Maturitné otázky

Kalkulácie a rozpočtovníctvo
Maturitné otázky

Kalkulácie a rozpočtovníctvo

11. 03. 2012

17. Maturitná otázka z účtovníctva - Metódy zostavovania kalkulácií. Kalkulácie a rozpočtovníctvo.

Účtovné výkazy – výstup účtovníctva
Maturitné otázky

Účtovné výkazy – výstup účtovníctva

11. 03. 2012

16. Maturitná otázka z účtovníctva - Účtovné výkazy – výstup účtovníctva. Konštrukcia súvahy a výkazu ziskov a strát, štruktúra poznámok.

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanky.php?kategorie=Maturitne-otazky&k=12

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.