Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO
Kategórie: Dotácie    Maturitné otázky    Mzdy    Leasing    Dane    Účtovanie v praxi    Novely zákonov    Daňové výdavky od A po Z    Účtovníctvo pre začiatočníkov    Jednoduché účtovníctvo    Kalkulačky    Excel   

Maturitné otázky z účtovníctva

Rýchly prehľad článkov
 1. Základné pojmy a právna úprava účtovníctva
 2. Majetok a zdroje krytia majetku. Súvaha, druhy súvah
 3. Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve
 4. Účtovná dokumentácia, účtovné zápisy a účtovné knihy v podvojnom účtovníctve
 5. Inventarizácia majetku, vlastného imania a záväzkov
 6. Finančný majetok účtovnej jednotky
 7. Obstarávanie, spotreba a predaj zásob
 8. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
 9. Zúčtovacie vzťahy
 10. Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami
 11. Účtovanie daní a dotácií
 12. Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniu, dlhodobé záväzky
 13. Účtovná trieda 5: Náklady. Účtovná trieda 6: Výnosy. Výsledok hospodárenia.
 14. Obchodné spoločnosti, fyzická osoba - podnikateľ
 15. Prístup k ponímaniu časového rozlíšenia podľa právnej úpravy účtovníctva
 16. Účtovné výkazy – výstup účtovníctva
 17. Kalkulácie a rozpočtovníctvo
 18. Jednoduché účtovníctvo
 19. Medzinárodná harmonizácia účtovníctva
 20. Účtovná závierka
 21. Zúčtovacie vzťahy
 Zúčtovacie vzťahy Zúčtovacie vzťahy

26. 10. 2015, Eva Mihalíková, Jana Rusnáková Účtovanie pohľadávok a záväzkov.... celý článok


 Účtovná závierka Účtovná závierka

02. 01. 2013, Eva Mihalíková Ukončenie účtovného obdobia... celý článok


 Medzinárodná harmonizácia účtovníctva Medzinárodná harmonizácia účtovníctva

12. 03. 2012, Jana Rusnáková 19. Maturitná otázka z účtovníctva - Medzinárodná harmonizácia účtovníctva – podstata a nevyhnutnosť.... celý článok


 Jednoduché účtovníctvo Jednoduché účtovníctvo

12. 03. 2012, Jana Rusnáková 18. Maturitná otázka z účtovníctva - Jednoduché účtovníctvo.... celý článok


 Kalkulácie a rozpočtovníctvo Kalkulácie a rozpočtovníctvo

11. 03. 2012, Jana Rusnáková 17. Maturitná otázka z účtovníctva - Metódy zostavovania kalkulácií. Kalkulácie a rozpočtovníctvo.... celý článok


 Účtovné výkazy – výstup účtovníctva Účtovné výkazy – výstup účtovníctva

11. 03. 2012, Jana Rusnáková 16. Maturitná otázka z účtovníctva - Účtovné výkazy – výstup účtovníctva. Konštrukcia súvahy a výkazu ziskov a strát, štruktúra poznámok.... celý článok


 Prístup k ponímaniu časového rozlíšenia podľa právnej úpravy účtovníctva Prístup k ponímaniu časového rozlíšenia podľa právnej úpravy účtovníctva

11. 03. 2012, Jana Rusnáková 15. Maturitná otázka z účtovníctva - Prístup k ponímaniu časového rozlíšenia podľa právnej úpravy účtovníctva. Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov... celý článok


Kategórie: Dotácie Maturitné otázky Mzdy Leasing Dane Účtovanie v praxi Novely zákonov Daňové výdavky od A po Z Účtovníctvo pre začiatočníkov Jednoduché účtovníctvo Kalkulačky Excel Všetky kategórie


Naposledy vložené testy

31. 05. 2017
Oceňovanie majetku v roku 2017 »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
04. 05. 2017
Účtovanie pohľadávok a záväzkov »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
04. 04. 2017
Vedomostný test - účtovný slovníček III. »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
02. 03. 2017
Vedomostný test - daňové priznanie pre právnické osoby »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
01. 02. 2017
Vedomostný test - daňové priznanie pre fyzické osoby »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanky.php?kategorie=Maturitne-otazky&k=12

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.