnú pokladnicu.
  • Od 1.7.2019 už musia odosielať bločky do eKasy všetci podnikatelia.


Uvádza zákon výnimky, na ktorých podnikateľov sa táto povinnosť zavádzania eKasy nebude vzťahovať?

Áno, zákon uvádza výnimky, kedy príjmy v hotovosti nie je nutné evidovať v on-line registračnej pokladnici. Tieto predaje sa nebudú odosielať ani do systému eKasy. Sú to rovnaké situácie, pri ktorých už teraz nie je povinnosť evidovať tržby v elektronickej registračnej pokladnici. Ide napr. o predaj tovaru a služieb fyzickými osobami s ťažkým zdravotným postihnutím, predaj cenín alebo predaj tovaru prostredníctvom predajných automatov. Povinnosti evidencie v ERP / ORP nepodliehajú ani vybrané služby.


V čom spočívajú výhody projektu online napojenia pokladníc na portál finančnej správy? Čo projekt prinesie podnikateľom a čo naopak kupujúcim?

Nespornou výhodou pre podnikateľov je zníženie administratívnej záťaže a liberalizácia trhu on-line registračných pokladníc. Určite ich poteší zníženie nákladov pri prevádzke, keďže podľa novej legislatívy nie sú potrebné servisné prehliadky. Odpadá pre nich tiež povinnosť dennej uzávierky a archivácie kontrolných záznamov.

Pre kupujúcich sú pripravené zaujímavé novinky – ako možnosť nechať si zaslať bloček e-mailom alebo overiť správnosť pokladničného dokladu pomocou aplikácie Over doklad.


Ovplyvní zavedenie eKasy ceny poskytovaných služieb a výrobkov?

Náklady na upgrade alebo výmenu pokladnice sa pohybujú rádovo v stovkách eur na jednu pokladnicu. Netrúfam si odhadnúť, aký vplyv budú mať tieto náklady na konečné ceny tovarov a služieb.


Podnikateľ doteraz využíval na evidovanie tržieb ERP (elektronickú registračnú pokladnicu), a mal povinnosť vyhotovovať denné uzávierky. Aké zmeny ho čakajú? Čo je potrebné zabezpečiť pri zmene ERP na ORP? Je lepšia virtuálna alebo online registračná pokladnica?

Podľa novej legislatívy povinnosť dennej uzávierky podnikateľom po novom odpadá. Každý podnikateľ bude musieť požiadať o pridelenie kódu pokladnice. Žiadosti o jeho pridelenie sú dostupné na portáli finančnej správy, kde je uvedený aj postup, ktorým sa musia podnikatelia riadiť.

Rozhodnutie či je lepšia virtuálna alebo online registračná pokladnica nechám samozrejme na podnikateľov. Pri virtuálnej registračnej pokladnici ide o bezplatné riešenie, ktoré prináša finančná správa. Je potrebné si uvedomiť, že virtuálna registračná pokladnica je uzavretý systém, ktorý nebude komunikovať so žiadnymi účtovnými, skladovými alebo fakturačnými systémami. Preto je vhodná skôr do prevádzok s nižším počtom dokladov.


Aký je postup, ak nastane porucha koncového zariadenia (pokladnice, tabletu, počítača...) alebo internetového pripojenia? Ako majú postupovať podnikatelia, ak v ich lokalite prevádzky nie je dostupný internetový signál?

Zákon počíta s tým, že internet nie je všade, prípadne že môže nastať porucha. Ak podnikateľ pôsobí na mieste, kde je problém s pripojením, má možnosť požiadať o výnimku z on-line odosielania bločkov. Ani v takom prípade sa povinnosti odoslať bločky do eKasy úplne nezbaví. Má vždy 30 dní na dodatočné zaslanie tržieb do eKasy.

Ak dôjde k nečakanému výpadku, prípadne poruche zariadenia, údaje odošle do 48 hodín bez sankcií.


Budú sa v systéme eKasy evidovať zálohy, ktoré podnikateľ príjme v hotovosti?

Áno, preddavok prijatý v hotovosti je podľa zákona považovaný za tržbu a podlieha evidencii v registračnej pokladnici. Bude sa teda odosielať aj do systému eKasy.


Ak sa podnikateľ nenapojí na systém eKasy, aká pokuta mu hrozí? Kto a akým spôsobom bude kontrolovať dodržiavanie povinností pri evidencii tržieb v systéme eKasy?

V prípade, že podnikateľ nebude používať na evidenciu tržieb v hotovosti ORP alebo VRP, hrozí mu pokuta od 330 eur do 3 300 eur. Tá istá pokuta mu hrozí aj v prípade, ak jeho pokladničné doklady nebudú obsahovať náležitosti stanovené zákonom.

Kedykoľvek môže prísť kontrola a overiť, či podnikateľ dôsledne eviduje svoje tržby. Úradníci si budú všímať, či vydávate bloček s identifikátorom a QR kódom. Kontrolovať predajcov budú môcť aj zákazníci a to prostredníctvom aplikácie Over doklad, v ktorej si budú môcť overiť správnosť vydaného pokladničného dokladu.


Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - veličiny v mzdovom účtovníctve v roku 2014
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovná teória
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie obstarania majetku
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Ako-sa-pripravit-na-eKasu-Rozhovor-s-Kristinou-Pokornou-manazerkou-v-spolocnosti-Solitea-Slovensko-a-s-&idc=375

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.