Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO
Kategórie: Dotácie    Maturitné otázky    Mzdy    Leasing    Dane    Účtovanie v praxi    Novely zákonov    Daňové výdavky od A po Z    Účtovníctvo pre začiatočníkov    Jednoduché účtovníctvo    Kalkulačky    Excel   

Maturitné otázky z účtovníctva

 1. Základné pojmy a právna úprava účtovníctva
 2. Majetok a zdroje krytia majetku. Súvaha, druhy súvah
 3. Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve
 4. Účtovná dokumentácia, účtovné zápisy a účtovné knihy v podvojnom účtovníctve
 5. Inventarizácia majetku, vlastného imania a záväzkov
 6. Finančný majetok účtovnej jednotky
 7. Obstarávanie, spotreba a predaj zásob
 8. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
 9. Zúčtovacie vzťahy
 10. Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami
 11. Účtovanie daní a dotácií
 12. Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniu, dlhodobé záväzky
 13. Účtovná trieda 5: Náklady. Účtovná trieda 6: Výnosy. Výsledok hospodárenia.
 14. Obchodné spoločnosti, fyzická osoba - podnikateľ
 15. Prístup k ponímaniu časového rozlíšenia podľa právnej úpravy účtovníctva
 16. Účtovné výkazy – výstup účtovníctva
 17. Kalkulácie a rozpočtovníctvo
 18. Jednoduché účtovníctvo
 19. Medzinárodná harmonizácia účtovníctva
 20. Účtovná závierka
 21. Zúčtovacie vzťahy
 Zúčtovacie vzťahy Zúčtovacie vzťahy

26. 10. 2015, Eva Mihalíková, Jana Rusnáková Účtovanie pohľadávok a záväzkov.... celý článok


 Účtovná závierka Účtovná závierka

02. 01. 2013, Eva Mihalíková Ukončenie účtovného obdobia... celý článok


 Medzinárodná harmonizácia účtovníctva Medzinárodná harmonizácia účtovníctva

12. 03. 2012, Jana Rusnáková 19. Maturitná otázka z účtovníctva - Medzinárodná harmonizácia účtovníctva – podstata a nevyhnutnosť.... celý článok


 Jednoduché účtovníctvo Jednoduché účtovníctvo

12. 03. 2012, Jana Rusnáková 18. Maturitná otázka z účtovníctva - Jednoduché účtovníctvo.... celý článok


 Kalkulácie a rozpočtovníctvo Kalkulácie a rozpočtovníctvo

11. 03. 2012, Jana Rusnáková 17. Maturitná otázka z účtovníctva - Metódy zostavovania kalkulácií. Kalkulácie a rozpočtovníctvo.... celý článok


 Účtovné výkazy – výstup účtovníctva Účtovné výkazy – výstup účtovníctva

11. 03. 2012, Jana Rusnáková 16. Maturitná otázka z účtovníctva - Účtovné výkazy – výstup účtovníctva. Konštrukcia súvahy a výkazu ziskov a strát, štruktúra poznámok.... celý článok


 Prístup k ponímaniu časového rozlíšenia podľa právnej úpravy účtovníctva Prístup k ponímaniu časového rozlíšenia podľa právnej úpravy účtovníctva

11. 03. 2012, Jana Rusnáková 15. Maturitná otázka z účtovníctva - Prístup k ponímaniu časového rozlíšenia podľa právnej úpravy účtovníctva. Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov... celý článok


Kategórie: Dotácie Maturitné otázky Mzdy Leasing Dane Účtovanie v praxi Novely zákonov Daňové výdavky od A po Z Účtovníctvo pre začiatočníkov Jednoduché účtovníctvo Kalkulačky Excel Všetky kategórie


Naposledy vložené testy

03. 11. 2018
DPH v zahraničných účtovných dokladoch »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
04. 10. 2018
DPH v zahraničných vystavených dokladoch »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
16. 08. 2017
Účtovanie DPH pri vystavených faktúrach »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
15. 08. 2017
Účtovanie spotreby pohonných látok »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
04. 05. 2017
Účtovanie pohľadávok a záväzkov »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanky.php?kategorie=Maturitne-otazky&k=12

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.