Leasing

Účtovanie finančného prenájmu (leasingu)
Leasing

Účtovanie finančného prenájmu (leasingu)

05. 07. 2011

Účtovanie finančného prenájmu je upravené v §30a postupov účtovania, v ktorom sa uplatňuje zásada ekonomického úžitku obsiahnutá v zákone o účtovníctve...

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanky.php?kategorie=Leasing&k=11

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.