Ako na elektronicky zasielané doklady ?

 

Zdanlivo najjednoduchšia je situácia s elektronickými dokladmi, ktoré nie sú zabezpečené elektronickým podpisom, elektronickou značkou či ochranou proti tlačeniu. Tieto doklady dostávame každý z nás niekoľko krát do mesiaca a stali sa súčasťou každodennej účtovnej praxe. Ako nakladať s týmito dokladmi?

Čo s elektronickým dokladom?

Prvým úkonom je tieto doklady vytlačiť a následne s nimi zachádzať ako s bežnými papierovými dokladmi. Tlačíme pokiaľ možno na laserovej tlačiarni a na dostatočne trvanlivý papier. Pokiaľ tieto doklady vystavujeme, snažíme sa vyvarovať farebného prevedenia (tlač obrázkov dá niekedy zabrať, pokiaľ má výsledok vyzerať verne a byť čitateľný).

Právna legislatíva

Tieto doklady nemajú zvláštnu legislatívnu úpravu, vzťahujú sa na ne bežné právne predpisy (najmä zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o účtovníctve a zákon o dani z príjmov) Zákon o účtovníctve vyžaduje podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie.

Inzerce ∇

Problémy elektronických dokladov

Pri bližšom štúdiu týchto dokladov narazíme na problém preukázateľnosti účtovných záznamov a podpisu na účtovnom doklade. Súčasná prax sa prikláňa k záveru, že stačí podpisový záznam príjemcu účtovného dokladu (pokiaľ sa jedná o príjemcu dokladu), na strane vystavovateľa dokladu by mal byť doklad v každom prípade opatrený podpisom (vlastnoručným alebo technickým). Či takéto doklady budú dostačujúce je otázkou budúcnosti. Problém preukázateľnosti účtovných a daňových dokladov a zamedzenie alebo aspoň sťaženie ich falzifikácie sa rieši na celom svete a zvolené riešenie nie je vo všetkých krajinách rovnaké. Cestou k jedinečnosti daňových a účtovných dokladov je na jednej strane ich podpisovanie, na druhej strane sú využívané rôzne technické obmedzenia obsiahnutá v účtovných programoch, ktoré doklady označujú alebo zamedzujú ich opakovanej tlači.

Odosielanie elektronických dokladov

Spôsob odoslania prakticky nemá vplyv na preukázateľnosť účtovného záznamu, pretože preukázateľnosť je najmä vlastnosť účtovného dokladu a nie vlastnosť distribučného kanálu. Skutočnosti uvedené v tomto článku platia pre všetky nepodpísané účtovné a daňové doklady bez ohľadu na to, akou formou boli zasielané. Tieto doklady môžu byť napríklad zasielané:

  • Ako príloha klasického e-mailu,
  • Ako príloha e-mailu podpísaného zaručeným elektronickým podpisom, pokiaľ dôjde k oddeleniu dokladu a e-mailovej správy,
  • Klasickou listovou poštou alebo kuriérom,
  • Faxom,
  • Atď.

Účtovné a daňové doklady určite nikdy nebudú schopné porovnania so zabezpečením bankoviek, napriek tomu je potrebné počítať s tým, že súčasný stav našej legislatívy a praxe nie je a nebude konečný. Pre zložitejšiu implementáciu a veľkoobjemovú fakturáciu je preto potrebné počítať s variantným riešením, ktoré umožní vystavovanie, zasielanie a príjem účtovných dokladov za prísnejších podmienok, než platia dnes.

Kategórie

S tématom 'Ako na elektronicky zasielané doklady ?' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovné doklady
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Ako-na-elektronicky-zasielane-doklady-&idc=123

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.