Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO
Kalkulačky » Kalkulačka na výpočet dane z príjmov právnických osôb 2022

Kalkulačka na výpočet dane z príjmov právnických osôb 2022

EUR
EUR
EUR

Inzercia ∇

Ako sa počíta daň z príjmu právnických osôb?

Medzi právnické osoby v súlade s § 18 Občianskeho zákonníka patria najmä spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.), akciová spoločnosť (a.s.) a iné. 

Pre výpočet dane z príjmov právnických osôb je nutné zistiť výsledok hospodárenia, ktorý je rozdielom medzi príjmami a výdavkami, ktoré právnická osoba eviduje v účtovníctve. Výsledok hospodárenia nie je vždy rovnaký ako základ dane, keďže v účtovníctve môžu byť účtované aj výdavky, ktoré nie sú daňovými výdavkami. 

Hospodársky výsledok je preto potrebné upraviť o sumy, ktoré nie sú daňovými výdavkami (zvyšujú hospodársky výsledok), ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona o dani z príjmov sa do neho nemajú zahŕňať (znižujú výsledok hospodárenia) apod. Takto upravený výsledok hospodárenia je základom dane. 

Sadzba dane pre právnické osoby je 21%

Všetky sadzby dane pre právnické osoby definuje § 15 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. 

Zjednodušený výpočet dane z príjmov právnických osôb

Základ dane = výnosy – náklady + nedaňové výdavky 

Kladný základ dane = zisk

Záporný základ dane = strata

Daň: základ dane * 0,21 

Ak je základ dane záporný a teda výsledkom hospodárenia je strata, daň sa nepočíta.

Príklad:

Spoločnosť ABC s.r.o. za účtovné obdobie vykázala výnosy vo výške 8000 €, náklady vo výške 3000 € a v účtovníctve eviduje na analytických účtoch nedaňové výdavky vo výške 1000 €

Výnosy: 8000

Náklady: 3000

Nedaňové výdavky: 1000

Základ dane: 8000-3000+1000 = 6000 (zisk)

Daň: 6000*0,21 = 1260 €

Spoločnosť ABC s.r.o. uhradí za účtovné obdobie daň vo výške 1260 €

Príklad 2

Spoločnosť INGA s.r.o. v účtovnom období vykázala výnosy vo výške 5000 €, náklady vo výške 8000 € a v účtovníctve eviduje nedaňové výdavky vo výške 2000 €.

Výnosy: 5000

Náklady: 8000

Nedaňové výdavky: 2000

Základ dane: 5000-8000+2000 = -1000 strata

Daň: 0

Spoločnosť INGA s.r.o. za účtovné obdobie daň uhrádzať nebude.

Príklad 3

Spoločnosť MYTNA s.r.o. vykázala v účtovnom období zisk vo výške 1500 €, náklady vo výške 1600 € v účtovníctve eviduje nedaňové výdavky vo výške 550 €

Výnosy: 1500

Náklady: 1600

Nedaňové výdavky: 550

Základ dane = 1500 – 1600 + 550 = 450

Daň: 450*0,21 = 94,50 €

Spoločnosť MYTNA s.r.o. uhradí za účtovné obdobie daň vo výške 94,50 €
Tiež vás môže zaujímať

 Výpočet čistej mzdy 2019 - kalkulačka Výpočet čistej mzdy 2019 - kalkulačka

14. 01. 2019, Tomáš Vojta, Eva Kyselová Online kalkulačka výpočtu čistej mzdy podľa pravidiel pre rok 2019... celý článokInzercia ∇


Otázky & Diskusia