Ako na daňové priznanie k dani z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2017

Súvisiace dokumenty ku stiahnutiu v Exceli alebo v PDF

Potvrdenie o podani daňového priznania - Adamčík Stiahnuť
Daňové priznanie k dani z prenajmu - Adamcik Stiahnuť

Pri zdaňovaní príjmu k dani z prenájmu nehnuteľnosti je potrebné vyplniť daňové priznanie typ B.

Na prvej strane daňového priznania sa vypĺňajú identifikačné údaje daňovníka, tj. fyzickej osoby, ktorá prenajíma nehnuteľnosť.

Druh danoveho priznania

Ak na vypĺňanie daňového priznania použijete portál Finančnej správy SR, tlačivo vás samé upozorní na políčka, ktoré musia byť vyplnené. Dôležitým údajom okrem rodného čísla, mena a adresy je telefónne číslo, aby daňový úrad mohol kontaktovať osobu ktorá daňové priznania vyplnila v prípade, že nie je správne. Telefónne číslo sa uvádza na riadku č. 27 a je nepovinné.

Príklad daňového priznania: Pán Adamčík má príjem zo závislej činnosti – zo zamestnania, má potvrdenie o príjme od svojho zamestnávateľa, kde má uvedené takéto sumy na týchto riadkoch:

01 Úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona) okrem príjmov, z ktorých sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 zákona:      13306,10

05 Poistné a príspevky celkom (r. 05a+ r. 05b + r. 05c)   1778,60

05a na sociálne poistenie (zabezpečenie)   1246,36

05b na zdravotné poistenie   532,24

06 Čiastkový základ dane   11 527,50

07 Úhrn preddavkov na daň zrazených podľa § 35 zákona bez uplatnenia daňového bonusu       1467,56

08 Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka      3803,28

Okrem príjmu zo zamestnania pán Adamčík prenajímal v roku 2017 byt v Bratislave, z prenájmu má:

Príjmy:                8 000

Výdavky:             5 000

Daňové priznanie vyplní nasledovne:

V piatom oddiele – výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti zadá do riadkov:

  • 34: úhrn príjmov: 13 306,10
  • 35: úhrn poistného: 1778,60
  • 36: základ dane: 11527,50

Výpočet zakladu dane

Následne v Tabuľke číslo 1 vyplní svoj príjem z prenájmu v riadku 11 ponížený o nezdaniteľnú sumu 500 eur, tj.: 7500 eur, následne si vypočíta v akej sume si môže uplatniť výdavky z prenájmu, prijem uvedený v daňovom priznani vydelí skutočným príjmom a získa koeficient na prepočet výdavkov, tj. 7500/8000=0,9375, týmto koeficientom vynásobí skutočné výdavky, 5000*0,9375 = 4687,50 a túto sumu uvedie do daňového priznania. A rovnaké sumy uvedie aj na riadku 13 nakoľko mal len príjem z prenájmu nehnuteľnosti.

Prenajem nehnuteľnosti

Pod tabuľkou zaškrtne, že uplatňuje preukázateľné výdavky z daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona.

 

preukázateľné výdavky

Tieto isté údaju musí vyplniť ešte na riadkoch 58 a 59, pričom na riadku 60 uvedie  zisk z prenájmu a teda rozdiel týchto dvoch súm 7500-4687,50=2812,50 túto sumu taktiez uvedie aj na riadku 6.

zisk z prenájmu

Následne vyplní IX. Oddiel – výpočet dane podľa § 15 zákona

Do riadka 72 prepíše sumu z riadka 36: 11527,50

Do riadka 73 uvedie sumu na daňovníka: 3803,33 (aj napriek tomu, že na potvrdení o príjme má 3803,28)

Do riadka 77 uvedie opäť sumu 3803,33 nakoľko nemá nárok na iné nezdaniteľné časti.

V riadku 78 vyčísli základ dane zo závislej činnosti: 11527,50-3803,33 = 7724,17

Na riadku 80 k predchádzajúcemu ešte pripočíta zisk z prenájmu: 7724,17+2012,5= 10536,67

A vypočíta daň 19% riadok 81: 10536,67*0,19 ´2001,96

Výpočet dane

Vypočítanú daň uvedie ešte v riadkoch 90, 105 a 107.

Do riadka 115 uvedie úhrn preddavkov na daň z potvrdenia o príjme: 1467,56

A nakoniec v riadku 120 uvedie rozdiel medzi preddavkami a vypočítanou daňou: 2001,96-1467,56=534,40.

úhrn preddavkov na daň

Do počtu príloh uvedie 4, 3 prílohy sú  súčasťou tlačiva a štvrtá príloha je jeho potvrdenie o príjme od zamestnávateľa. Okrem počtu príloh musí ešte vyplniť prílohu č. 3 – Údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia – riadky 8,9,10, pričom:

Riadok 8: 1778,60 (poistné a príspevky celkom z potvrdenia o príjme)

Riadok 9: 1246,36 (sociálne poistenie z potvrdenia o príjme)

Riadok 10: 532,24 (zdravotné poistenie z potvrdenia o príjme)

sociálne a zdravotné pojistenie

Na konci tejto prílohy je ešte jeden povinný údaj a to dátum vyplnenia. Pri vypĺňaní prostredníctvom tlačiva finančnej správy na konci dáme tlačivo skontrolovať a ak systém nevyfarbí žiadne políčka ako nesprávne vyplnené alebo nevyplnené môžeme daňové priznanie vytlačiť, podpísať a podať.

Kompletné daňové priznanie ako aj potvrdenie o podaní si môžete stiahnuť na vrchu tohto článku.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie finančných výpomocí
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovný slovníček III.
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Doplň doklad k predkontácii
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (1)

#1  Evuška2 21.02.2018, 13:19

Mala som príjem zo závislej činnosti od 23.júla 2017, dovtedy som poberala rodičovský príspevok a mám príjem z prenájmu bytu, v daňovom priznaní si môžem uplatniť celú nezdaniteľnú položku 3803,00 Eur alebo len to čo som mala odpočítané zamestnávateľom pri výpočte mzdy. Teda len ta nezdaniteľná časť, odkedy som začala pracovať. ďakujem.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Ako-na-danove-priznanie-k-dani-z-prenajmu-nehnutelnosti-za-rok-2017&idc=329

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.