Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO
Kategórie: Dotácie    Maturitné otázky    Mzdy    Leasing    Dane    Účtovanie v praxi    Novely zákonov    Daňové výdavky od A po Z    Účtovníctvo pre začiatočníkov    Jednoduché účtovníctvo    Kalkulačky    Excel   

Dane

 1. Daňové priznanie fyzických osôb 2011
 2. Daňové priznanie právnických osôb 2011
 3. Účtovanie daní a dotácií
 4. Výpočet základu dane z pridanej hodnoty - 10% a 20%
 5. Novela zákona o DPH
 6. Účtovanie pokút z daňového úradu a ostatných finančných nákladov
 7. Odpisy v účtovníctve a daňovej evidencii
 8. Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012
 9. Daňové priznanie právnických osôb za rok 2012
 10. 5 najčastejších chýb v daňových priznaniach
 11. Všetko o daňových priznaniach
 12. Vyššie DPH v krajinách Európy - vizualizácia na mape
 13. Daň z pridanej hodnoty
 14. Základné pojmy z oblasti daní
 15. Daňový kalendár pre rok 2014
 16. Kalkulačka na výpočet ročného koeficientu DPH
 17. Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014)
 18. Kalkulačka na výpočet hodnoty opravnej položky k pohľadávke
 19. Daňové priznanie právnické osoby za rok 2013 (v roku 2014)
 20. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013 2.časť
 21. Infografika: Daňový sprievodca pre strednú a vychodnú Európu
 22. Kontrolný výkaz DPH
 23. Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015)
 24. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v roku 2015
 25. Auto v podnikaní: daňové výdavky, odpočet DPH a iné
 26. Ako si odložiť lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov?
 27. Formulár na daňové priznanie fyzických osôb za rok 2014
 28. Daňová licencia
 29. Daňové priznanie pre živnostníka za rok 2014 krok za krokom.
 30. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania
 31. Mini one stop shop (MOSS)
 32. Ak si chcete od nového roka uplatniť osobitný režim DPH, musíte o tom informovať správcu dane
 33. Od januára nastanú zmeny pri daňových licenciách, zdaňovaní kapitálového príjmu a iné – zavádza ich novela zákona o dani z príjmov
 34. Všetko, čo by ste mali vedieť o registrácii k DPH
 35. Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2015 (v roku 2016)
 36. Od 1. júla 2016 budú firmy stíhané za spáchanie trestných činov
 37. Darovanie 2% z dani z príjmu.
 38. Daňové priznanie pre právnické osoby za rok 2015 (v roku 2016)
 39. Pozor na zmeny z minulého roka, ktoré je potrebné zohľadniť pri príprave aktuálneho daňového priznania k dani príjmov PO
 40. Daň z prenájmu za rok 2015. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom.
 41. Daňové priznanie pre živnostníka za rok 2015. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom
 42. Účtovanie samozdanenia DPH pri dovoze tovaru alebo služby
 43. Účtovanie daní
 44. Prenos daňovej povinnosti na faktúre
 45. Základná teória o DPH jednoducho a zrozumiteľne.
 46. Chcete vedieť aké sú zmeny zákona o DPH od 1.1.2017?
 47. Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2016 (v roku 2017)
 48. Vyplnenie daňového priznania pre fyzické osoby typ A – príjem zo zamestnania
 49. Príjem z prenájmu a potvrdenie o príjme zo závislej činnosti? Ako na vyplnenie daňového priznania?
 50. 10 najčastejších otázok o daňových priznaniach
 51. Odloženie lehoty na podanie daňového priznania fyzických aj právnických osôb
 52. Daňová evidencia vs. jednoduché účtovníctvo
 53. Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2017 (v roku 2018)
 54. Daňové priznanie k dani z príjmov živnostníka s uplatnením paušálnych výdavkov za rok 2017
 55. 10 otázok a odpovedí o daňových priznaniach
 56. Odloženie lehoty na podanie daňového priznania fyzických aj právnických osôb
 57. Príjmy z kapitálového majetku a ich zdanenie
 58. Ako zdaňovať príjmy z cenných papierov, dividend a podielových listov
 59. Zdaňovanie záväzkov po splatnosti
 60. Zúčtovanie DPH v podvojnom účtovníctve
 61. Porovnanie zdaňovania príjmov: zamestnanec vs. SZČO
 62. Daňový bonus na úroky z hypotéky
 63. Ako sa ako podnikateľ dopracujete k DIČ?
 64. Porovnanie odvodov na sociálne a zdravotné poistenie: zamestnanec vs. SZČO
 65. Mzdové veličiny od 01.01.2019
 66. Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2018 (v roku 2019)
 67. Preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou - nezdaniteľná časť základu dane
 68. Daňový bonus na dieťa v roku 2019
 69. Darovanie 2% z daní: ako svojimi daňami prispieť na dobrú vec?
 70. Účtovanie a zdaňovanie príspevkov na rekreáciu a rekreačných poukazov
 71. Faktúra/daňový doklad k prijatej platbe
 72. Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2019 (podávané v roku 2020)
 73. Kto musí podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?
 74. Všetko o daňových priznaniach za rok 2019
 75. Odklad lehoty na podanie daňového priznania fyzických aj právnických osôb za rok 2019
 76. Ako zistím z potvrdenia o príjme, či mám podať daňové priznanie ?
 77. Paušálne vs. preukázateľné výdavky u živnostníka
 78. Daňová rezidencia Slovákov pracujúcich v Českej republike
 79. Elektronické podanie daňového priznania
 80. Koronavírus: aktuálne možnosti pracovného života, balíček prvej pomoci
 81. Zmena výšky životného minima od 1.7.2020
 82. Daň z výhry 2020 - pravidlá zdaňovania výhier
 83. Kedy sa vracajú dane?
 84. Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 (podávané v roku 2020)
 85. Daňové priznanie pre nerezidenta s príjmami zo závislej činnosti
 86. Súhrnný výkaz k DPH
 87. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu
 88. Zmeny v zákone o dani z motorových vozidiel platné od 01.12.2020
 89. Sadzby dane z príjmov pre príjmy za rok 2020
 90. Účtovanie poskytnutých dotácií na mzdy v rámci "prvej pomoci"
 91. Účtovanie výdavkov po zaplatení
 92. Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2020 (podávané v roku 2021)
 93. Daňové priznanie pre právnické osoby za rok 2020 (podávané v roku 2021)
 94. Odklad lehoty na podanie daňového priznania
 95. Určenie daňovej rezidencie cudzincov pracujúcich na Slovensku
 96. Prehľad o zaplatených daniach na finančnej správe
 97. Zmena životného minima od 01.07.2021
 98. Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
 99. Nepriame dane & ako sa odlišujú od priamych daní
 100. Spotrebné dane
 101. Daňový bonus na dieťa v roku 2022
 102. Stála prevádzkareň
 103. Daň z nehnuteľností
 104. Mzdové veličiny od 01.01.2022
 105. Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2021 (podávané v roku 2022)
 106. Kalkulačka dane z motorových vozidiel za rok 2021
 107. Kalkulačka na výpočet dane z príjmu fyzických osôb s príjmami zo závislej činnosti 2022
 108. Kalkulačka na výpočet odvodov SZČO na zdravotné a sociálne poistenie
 109. Odklad lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021
 110. Daňové priznanie pre právnické osoby za rok 2021 (podávané v roku 2022)
 111. Kto má nárok na zníženú sadzbu dane z príjmov?
 112. Dôchodcovia a daňové priznanie
 113. Poukázanie 2 percent z daní
 114. Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti
 115. Zmeny v daňovom bonuse na dieťa od 1. júla 2022
 116. Životné minimum od 1.7.2022
 117. Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti
 118. Zdaňovanie príjmov z príležitostných činností
 119. Sumy stravného a cestovných náhrad od 1.9.2022
 Sumy stravného a cestovných náhrad od 1.9.2022 Sumy stravného a cestovných náhrad od 1.9.2022

14. 09. 2022, Ing. Michaela Vetráková Aké zmeny nastanú vo výške stravného a cestovných náhrad od 1.9.2022?... celý článok


 Zdaňovanie príjmov z príležitostných činností Zdaňovanie príjmov z príležitostných činností

12. 08. 2022, Ing. Michaela Vetráková Ako zdaniť príležitostný príjem?... celý článok


 Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti

22. 07. 2022, Ing. Michaela Vetráková Ako sa zdaňujú príjmy z prenájmu Vašej nehnuteľnosti? ... celý článok


 Životné minimum od 1.7.2022 Životné minimum od 1.7.2022

23. 06. 2022, Ing. Michaela Vetráková Ako sa zmení výška životného minima od 1. júla 2022?... celý článok


 Zmeny v daňovom bonuse na dieťa od 1. júla 2022 Zmeny v daňovom bonuse na dieťa od 1. júla 2022

29. 05. 2022, Eva Mihalíková Výška daňového bonusu, daňový bonus od júla 2022, príklad výpočtu daňového bonusu... celý článok


 Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti

23. 05. 2022, Ing. Michaela Vetráková Akým spôsobom sa zdaňujú príjmy z predaja nehnuteľnosti? ... celý článok


 Poukázanie 2 percent z daní Poukázanie 2 percent z daní

01. 05. 2022, Ing. Michaela Vetráková Komu môžem podiel zaplatenej dane poukázať? V akej výške je možné podiel poukázať a akým spôsobom?... celý článok


Kategórie: Dotácie Maturitné otázky Mzdy Leasing Dane Účtovanie v praxi Novely zákonov Daňové výdavky od A po Z Účtovníctvo pre začiatočníkov Jednoduché účtovníctvo Kalkulačky Excel Všetky kategórie


Naposledy vložené testy

03. 11. 2018
DPH v zahraničných účtovných dokladoch »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
04. 10. 2018
DPH v zahraničných vystavených dokladoch »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
16. 08. 2017
Účtovanie DPH pri vystavených faktúrach »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
15. 08. 2017
Účtovanie spotreby pohonných látok »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
04. 05. 2017
Účtovanie pohľadávok a záväzkov »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanky.php?kategorie=Dane&k=13

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.