Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

jozef81

Komentáre

Stránka Komentár
Všetko o daňových priznaniach Dobrý deň, pani Helena, ak ste mala iba príjem zo závislej činnosti (pracovný pomer = 4 000,00 € + dohoda o vykonaní práce s OVB do 200,00 €), tak z potvrdení o zdaniteľných príjmoch FO za rok 2015 od týchto zamestnávateľov vyčíslite úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov z r. 01 z týchto potvrdení. Následne odpočítate od úhrnu vyplatených príjmov poistné a príspevky celkom (sociálne poistenie a zdravotné poistenie). Takto vznikne základ dane, od ktorého treba odpočítať sumu 3 803,28 €, čo je nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2015. Od základu dane odpočítame nezdaniteľnú časť na daňovníka. Následne nám vznikne základ dane, z ktorého vypočítame 19 % daň. Podľa Vašich uvedených príjmov Vám však daň zo základu dane vychádza 0,00 €, nakoľko základ dane je nižší ako nezdaniteľná časť na daňovníka. Z oboch potvrdení od zamestnávateľov následne uvediete do daňového priznania výšku zrazených preddavkov podľa § 35 zákona. V potvrdeniach sa tieto sumy nachádzajú na r. 6. Vo Vašom prípade by mala byť celková suma zrazených preddavkov na daň z potvrdení od zamestnávateľov zároveň aj Vaším daňovým preplatkom, ktorý Vám správca dane poukáže na účet uvedený v daňovom priznaní, respektíve zašle poštovou poukážkou na adresu. (vloženo: 29.02.2016, 08:01)
Všetko o daňových priznaniach U zamestnávateľa si musíte požiadať o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2015 a to prostredníctvom Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie 2015. Je to predpísaný formulár, ktorý stačí iba vyplniť a doručiť zamestnávateľovi. (vloženo: 09.01.2016, 21:49)