Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO
Kategórie: Dotácie    Maturitné otázky    Mzdy    Leasing    Dane    Účtovanie v praxi    Novely zákonov    Daňové výdavky od A po Z    Účtovníctvo pre začiatočníkov    Jednoduché účtovníctvo    Kalkulačky    Excel   

Účtovanie v praxi

 1. Účtovanie finančného prenájmu (leasingu)
 2. Účtovanie miezd
 3. Účtovanie dotácií
 4. Zákazková výroba a jej účtovanie
 5. Účtovanie nehnuteľnosti na predaj
 6. Účtovanie postúpenia pohľadávky
 7. Výpočet čistej mzdy zamestnanca
 8. Kurzové rozdiely v účtovníctve
 9. Účtovanie preddavkov
 10. Účtovanie reklamácií
 11. Účtovanie založenia s.r.o.
 12. Účtovanie platby kreditnou kartou
 13. Vzorové účty v mzdovom účtovníctve
 14. Účtovanie pokút z daňového úradu a ostatných finančných nákladov
 15. Účtovanie obstarania DHM
 16. Účtovanie sociálnych nákladov
 17. Účtovanie záväzkov a pohľadávok voči zamestnancom
 18. Účtovné smernice
 19. Odpisy v účtovníctve a daňovej evidencii
 20. Účtovná závierka
 21. Veličiny v mzdovom účtovníctve v roku 2013
 22. Jednoduché účtovníctvo v praxi
 23. Elektronická registračná pokladnica
 24. Ako účtovať skonto?
 25. Súvaha
 26. Účtovníctvo neziskových organizácií
 27. Kreatívne účtovníctvo
 28. Inventarizácia
 29. Ceniny
 30. Reklama, sponzoring, súťaže
 31. Chyby v účtovníctve a ich oprava
 32. Opravné položky
 33. Účty časového rozlišovania
 34. Súhrnný výkaz k DPH
 35. Goodwill
 36. Ako začať s účtovníctvom?
 37. Oprava základu DPH (účtovanie dobropisov)
 38. Zahraničná mena v účtovníctve
 39. Účtovanie zmeniek
 40. Najčastejšie chyby v účtovníctve podľa účtovných tried
 41. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013 1.časť
 42. Kalkulačka na výpočet hodnoty opravnej položky k pohľadávke
 43. Účtovanie zásob v praxi
 44. Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo
 45. Prechod z podvojného účtovníctva na jednoduché.
 46. Vnútropodnikové účtovníctvo
 47. Náklady v rozpočtových organizáciách
 48. Výnosy v rozpočtových organizáciách
 49. Vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov
 50. Operatívny lízing
 51. Účtovanie poistnej udalosti
 52. Účtovanie predaja a kúpy podniku.
 53. Účtovanie zľavy z ceny zásob
 54. Kontrola účtovníctva pred koncom účtovného obdobia
 55. Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva – IFRS
 56. Účtovanie s účtom 501 – Spotreba materiálu
 57. Účtovanie výroby a výrobkov
 58. Účtovanie s účtom 518 – Ostatné služby
 59. Účtovanie darov
 60. Účtovanie faktoringu
 61. Účtovanie ostatných pohľadávok
 62. Účtovanie zálohových faktúr
 63. Účtovné operácie pred ukončením účtovného obdobia v podvojnom účtovníctve
 64. Účtovné operácie pred ukončením účtovného obdobia v jednoduchom účtovníctve
 65. Účtovanie nákladov na účte 548
 66. Účtovanie samozdanenia DPH pri dovoze tovaru alebo služby
 67. Účtovanie daní
 68. Prenos daňovej povinnosti na faktúre
 69. Účtovanie vyradenia hmotného a nehmotného majetku
 70. Účtovanie stravných lístkov – príklad z praxe
 71. Dôležité daňové veličiny pre rok 2016
 72. Účtovanie obstarania zásob v roku 2017
 73. Ako sa pripraviť na pracovný pohovor na pozíciu účtovník/účtovníčka
 74. Spôsoby oceňovania dlhodobého majetku v roku 2017
 75. Účtovanie spotreby pohonných látok v roku 2017
 76. Buďte PROFI účtovník aj Vy!
 77. Účtovanie DPH pri vystavených faktúrach v príkladoch
 78. Účtovanie DPH prijatých faktúr v príkladoch
 79. Účtovanie DPH pri vystavených zahraničných faktúrach v príkladoch
 80. Účtovanie DPH pri prijatých zahraničných faktúrach v príkladoch
 81. Účtovanie vyradenia motorového vozidla z obchodného majetku
 82. Úvod do GDPR
 83. Účtovanie rezervy na nevyčerpanú dovolenku.
 84. Zdaňovanie záväzkov po splatnosti
 85. Účtovanie účte 381 – Náklady budúcich období
 86. Účtovanie poskytnutých preddavkov
 87. Zúčtovanie DPH v podvojnom účtovníctve
 88. Účtovanie nákladov na cestovné
 89. Účtovanie dlhodobého bankového úveru
 90. Stravné v roku 2018
 91. Účtovanie bitcoinov v podvojnom účtovníctve
 92. Účtovanie spotreby energie
 93. Zvýšenie cestovných náhrad od 01.06.2019
 94. Účtovanie a zdaňovanie príspevkov na rekreáciu a rekreačných poukazov
 95. 10 účtovných chýb v stavebnej firme
 96. Faktúra/daňový doklad k prijatej platbe
 97. Účtovanie platieb platobnými kartami
 98. Rovnomerné odpisovanie dlhodobého majetku v roku 2020
 99. Zmena výšky životného minima od 1.7.2020
 100. Teambuilding v účtovníctve
 Teambuilding v účtovníctve Teambuilding v účtovníctve

17. 07. 2020, Michaela Vetráková Je teambuilding daňovo uznateľným alebo neuznateľným nákladom?... celý článok


 Zmena výšky životného minima od 1.7.2020 Zmena výšky životného minima od 1.7.2020

18. 06. 2020, Michaela Vetráková Ako sa zmenia sumy životného minima od júla 2020? Aké ostatné veličiny táto zmena ovplyvní?... celý článok


 Rovnomerné odpisovanie dlhodobého majetku v roku 2020 Rovnomerné odpisovanie dlhodobého majetku v roku 2020

30. 04. 2020, Eva Mihalíková Novinky a zmeny v odpisovaní v roku 2020, rovnomerné odpisovanie, výpočet odpisov, návod ako na to.... celý článok


 Účtovanie platieb platobnými kartami Účtovanie platieb platobnými kartami

23. 11. 2019, Eva Mihalíková Druhy platobných kariet, účtovanie debetnej platobnej karty, účtovanie kreditnej platobnej karty, účtovanie súkromných platieb konateľa, návod ako na to... celý článok


 Faktúra/daňový doklad k prijatej platbe Faktúra/daňový doklad k prijatej platbe

07. 10. 2019, Eva Mihalíková Kedy vystaviť faktúru k prijatej platbe, účtovanie faktúr k prijatej platbe, vyúčtovacia faktúra... celý článok


 10 účtovných chýb v stavebnej firme 10 účtovných chýb v stavebnej firme

15. 09. 2019, Mgr. Anna Borets Prehľad najčastejších chýb pri účtovaní stavebnej firmy... celý článok


 Účtovanie a zdaňovanie príspevkov na rekreáciu a rekreačných poukazov Účtovanie a zdaňovanie príspevkov na rekreáciu a rekreačných poukazov

30. 07. 2019, Michaela Vetráková Ako účtovať a zdaňovať príspevky zamestnávateľa na rekreáciu zamestnanca?... celý článok


Kategórie: Dotácie Maturitné otázky Mzdy Leasing Dane Účtovanie v praxi Novely zákonov Daňové výdavky od A po Z Účtovníctvo pre začiatočníkov Jednoduché účtovníctvo Kalkulačky Excel Všetky kategórie


Naposledy vložené testy

03. 11. 2018
DPH v zahraničných účtovných dokladoch »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
04. 10. 2018
DPH v zahraničných vystavených dokladoch »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
16. 08. 2017
Účtovanie DPH pri vystavených faktúrach »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
15. 08. 2017
Účtovanie spotreby pohonných látok »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
04. 05. 2017
Účtovanie pohľadávok a záväzkov »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanky.php?kategorie=Uctovanie-v-praxi&k=14

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.