Ing. Eva Mihalíková

Ing. Eva Mihalíková

poradna@ako-uctovat.sk

Účtovníctvu sa venujem viac ako 10 rokov. Počas môjho štúdia účtovníctva som sa stretla s rôznymi účtovnými prípadmi, ktoré neboli nikde vysvetlené a preto som sa rozhodla na stránke www.ako-uctovat.sk vytvárať články, ktoré by pomohli začínajúcim účtovníkom so základnými ale aj zložitejšími účtovnými prípadmi. V rámci publikačnej činnosti môžete nájsť moje články na webových stránkach - Verlag Dashöfer, Wolters Kluwer, Solitea a v Hospodárskych novinách. Aktuálne pracujem vo vlastnej účtovnej kancelárii a pomáham klientom zorientovať sa v zložitom svete účtovníctva a daní. Súčasne sa venujem aj individuálnemu vzdelávaniu nových účtovníkov prostredníctvom mentoringu a spolupracujem na vývoji on-line aplikácií pre spracovanie daňových priznaní a účtovných závierok. V prípade, že vám na našom webe chýba nejaký článok, alebo potrebujete vysvetliť nejakú tému či účtovanie, napíšte mi na e-mail.

Články autora

Mzdové veličiny od 01.01.2024

31. 10. 2023

Mzdové veličiny aktualizované pre rok 2024. Výška minimálnej mzdy, minimálna mzda podľa stupňov náročnosti, výška nezdaniteľnej časti v roku 2024.

Stravné v roku 2023

20. 08. 2023

Aktuálne sumy stravného pre zamestnancov aj živnostníkov. Stravné ako daňový výdavkov živnostníka.

Odvody živnostníka v roku 2023

15. 09. 2022

Minimálna a maximálna výška odvodov do Sociálnej poisťovne, výška príjmu pre vznik povinnosti platiť sociálne poistenie, minimálna výška odvodov na zdravotn...

Dôchodcovia a daňové priznanie

13. 03. 2022

Kedy sa oplatí podať dôchodcovi daňové priznanie. Ročné zúčtovanie dane pre dôchodcov. Uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka u dôchodcu.

Zmena životného minima od 01.07.2021

15. 06. 2021

Životné minimum od 01.07.2021 a jeho vplyv na výšku rodičovského príspevku, prídavku na deti, daňového bonusu a nezdaniteľnej časti v roku 2022

Súhrnný výkaz k DPH

17. 10. 2020

Kedy podať súhrnný výkaz, lehoty na podanie súhrnného výkazu, návod ako na to

Účtovanie platieb platobnými kartami

23. 11. 2019

Druhy platobných kariet, účtovanie debetnej platobnej karty, účtovanie kreditnej platobnej karty, účtovanie súkromných platieb konateľa, návod ako na to

Mzdové veličiny so zmenami od 01.07.2019

10. 09. 2019

Aktuálna výška minimálnej mzdy, výška mzdových príplatkov, výška nezdaniteľnej časti v roku 2019 a ostatné zmeny v mzdových veličínách platné od 01.07.2...

Stravné od 01.07.2019

17. 08. 2019

Minimálna a maximálna výška stravného lístka od 1. júla 2019, výška stravného pri pracovných cestách, nárok na vreckové, sadzby stravného v zahraničí

Daňový bonus na dieťa v roku 2019

04. 05. 2019

Zvýšenie daňového bonusu od apríla 2019, kto má nárok na daňový bonus, kedy sa daňový bonus vypláca, aktuálna výška daňového bonusu

Konečný užívateľ výhod

04. 05. 2019

Kto je konečný užívateľ výhod, zápis konečného užívateľa výhod, lehota na zápis konečného užívateľa výhod, návod ako na to.

Účtovanie spotreby energie

13. 04. 2019

Účtovanie zálohových platieb za energie, vyúčtovacia faktúra za energie, nevyfakturované dodávky za energie, návod ako na to

Mzdové veličiny od 01.01.2019

03. 12. 2018

Nová výška minimálnej mzdy, výška príplatkov, výška nezdaniteľnej časti v roku 2019 a ostatné zmeny v mzdových veličínách platneé od 01.01.2019

Stravné v roku 2018

11. 11. 2018

Minimálna a maximálna výška stravného lístka, výška stravného pri pracovných cestách, nárok na vreckové, sadzby stravného v zahraničí

Prenos daňovej povinnosti na faktúre

24. 06. 2016

Účtovanie prenesenej daňovej povinnosti, prenos daňovej povinnosti, náležitosti faktúry pri prenose daňovej povinnosti, daňové priznanie k DPH pri prenose daňo...

Účtovanie daní

21. 06. 2016

Účtovanie dani z príjmu, dane z pridanej hodnoty, spotrebných a ostatných daní

Účtovanie zálohových faktúr

19. 09. 2015

Zálohová faktúra, proforma faktúra, preddavková faktúra, predfaktúra a ich účtovanie u odberateľa i dodávateľa

Účtovanie ostatných pohľadávok

16. 08. 2015

Účtovanie ostatných pohľadávok, účet 315, účtovanie reklamácií, rabatov a zliav, nevyfakturovaných dodávok a ostatných pohľadávok.

Účtovanie faktoringu

09. 08. 2015

Čo je faktoring. Regresný, bezregresný faktoring. Účtovanie faktoringu na strane dodávateľa.

Daňová licencia

02. 03. 2015

Koho sa týka, kedy sa platí, aká je jej výška, kde ju vyplniť v daňovom priznaní?

Účtovanie zľavy z ceny zásob

24. 11. 2014

Účtovanie zľavy z cien nakúpených/predaných zásob. Účtovanie na strane odberateľa a na strane dodávateľa. Návod ako na to.

Kontrolný výkaz DPH

19. 09. 2014

Kedy sa podáva, lehota na podanie kontrolného výkazu. Návod na vyplnenie.

Účtovné softvéry

31. 03. 2014

Súhrn účtovných softvérov, ich prehľad, silné a slabé stránky, vhodnosť použitia podľa typov firmy.

Základné pojmy z oblasti daní

06. 12. 2013

Daňové náležitosti, sadzba dane, základ dane, základné pojmy o dani z príjmu fyzických a právnických osôb

Goodwill

08. 10. 2013

Čo je goowill a kedy sa účtuje?

Súhrnný výkaz k DPH

07. 09. 2013

Kedy podať súhrnný výkaz, načo slúži súhrnný výkaz, kto je povinný podať súhrnný výkaz

Opravné položky

12. 08. 2013

Čo sú to opravné položky, kedy sa tvoria. Kto môže tvoriť opravné položky

Reklama, sponzoring, súťaže

10. 07. 2013

Účtovanie výdavkov na reklamu, propagačné predmety. Účtovanie poskytnutia vzoriek produktov. Účtovanie súťaží, sponzoringu. Reprezentácia

Ceniny

28. 06. 2013

Účtovanie cenín, účtovanie kolkov a poštových známok

Inventarizácia

15. 06. 2013

Účtovanie výsledkov inventarizácie, inventarizácia z pohľadu daňových výdavkov.

Kreatívne účtovníctvo

26. 05. 2013

Čo je to kreatívne účtovníctvo? Hranice kreatívneho účtovníctva, dopady a možné sankcie

Súvaha

30. 04. 2013

Čo všetko sa môžete dozvedieť zo Súvahy ? Napríklad i to, že je spoločnosť zadlžená a nie je príliš vhodným obchodným partnerom.

Jednoduché účtovníctvo v praxi

21. 02. 2013

Čo je cieľom jednoduché účtovníctva? Rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom. Princípy a úlohy jednoduchého účtovníctva. Účtovné knihy v je...

Účtovanie obstarania DHM

02. 10. 2012

Účtovanie obstarania dlhodobého hmotného majetku vo vlastnej réžii prípadne kúpou. Praktický príklad ako zaúčtovať kúpu budovy, stroja.

Novela zákona o DPH

19. 09. 2012

Novela zákona o DPH s účinnosťou k 1.10.2012 a 1.1.2013. Dôležité zmeny v zákone o DPH.

Ako začať zamestnávať ľudí.

18. 09. 2012

Kde všade je nutné zaregistrovať sa a čo všetko je potrebné urobiť ak chce firma zamestnávať ľudí. Praktický návod.

Komentáře

Stránka Komentář
Odpustenie odvodov potravinárom Dobrý deň. Odvodová úľava je poskytnutá na odvody, ktoré platí zamestnávateľ, takže sa priamo týka nákladov, ktoré účtujete na účte 524. Na základe rozhodnutia o schválení odvodovej úľavy by ste mali sumu, ktorá bola odpustená preúčtovať buď mínusovou sumou 524/336 alebo opačným zápisom 336/524. (vloženo: 21.01.2024, 17:48)
Mzdové veličiny od 01.01.2024 Dobrý deň, ďakujem za upozornenie. Bol tam preklep, opravili sme. Ďakujem (vloženo: 03.11.2023, 13:12)
Hranica príjmov pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne Dobrý deň, tento limit je za kalendárny rok, a je jedno či túto hranicu presiahne živnostník za 10-12 mesiacov alebo už za dva. (vloženo: 03.11.2023, 08:34)
Stravné a finančný príspevok na stravovanie od 01.01.2023 Dobrý deň, ak máte pracovný čas 7,5hodiny, tak za každý deň sa Vám počíta 7,5hodiny. Na stravný lístok máte nárok lebo je to viac ako 4 hodiny. (vloženo: 14.10.2023, 16:24)
Zmena prihlasovania do sociálnej poisťovne od 1. januára 2022 Skúsiť to môžete, ale ak Vám to nebude fungovať, kontaktujte Sociálnu poisťovňu. Pravdepodobne budú musieť Váš prístup resetnúť a budete si musieť vygenerovať nový QR kód. (vloženo: 26.08.2023, 15:16)
Najčastejšie chyby v účtovníctve podľa účtovných tried Dobrý deň, môžete postupovať podľa § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov a teda účtovať túto neuplatnenú časť odpisov (074) voči výsledku hospodárenia ako opravu chýb minulých účtovných období. (vloženo: 13.03.2022, 11:18)
Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu Dobrý deň, predpokladám, že si uplatňujete daňový bonus v daňovom priznaní, to nesúvisí s vyhlásením, o ktorom píšeme v tomto článku. Vyhlásenie odovzdávate iba zamestnávateľovi aby Vám uplatňoval daňový bonus mesačne v mzde. Ročný nárok si uplatníte v daňovom priznaní vyplnením oddielu o uplatnení daňového bonusu. (vloženo: 13.03.2022, 11:09)
Daňové priznanie pre právnické osoby za rok 2021 (podávané v roku 2022) Ceny z penažných výhier na Slovensku by mali byť vyplácané už zdanené. Tzn. do daňového priznanie by ste takúto výhru uvádzať nemali, ale ak ju vyplácajú zo zahraničia uvediete ju v daňovom priznaní typ B, Tabuľka č. 3 - prehľad príjmov podľa § 8 zákona riadok 9. Na výhru si môžete uplatniť oslobodenie vo výške 350,00 Eur. (vloženo: 13.03.2022, 11:05)
Kedy sa vracajú dane? Dobrý deň, to či máte nárok na vrátenie daní závisí od výšky Vášho príjmu a od výšky zrazených preddavkov na daň, ktoré Vám zrazil zamestnávateľ. (vloženo: 13.03.2022, 11:01)
Kedy sa vracajú dane? Dobrý deň, ak ste boli celý rok PN a zamestnávateľ Vám nevyplácal žiadnu mzdu, tak nemáte nárok na vrátenie daní, pretože ste žiadne dane za daný rok neplatili. (vloženo: 31.01.2022, 19:31)
Ako zistím z potvrdenia o príjme, či mám podať daňové priznanie ? Dobrý deň, potvrdenie že ste PN k daňovému priznaniu nepotrebujete. (vloženo: 29.01.2022, 15:24)
Daň z nehnuteľností Dobrý deň Ľubomír K. ak k 01.01.2022 nebola nehnuteľnosť zapísaná v katastri na Vaše meno, tak nemáte povinnosť podať daňové priznanie do 31.01.2022 (vloženo: 29.01.2022, 15:22)
Auto v podnikaní: daňové výdavky, odpočet DPH a iné Dobrý deň, auto môžete odpisovať aj keď nebudete mať v určitom období počas roka žiadny obrat. Výška obratu nemá vplyv na odpisovanie. (vloženo: 29.01.2022, 15:19)
Zdaňovanie kryptomien Dobrý deň, ak Váš príjem nepresiahne hranicu na vznik povinnosti pre podanie daňového priznania, nemusíte príjem z kryptomien daniť. (vloženo: 10.10.2021, 14:17)
Účtovanie poskytnutých dotácií na mzdy v rámci "prvej pomoci" Dobrý deň áno, náklady aj výnosy musia byť zaúčtované do účt.obdobia 2020. Neuhradená dotácia Vám zostane zaúčtovaná na 346 a tá sa vyrovná prijatím úhrady na BÚ v roku 2021. (vloženo: 10.05.2021, 15:38)
Ako zistím z potvrdenia o príjme, či mám podať daňové priznanie ? Dobrý deň, kontaktujte najskôr Vášho zamestnávateľa a potom Váš daňový úrad, správca dane Vám povie či Vám zamestnávateľ urobil ročné zúčtovanie alebo si musíte podať daňové priznanie sám. (vloženo: 13.04.2021, 09:34)
Účtovanie poskytnutých dotácií na mzdy v rámci "prvej pomoci" Dobrý deň, odpoveď máte priamo v článku. (vloženo: 13.04.2021, 09:31)
Daňové priznanie pre nerezidenta s príjmami zo závislej činnosti Dobrý deň, ďakujeme za upozornenie, článok sme opravili. (vloženo: 09.03.2021, 15:42)
Koronavírus: Prvá pomoc podnikateľom, zamestnancom a živnostníkom. Dobrý deň priemer nemôže byť nižší ako minimálna mzda v roku 2021, takže ak Vám vyšiel nižší musíte ho upraviť na výšku minimálnej hodinovej mzdy, ostatné by Vám mal vypočítať mzdový program. (vloženo: 09.03.2021, 15:35)
Zdaňovanie kryptomien Dobrý deň, v daňovom priznaní musíte uviesť celý príjem, suma 2207,10 nie je nezdaniteľná časť ale hranica pre povinnosť podať daňové priznanie, tzn. nemôžete si ju odpočítať od príjmu. Kryptomeny podliehajú zdravotnému poisteniu aj keď ste dôchodca, takže Vám zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania urobí ročné zúčtovanie a vyrúbi doplatok na zdravotnom poistení. (vloženo: 09.03.2021, 15:33)
Účtovanie poskytnutých dotácií na mzdy v rámci "prvej pomoci" Dobrý deň, ja som to rozpočítavala z paušálneho príspevku 35,2% na odvody a zvyšok hrubá mzda. (vloženo: 09.03.2021, 15:30)
Zdaňovanie kryptomien Dobrý deň, daní sa len rozdiel toho čo ste investoval a toho čo sa Vám vráti, tzn. zisk. Ak ste napríklad jeden bitcoin kúpil pre par rokmi za 2000 EUR a teraz ho predáte za 10000 Eur, tak budete daniť 19%tnou daňou zisk 8000 Eur. + v ročnom zúčtovaní Vám zdravotná poisťovňa ešte vypočíta 14% odvod na zdravotné poistenie. (vloženo: 07.02.2021, 15:46)
Účtovanie poskytnutých dotácií na mzdy v rámci "prvej pomoci" Dobrý deň, áno je potrebné ich aj zaúčtovať ako nedaňové výdavky. V súlade s § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov je potrebné z daňových výdavkov vylúčiť výdavky vynaložené na príjmy nezahrnuté do základu dane. (vloženo: 07.02.2021, 15:42)
Mzdové veličiny od 01.01.2021 Máte pravdu, ďakujeme za upozornenie, článok sme opravili ;-) (vloženo: 07.02.2021, 15:32)
Daňový bonus na úroky z hypotéky Dobrý deň, daňový bonus je 50% zo sumy, ktorú ste zaplatili. (vloženo: 31.01.2021, 15:15)
Auto v podnikaní: daňové výdavky, odpočet DPH a iné Dobrý deň, ak ste zaúčtovali ZD z faktúry za opravu do nákladov, tak ZD stačí cez interný doklad preúčtovať buď mínusom alebo opačným účtovaním. (vloženo: 31.01.2021, 15:14)
Zdaňovanie kryptomien Dobrý deň, daňové priznanie za rok 2020 ste povinný podať ak Váš príjem bol nad 2 207,10 eur. (vloženo: 09.01.2021, 18:48)
Účtovanie poskytnutých dotácií na mzdy v rámci "prvej pomoci" Dobrý deň, písmeno k) je súčasťou novely zákona o dani z príjmov, ktorá už bola schválená ale doposiaľ ju nevydali v zbierke zákonov. (vloženo: 09.01.2021, 18:45)
Účtovanie DPH prijatých faktúr v príkladoch Dobrý deň, prosím o doplnenie, mesto Vám reguluje cenu tepla, alebo prečo Vám môžu do ceny tepla započítať odpisy ich majetku, teplo odberateľom fakturujete Vy alebo mesto ? Ak by to pripočítali do ceny nájmu za kotolne, tak Vy budete stále účtovať iba o nájme, nemáte dôvod účtovať odpisy samostatne ale iba ako súčasť ceny nájmu, keďže majetok nie je Váš. (vloženo: 13.12.2020, 11:55)
10 najčastejších otázok o daňových priznaniach Dobrý deň, pravdepodobne nie, no ak mu ho nevyplatia tak oň môžete požiadať cez daňové priznanie za rok 2020, v prípade, že mal príjem za celý rok 2020 aspoň 3 480 Eur. (vloženo: 29.11.2020, 14:19)
Koronavírus: aktuálne možnosti pracovného života, balíček prvej pomoci Dobrý deň pani Turačková, nemala by byť, ale zatiaľ nie je k zdaňovaniu prvej pomoci vydaný zákon resp. úprava v zákone o dani z príjmov, podľa platnej legislatívy to je zdaniteľný príjem. (vloženo: 29.11.2020, 14:16)
Účtovanie rezervy na nevyčerpanú dovolenku. Dobrý deň, prosím o doplnenie, v akej súvislosti chcete účtovať dovolenku, keď nie ako rezervu ? (vloženo: 29.09.2020, 18:41)
Koronavírus: Prvá pomoc podnikateľom, zamestnancom a živnostníkom. Dobrý deň, príspevok účtujete na účet 648, tzn. 221/648. (vloženo: 29.09.2020, 18:40)
Všetko o daňových priznaniach za rok 2019 P. Marko: výška preplatku závisí aj od výšky Vašich príjmov, ak ste mal vysoký príjem a uplatňovali Vám nezdaniteľnú na daňovníka tak Vám mohol vzniknúť nedoplatok aj keď ste bol PN. (vloženo: 07.05.2020, 15:14)
Účtovanie DPH prijatých faktúr v príkladoch Stelka: Dobrý deň, v Metro faktúre môžu byť položky, ktoré podliehajú preneseniu daňovej povinnosti, napr. ryža, faktúru účtujete ako bežnú faktúru a ak je na faktúre položka s nulovou DPH tá jediná sa samozdaní. (vloženo: 01.03.2020, 13:28)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2019 (podávané v roku 2020) Isa: To či musíte podať daňové priznanie závisí od toho koľko ste za tie tri mesiace zarobila, ak to bolo viac ako 1968,68 Eur tak musíte podávať daňové priznanie ak menej tak nemusíte ale môžete lebo ak Vám zamestnávateľ zrazil preddavky na daň počas tých troch mesiacov, tie Vám daňový úrad vráti, tzn. budete mať v daňovom priznaní preplatok. (vloženo: 01.03.2020, 13:25)
Všetko o daňových priznaniach za rok 2019 Zlatica kuruczova: Ak ste popri PN nemala žiadny iný príjem, ktorý by podliehal zdaneniu tak nemusíte podávať. (vloženo: 01.03.2020, 13:24)
Všetko o daňových priznaniach za rok 2019 gestad: keď nemal žiadny príjem popri PN tak nemusí podávať daňové priznanie. (vloženo: 01.03.2020, 13:23)
Všetko o daňových priznaniach za rok 2019 Julius gina Ak ste zarobil min.3120 eur tak áno. (vloženo: 01.03.2020, 13:22)
Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2019 Dobrý deň p. Ing. Dudáš, ďakujeme pekne za upozornenie, máte pravdu, zabudla som pripočítať výšku nezdaniteľnej časti k čistej mzde, chybu sme opravili, ďakujeme ešte raz a prajem Vám pekný deň. (vloženo: 06.12.2019, 09:03)
Elektronická registračná pokladnica Dobrý deň, kvôli ekase nemusíte vytvárať v účtovníctve druhú pokladňu môžte tržby účtovať tak ako doteraz v hlavnej pokladni, dôležité je aby sedeli tržby s ekasou. (vloženo: 24.11.2019, 14:38)
Faktúra/daňový doklad k prijatej platbe Dobrý deň, ak to účtovný program nedovoľuje, tak nemusíte účtovať o základe dane, napríklad účtovné programy Pohoda a MRP to dovoľujú a pri takomto účtovaní v analytickej evidencii účtu 324 sledujeme, ktoré zálohy už sú vyfakturované a ktoré nie, daňová kontrola voči takémuto účtovaniu nemala výhrady. (vloženo: 09.10.2019, 22:00)
Účtovanie stravných lístkov – príklad z praxe Dobrý deň, ak máte dostatočnú výšku sociálneho fondu, môžte ich preplatiť z neho, ak nie tak iba ako nedaňový výdavok. (vloženo: 17.08.2019, 14:37)
Účtovanie DPH prijatých faktúr v príkladoch Môžte použiť rovnaký účet ako pri základe dane ale v analytickom členení ako nedaňový výdavok - časť DPH ktorá sa neuplatňuje. (vloženo: 11.04.2019, 19:14)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2018 (v roku 2019) Dobrý deň, nie invalidný dôchodok sa v daňovom priznaní neuvádza a ani neovplyvňuje výšku nezdaniteľnej časti. (vloženo: 23.03.2019, 10:25)
Daňový bonus na úroky z hypotéky Musia byť splnené všetky podmienky, takže ak nespĺňate podmienku maximalnej sumy hypotéky nemáte nárok na úľavu, banka Vám potvrdenie o zaplatených úrokoch automaticky nevystaví a tým pádom to do daňového priznania ani nemôžte uviesť. (vloženo: 17.02.2019, 19:28)
Mzdové veličiny od 01.01.2019 Ďakujeme za upozornenie, mesačnú výšku nezdaniteľnej časti opravíme. Zaujímavé je, že vo FAQ finačnná správa píše, že mesačná výška nezdaniteľnej časti sa zaokrúhľuje nahor, väčšina stránok možno aj preto nesprávne uvádza 328,12 €. (vloženo: 20.01.2019, 18:36)
Daňová evidencia vs. jednoduché účtovníctvo Dobrý deň, príjem podliehajúci dani z príjmov je bez DPH, DPH dani z príjmov nepodlieha, takže zdaňujete príjem ponížený o obdržanú DPH, ktorú ste už odviedli. (vloženo: 02.01.2019, 15:41)
Chyby v účtovníctve a ich oprava Na odpočet DPH môže využiť § 51, ktorý spomínate, lenže jemu súčasne vzniká aj daňová povinnosť a pri dodaní služby vzniká daňová povinnosť dátumom dodania (§19 ods. 2), kvôli tomu musí podávať dodatočné DPH. (vloženo: 17.12.2018, 14:43)
Účtovanie stravných lístkov – príklad z praxe Dobrý deň, jediný dôvod by bola ich platnosť, že sú platné iba do konca roka 2018, iný dôvod by na to nemala mať, účet 213 môže k 31.12.2018 vykazovať zostatok. (vloženo: 03.12.2018, 15:41)
Účtovanie DPH prijatých faktúr v príkladoch Dobrý deň, otázkou je kde je miesto dodania ich služieb či na Slovensku alebo v ČR, nenapísali ste či ste aj platiteľ DPH na Slovensku, ak už fakturujú na slovenskú fakturačnú adresu, faktúra by mala byť s 0% DPH s prenosom daňovej povinnosti (ak sa jedná o účtovné služby), ak nie ste registrovaný pre DPH mali by ste sa registrovať podľa §7a a odviesť daň z týchto služieb na SK. Už obdržané faktúry s českou DPH môžte zaúčtovať tak, že základ dane zaúčtujete na príslušné nákladové účty a 21% daň ako nedaňový výdavok. (vloženo: 25.10.2018, 14:41)
Účtovanie samozdanenia DPH pri dovoze tovaru alebo služby Dobrý deň, faktúru treba prepočítať kurzom platným v deň predchádzajúci dňu dodania, ktorý je uvedený na faktúre. (vloženo: 25.10.2018, 14:34)
Účtovanie poskytnutých preddavkov Jana00 : preddavkova faktúra sa v jednoduchom účtovníctve neúčtuje, priložíte ju k výpisu z banky alebo pokladničnému dokladu na ktorom je úhrada preddavku. Samotná úhrada preddavku je vydavok neovplyvňujúci základ dane. (vloženo: 16.09.2018, 14:38)
Výpočet čistej mzdy zamestnanca Dobrý deň, Ďakujeme za pripomienku upravili sme článok :-) (vloženo: 13.08.2018, 15:23)
Účtovanie pokút z daňového úradu a ostatných finančných nákladov Dobrý deň, áno všetky poistné sa účtujú buď na účet 568 alebo 548 v súlade s postupmi účtovania, môžte si na rôzne druhy poistenia urobiť analytické účty. Postup účtovania poistného by mal byť definovaný v internej smernici. (vloženo: 04.06.2018, 16:21)
Účtovanie finančného prenájmu (leasingu) Viete nám prosím napísať kde v článku je chyba? Odkupná cena automobilu je samozrejme súčasťou obstarávacej ceny a účtuje sa na účte 042. (vloženo: 14.05.2018, 15:46)
10 najčastejších otázok o daňových priznaniach Nárok máte na celú nezdaniteľnú časť, potvrdenie o PN nemusíte k DP priložiť, stačí uviesť do osobitných záznamov, že ste PN od do(nie je to ale povinné). Výška PN sa v DP neuvádza. (vloženo: 14.05.2018, 15:37)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2017 (v roku 2018) Dobrý deň, áno môžte podať daňové priznanie a strhnutú daň by Vám mali v závislosti od príjmu vrátiť, postup na vyplnenie nájdete napríklad tu: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Vyplnenie-danoveho-priznania-pre-fyzicke-osoby-typ-A-prijem-zo-zamestnania&idc=296 (vloženo: 27.03.2018, 10:40)
Chyby v účtovníctve a ich oprava Dobrý deň musíte bohužiaľ podať dodatočné DPH a tým padom opravit aj UZ za rok 2017. (vloženo: 27.03.2018, 10:38)
Vyplnenie daňového priznania pre fyzické osoby typ A – príjem zo zamestnania Dobrý deň Largo, zdravotné poistenie ktore hradite ako samoplatca sa do DP neuvádza a k pani Silvii, chyba v texte nie je lebo na potvrdeni nie je cela nezdanitelná časť (napr. ak sa nepracovalo cely rok) ale v danovom priznaní sa musí uviesť celá. (vloženo: 27.03.2018, 10:37)
10 najčastejších otázok o daňových priznaniach Na dividendy je prislušná kolonka v daňovom priznaní typ B. (vloženo: 27.03.2018, 10:35)
Živnostník a výdavky na stravovanie Dobrý deň, nie, diety sú súčasťou preukazateľných výdavkov, ak využijete paušál tak si ich nemôžte pripočítať. (vloženo: 27.03.2018, 10:35)
Účtovanie platby kreditnou kartou Ano cez 315 na základe uzavierky urobit prevod z tržby na 315 a potom zúčtovavat ako prichadzaju platby na BU. (vloženo: 27.03.2018, 10:34)
Daňové priznanie k dani z príjmov živnostníka s uplatnením paušálnych výdavkov za rok 2017 Dobrý deň pani Korbášová, neviem čo konkrétne sa Vám nepozdáva, v článku je 60% a to je menej ako 20 000e.. (vloženo: 27.03.2018, 10:33)
Daňové priznanie k dani z príjmov živnostníka s uplatnením paušálnych výdavkov za rok 2017 Dobrý deň Ivana, áno nedoplatok môžte zahrnúť do odvodov a na poslednej strane príloha č. 3 musíte rozčlenit odvody ktore sa týkaju zd. obdobia.. (vloženo: 27.03.2018, 10:32)
Vyplnenie daňového priznania pre fyzické osoby typ A – príjem zo zamestnania Dobrý deň, Vám sa to nerovná lebo máte iný prípad, pravdepodobne ste nepracovala celý rok u toho zamestnávateľa od ktorého mate potvrdenie, do daňového priznania môžte uviesť 3803,33. Váš prípad je iný ako tento čo je tu uvedený. (vloženo: 20.02.2018, 14:56)
Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve Dobrý deň, ideálne dať si auto ohodnotiť znalcom alebo požiadať niektorých z bazarov aby Vám dali písomné ohodnotenie Vášho auta so zohladnením veku a stavu. (vloženo: 15.02.2018, 14:57)
Vyplnenie daňového priznania pre fyzické osoby typ A – príjem zo zamestnania Dobrý deň, príklad je z minulého roka takže sa nemusia uplne presns zhodovať riadky v tomto roku, nakolko je nove potvrdenie o príjmoch. Nie je mi jasné o ktorej sume hovoríte, nakoľko v článku suma 2852,46 nie je. (vloženo: 15.02.2018, 14:55)
Účtovanie stravného Na účet 333-Ostatné záväzky voči zamestnancom (vloženo: 15.02.2018, 14:53)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2017 (v roku 2018) Príklad nájdete v ďalšom článku, ktorý vyjde v najbližších dňoch. (vloženo: 15.02.2018, 14:51)
Auto v podnikaní: daňové výdavky, odpočet DPH a iné Dobrý deň, to čí musíte alebo nemusíte zaplatiť daň z MV záleží od toho či auto bolo alebo nebolo využívané v rámci podnikateľskej činnosti, samozrejme ak využijete paušálne výdavky, tzn. výdavky na MV neuplatníte v preukázateľnej výške môžte oznámiť do 31.1.2018 len zánik daňovej povinnosti, prepis na súkromnú osobu by bol v tomto prípade vhodný ale podľa môjho názoru ho môžte mať kludne na IČO a využívať na súkromné účely. (vloženo: 22.01.2018, 10:24)
Účtovanie DPH prijatých faktúr v príkladoch Dobrý deň, v účtovníctve stačí jednou sumou, v skladovej evidencii musíte mat položky, prípadne postup vyriesiť internou smernicou. (vloženo: 04.12.2017, 19:56)
Auto v podnikaní: daňové výdavky, odpočet DPH a iné Dobrý deň, áno uvediete celkovú výšku a do stlpca odpočítanej 80%, so splátkami rovnako. (vloženo: 04.12.2017, 19:55)
Elektronická registračná pokladnica Dobrý deň, účtujete len o obrate v ERP (vloženo: 04.12.2017, 19:53)
Auto v podnikaní: daňové výdavky, odpočet DPH a iné Dobrý deň, pri využívaní automobilu na osobné účely, je dobré si jeden mesiac urobiť prehľad o cestach kvoli podnikaniu a o súkromných cestách a na základe tohto mesiaca určit podiel ktorým auto využívate sukromne. Povinnosť viesť takýto prehlad neukladá žiadny zákon ale v prípade kontroly mate doklad na zaklade ktoreho sa určil pomer využitia automobilu. (vloženo: 16.08.2017, 09:50)
Účtovanie samozdanenia DPH pri dovoze tovaru alebo služby Dobrý deň, zákon o DPH stanovuje lehotu do 15 dní v § 73 zákona o DPH a túto lehotu nie je možné obísť, v prípade daňovej kontroly Vám hrozí sankcia za nedodržanie termínu. (vloženo: 16.08.2017, 09:48)
Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve Dobrý deň, článok je z roku 2012 vtedy ešte ROC bola v platnosti. Články postupne aktualizujeme :-) (vloženo: 06.07.2017, 10:57)
Živnostník a výdavky na stravovanie Ak máte uzavretú pracovnú zmluvu (nie dohodu) a pracujete viac ako 4 hodiny v dany deň tak áno. (vloženo: 15.06.2017, 13:33)
Chyby v účtovníctve a ich oprava Dobrý deň, môžte tento rozdiel zaúčtovať teraz bud do nakladov alebo výnosov podla toho či je rozdiel kladny či zaporny, vytvorte si na to interný doklad najlepsie podpísany dvoma osobami, do poznámok pri závierke uvedte ze doslo k oprave nevyznamných chýb,keď VH to asi velmi vyrazne neovplyvní. (vloženo: 24.05.2017, 14:59)
Auto v podnikaní: daňové výdavky, odpočet DPH a iné Dobrý deň, okrem PHL si môžte zahrnúť do výdavkov aj dialničné poplatky parkovné a iné suvisiace poplatky. Ak by ste si chcela auto zaradiť do OM muselo by byť Vaše a nie kamaratove. Na cestovné náhrady máte nárok už teraz. (vloženo: 24.05.2017, 14:57)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2016 (v roku 2017) Dobrý deň, zamestnávateľ je povinný tento preplatok vyplatiť. (vloženo: 24.05.2017, 14:55)
10 najčastejších otázok o daňových priznaniach Vyplnite v DP príslušný oddiel o majetku zaradenom v OM, uvádza sa len začiatočna a zostakova cena majetku. (vloženo: 28.03.2017, 16:01)
Auto v podnikaní: daňové výdavky, odpočet DPH a iné [ 41] Dinosaurus: ak je obtarany na firmu tak všetko, privesny vozik nepodlieha dani z MV. (vloženo: 28.03.2017, 16:00)
Chyby v účtovníctve a ich oprava Dobrý deň, podla mna by ste ich mali zaúčtovať do roka 2016, potom nemusite podávat dodatočné DP ale tržby zdanite v tomto, musíte však v poznamkach uviest ze doslo k oprave vyznamnych chyb. (vloženo: 28.03.2017, 15:59)
Účtovanie s účtom 518 – Ostatné služby rovno do nákladov na 518 a az v období kedy začne plynut tá záruka, tzn. 2018. :-) (vloženo: 28.03.2017, 15:57)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2016 (v roku 2017) [ 14] študentka, základ dane nebude záporny ale len do výšky príjmu, tzn. nulovy. Len pripomeniem ze na ostatny príjem nie je možné uplatniť nezdaniteľnú časť, tzn. z tohto príjmu určite daň platiť budete. (vloženo: 24.03.2017, 10:21)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2016 (v roku 2017) [ 8] Dušanka: Dobrý deň, ak sú výdavky vyššie ako 40%, to znamená, že uplatňujete preukázatelné vydavky a nie paušálne, nemusíte ich dokladovat ak vediete daňovú evidenciu, v prípade účtovníctva musíte predkladat aj účtovnú závierku. Tieto výdavky však musíte viesť preukázatelnou formou a archivovať v prípade kontroly. (vloženo: 28.02.2017, 15:21)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2016 (v roku 2017) [ 7] Venger: Dobrý deň, áno má nárok na nezdanitelnú časť ale len za 10 mesiacov, tzn: ((3803,33 - 1100)/12)*10 = 2252,76 (vloženo: 28.02.2017, 15:18)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2016 (v roku 2017) [ 6] Sarka: Nemusíte dokladovať nič ak nemáte príjem z tejto činnosti. (vloženo: 28.02.2017, 15:13)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2016 (v roku 2017) [ 5] Zuzulienocka: Dobrý deň, áno musí žiadať aj to aj to. (vloženo: 28.02.2017, 15:12)
Účtovanie vyradenia hmotného a nehmotného majetku Dobrý deň, podľa mňa môžte v plnej výške v súlade s § 19 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov. (vloženo: 15.02.2017, 11:03)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2016 (v roku 2017) Dobrý deň, nie, invalidný dôchodok neznižuje nárok na nezdaniteľnú časť. (vloženo: 15.02.2017, 10:54)
Elektronická registračná pokladnica Dobrý deň, účtovníkovi by ste mala dať kópiu denných závierok alebo vzdy prefotenú časť knihy s evidenciou týchto závierok. Prípadne ak ich účtovník prikladá do účtovníctva (čo by mal) tak ich budete archivovat v rámci účtovných dokladov. (vloženo: 15.02.2017, 10:53)
Jednoduché účtovníctvo Dobrý deň, mali by to byť služby. (vloženo: 01.02.2017, 14:47)
Elektronická registračná pokladnica Dobrý deň, účtovať tržbu cez ERP je potrebné minimálne 1x mesačne, z intervalovej uzávierky sa účtovník asi nedozvie ktory mesiac bola aka tržba. (vloženo: 01.02.2017, 14:46)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2016 (v roku 2017) Dobrý deň Pavla, musíte podať daňové priznanie typ B, aj ked ste nemala príjem z DIČ, uvediete na príslušnom riadku 0. (vloženo: 01.02.2017, 14:35)
Auto v podnikaní: daňové výdavky, odpočet DPH a iné Dobrý deň, toto je veľmi špecifická otázka, aby som Vás neuvedla do omylu obráťte sa prosím na poradňu finančnej správy. https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt/ako-s-nami-komunikovat (vloženo: 20.01.2017, 10:39)
Jednoduché účtovníctvo v praxi Dobrý deň, tento príjem zaúčtujete ako úhradu faktúry podla toho či sa jedná o predaj tovaru, výrobkov či služieb. Ak máte len úhrady faktúr cez ERP môžte denné prípadne mesačné závierky len zakladať do knihy závierok pre kontrolu či sedí zostatok v pokladni. (vloženo: 20.01.2017, 10:37)
Účtovanie založenia s.r.o. Pán Peter neviem prečo ma hneď osočujete, neviem o žiadnom zmazanom komentári. Normálne som sa Vás pytala na Váš názor, nikto nemôže vedieť všetko a ja sa rozhodne nepovažujem za osobu čo vie všetko a snaží sa ostatných o tom presvedčiť.. Pekný deň Vám prajem (vloženo: 20.01.2017, 10:34)
Auto v podnikaní: daňové výdavky, odpočet DPH a iné Dobrý deň, po správnosti sa malo auto po odpísaní resp. pred zrušením živnosti vyradiť z OM, čo nie je problém spätne dopísať na kartu majetku ani teraz, čo je dôležité je či od odpísania, resp. vyradenia uplynulo 5 rokov, pokiaľ nie musíte sumu za ktorú automobil predáte zdaniť. (vloženo: 22.12.2016, 14:48)
Dôležité daňové veličiny pre rok 2016 Dobrý deň, ďakujeme za upozornenie, chybu sme opravili :-) (vloženo: 22.12.2016, 14:43)
Auto v podnikaní: daňové výdavky, odpočet DPH a iné Dobrý deň, ak ho máte majetku daňovým výdavkom je aj servis automobilu. (vloženo: 28.10.2016, 17:23)
Účtovanie založenia s.r.o. Toto je otázka skôr na audítora, či by bol takýto postup správny, ako som už písala o predpise povinnosti splatit vklady sa účtuje skôr ako sú splatene, teda len na základe návrhu zakladateľskej zmluvy, ak sú už na účte v tom čase peniaze, otázkou je ako môže mať firma na účte peniaze ked ešte nevznikla ? (vloženo: 20.09.2016, 09:21)
5 najčastejších chýb v daňových priznaniach Daň z bytu musíte riešiť s príslušnou samosprávou, ktorá túto daň vyrubuje, ak poskytuje nejaké zľavy určite je dobré obratiť sa na príslušný mestský/obecný úrad. (vloženo: 16.09.2016, 11:05)
Účtovanie založenia s.r.o. Dobrý deň, nie, ide o to, že predpis vkladu účtujete na základe zakladatelskej listiny - ID, a splatený vklad učtuje na základe vypisu z účtu, prípadne iného dokladu dokazujúceho splatený vklad. Musi sa najskôr zaúčtovať povinnosť splatiť vklad a nasledne splatenie (vloženo: 16.09.2016, 11:03)
Účtovanie samozdanenia DPH pri dovoze tovaru alebo služby Dobrý deň, ďakujeme za upozornenie, článok sme zjednotili. (vloženo: 16.09.2016, 11:01)
Účtovanie finančného prenájmu (leasingu) Dobrý deň, môžte to účtovať aj takto, ale odporúčam aby ste to mala zahrnúte v internej smernici, že takto účtujete a dôvod prečo.. tých 20% môžte účtovať aj na účet 518 ale analytiku nedaňových výdavkov. (vloženo: 05.09.2016, 13:24)
5 najčastejších chýb v daňových priznaniach Neviem presne o akú zľavu na daň z bytu sa jedná, ak prenajímate byt tak nemáte nárok na žiadnu zľavu ani ked ste ZŤP. (vloženo: 05.09.2016, 13:22)
Daňová licencia od roku 2017, tzn. v roku 2018 ked podáte DP za rok 2017 budete platit daň. licenciu. (vloženo: 05.09.2016, 13:21)
Inventarizácia Manko máte predpokladám v sklade, platiť by sa malo v skladových cenách, tzn. v tých čo bol tovar nakúpený. (vloženo: 05.09.2016, 13:21)
Účtovanie preddavkov Dobrý deň, platbu priradíte s júlovým dátumom ako bola uhradená. (vloženo: 30.08.2016, 08:48)
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013 2.časť Dobrý deň, áno do nákladov si môžte dať len takú daň ako naozaj zaplatíte, teda po odpočítaní všetkých odpočítateľných položiek. (vloženo: 24.06.2016, 14:10)
Auto v podnikaní: daňové výdavky, odpočet DPH a iné Dobrý deň, na súkromné vozidlo si nemôžte uplatniť výdavky priamo, môžte si ich uplatniť len do výšky náhrad, kde viete preukázať že ste automobil využil na podnikanie, tzn. pracovná cesta, obchodné stretnutie, atď. na tieto výdavky je potrebné vždy spracovať cestovný príkaz. (vloženo: 24.06.2016, 14:09)
Od 1.4.2016 je v platnosti nový vzor kontrolného výkazu Rovnako, prevádzkovateľ čerpacej stanice by mal odvádzať DPH. (vloženo: 13.06.2016, 16:54)
Auto v podnikaní: daňové výdavky, odpočet DPH a iné [ 26] Renata70: Dobrý deň, predpokladám, že syn je tiež platiteľ DPH kedze si chcete uplatniť odpočet, predpis kúpnopredajnej zmluvy nie je žiadny, hlavná je faktúra s vyčíslením obstarávacej ceny a DPH. (vloženo: 12.06.2016, 16:35)
Auto v podnikaní: daňové výdavky, odpočet DPH a iné [ 25] mikulaj rado : ak chcete kúpiť auto na IČO tak sa predpokladá že ho potrebujete k podnikaniu a teda ho budete odpisovať.. (vloženo: 12.06.2016, 16:34)
Od 1.4.2016 je v platnosti nový vzor kontrolného výkazu Dobrý deň, IČ DPH Prevádzkovateľa, pretože on je povinný zaplatenú DPH odviesť. (vloženo: 12.06.2016, 16:33)
Všetko o daňových priznaniach Dobrý deň, peniaze už určite prišli na účet, tam býva cca 1 deň kym pridu na účet. (vloženo: 02.05.2016, 21:00)
Auto v podnikaní: daňové výdavky, odpočet DPH a iné [ 22] poklad : Dobrý deň, dátum by mal byť ten kedy Vám poskytli pôžičku, koncový dátum dáte až pri poslednej splátke, ako budete splácať.. (vloženo: 02.05.2016, 20:59)
Auto v podnikaní: daňové výdavky, odpočet DPH a iné [ 21] radoh : Dobrý deň, musíte použiť základnú náhradu a vystavovať cestovné príkazy aspon súhrnne za celý mesiac s uvedením spotreby a prac. ciest. (vloženo: 02.05.2016, 20:58)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) Dobrý deň, potvrdenie je Vaše, neodovdzávate ho nikomu, je to pre Vás keby niekedy v budúcnosti DU tvrdil ze ste nepodala danove priznanie, preplatok mal prist koncom apríla.. (vloženo: 02.05.2016, 20:57)
Chyby v účtovníctve a ich oprava Dobrý deň, vytvorte si novú analytiku v tomto roku. Nemusíte nič opravovať v minulom. (vloženo: 02.05.2016, 20:55)
Auto v podnikaní: daňové výdavky, odpočet DPH a iné Dobrý deň, ak by si chcel uplatnovať nejaké výdavky museli by spísať spolu zmluvu o prenájme vozidla. Mama daň z motorových vozidiel platiť nebude, keďže nie je SZČO. (vloženo: 22.03.2016, 15:47)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2015 (v roku 2016) [ 21] klepka : Ako prvé vypočítate % z príjmov a k tým vydavkom pripočítate výšku odvodov. A to je celá suma výdavkov. (vloženo: 20.03.2016, 17:04)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2015 (v roku 2016) [ 20] Emlli: Dobrý deň, Záleží to od výšky prijmu pred PN (vloženo: 20.03.2016, 17:03)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2015 (v roku 2016) [ 19] Kmoníčková: Len ak je vo vlastníctve oboch, Vy píšete, že je Váš, takže nie. (vloženo: 20.03.2016, 17:03)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2015 (v roku 2016) [ 18] Gima : Dobrý deň, príjem, ktorý bol vyplatený mal byť zdanený zrážkovou daňou, nebol ? Ak bol nemusíte podávať DP, ak nebol musíte. Nárok na NCZD starobný dôchodca má ale len vo výške rozdielu sumy NCZD a úhrnu ročného dôchodku. (vloženo: 20.03.2016, 17:02)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2015 (v roku 2016) [ 17] Roman12: Dobrý deň, v daňovom priznaní musíte uviesť príjmy aj z SK aj zo zahraničia. Ak ste stále v zahraničí môžte poslať spracované daňové priznanie aj poštou, spolu s prílohami. Potom je podací listok potvrdením o podaní. (vloženo: 20.03.2016, 17:00)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2015 (v roku 2016) [ 16] Helena Fabianova: Dobrý deň, z provízie si môžte odpočítať 40% vydavky. (vloženo: 20.03.2016, 16:59)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2015 (v roku 2016) [ 15] mafinka : Dobrý deň, mzdy môžte dať do peňažného denníka (vloženo: 20.03.2016, 16:58)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. [ 184] Maroš8: Dobrý deň, bohužiaľ nemáte nárok na žiadnu úľavu, zákon je naozaj takto zvláštne postavený.. (vloženo: 20.03.2016, 16:57)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2015 (v roku 2016) [ 11] gabi.ka: Dobrý deň, do daňového priznania uveďte 3803,33€, niektoré mzdárske programy zvyknú uviesť rozdielne sumy. (vloženo: 10.03.2016, 19:37)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2015 (v roku 2016) [ 10] sergej: Dobrý deň, ak máte maloleté alebo školopovinné dieťa tak máte nárok. (vloženo: 10.03.2016, 19:36)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2015 (v roku 2016) [ 8] Beba56: Dobrý deň, to či musí platiť daň závisí na výške príjmu, nepomýlili ste si to so sociálnym poistením ? To nemusí platiť prvý rok počas podnikania (vloženo: 10.03.2016, 19:34)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. [ 164] pomoc: Záleží na tom, či uvádzate výdavky za energie do výdavkov, lebo môžte uvádzať do DP len čistý príjem bez záloh na energie a potom sa ani vyučtovanie energii nepremietne do daňového priznania, lebo keď máte prenajatý byt tak preplatok energii musíte vyučtovať s nájomníkom, tým pádom by to nemal byť pre Vás príjem. (vloženo: 10.03.2016, 19:33)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. [ 162] Hanka111: Dobrý deň, ak je príjem z prenájmu menší ako 500€ tak je oslobodený, nemusíte ho uvádzať. (vloženo: 10.03.2016, 19:31)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. [ 161] adam.m: Dobrý deň, nemusíte podávať DP. (vloženo: 10.03.2016, 19:30)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. [ 160] jarus2: Dobrý deň, vzhľadom k tomu, že bol uhradený v decembri mal by ísť do príjmu za rok 2015 (vloženo: 10.03.2016, 19:30)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. [ 159] suzanB: Dobrý deň, áno musíte vypočítať odpisy len za mesiace kedy bol majetok v prenájme. (vloženo: 10.03.2016, 19:28)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. [ 157] IvettD: Nemusíte podávať daňové priznanie. (vloženo: 10.03.2016, 19:27)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 223] Katy Abrahám: Dobrý večer, na daňový úrad stačí poslať oznámenie o tom, že si posúvate podanie DP do 30.06.2016, podávate to na ten daňový úrad, ktorý máte v mieste bydliska/okrese. (vloženo: 10.03.2016, 19:26)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 222] Mária Sl: Dobrý deň, úhrn všetkých príjmov máte úhrn zúčtovaných príjmov v CZ, úhrn povinného poistného môžte dať aj v jednej sume ak to tak máte na českom potvrdení, môžte to napr. dať do SP, vyjmete hrubý príjem minus zaplatené odvody. Zálohu na daň neuvádzate nikde (vloženo: 10.03.2016, 19:24)
Vnútropodnikové účtovníctvo je tam viacero podmienok, viac sa dočítate tu bod 3.2.: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane/2014.09.02_MP_posudzovanie_pohladaviek.pdf (vloženo: 29.02.2016, 12:23)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. [ 154] Rudko: Dobrý deň, pri príjme z prenájmu nie je možné využiť žiadny odpočet okrem 500€ nezdaniteľnej časti. (vloženo: 29.02.2016, 12:16)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. [ 153] Nat82: Odpovedala som Vám na to v podstate už v odpovedi predtym, mali by ste zdaniť len zahraničné príjmy, ak Váš prijem z prenájmu (vaša 1/2) je menej ako 500 eur. Tam nemôžte porovnávať limiť na podanie daňového priznania, ktorý je v tomto roku 1 901,67 eur;pretože Vy máte aj iný príjem nie len príjem z prenájmu, potom sa táto hranica berie celkovo aj s príjmom zo zahraničia. (vloženo: 29.02.2016, 12:14)
Účtovné smernice všetky sú pre s.r.o. (vloženo: 29.02.2016, 12:10)
Auto v podnikaní: daňové výdavky, odpočet DPH a iné [ 13] 012345jar: Dobrý deň, áno má. (vloženo: 25.02.2016, 19:06)
Auto v podnikaní: daňové výdavky, odpočet DPH a iné [ 12] gitka 1234: Vznik aj zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel sa uvádza v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel. To znamená, že buduci rok v januári podá živnostník DP k dani z motorových vozidiel a oznámi zánik a zároveň podá daňové priznanie k dani z mot. vozidiel a oznámi vznik. (vloženo: 25.02.2016, 19:06)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. [ 148] anna stašova: nerozumiem celkom Vašej otázke, ak ste bola registrovana na DU od 1.1.2015 môžte uplatniť výdavky od tohto dátumu bez ohľadu na to či ste mala alebo nemala príjem z prenajímanej nehnuteľnosti v celom roku. (vloženo: 25.02.2016, 19:03)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. [ 147] REBNIKI: Dcéra musí podať daňové priznanie v závislosti na výške príjmu z prenájmu. Jej manžel si môže na nu uplatniť odpočítateľnú položku a to vo výške NCZD na manželku minus rodičovský príspevok minus príjem z prenájmu, predpokladám, že rozdiel bude záporný tým pádom si nemôže uplatniť nič. (vloženo: 25.02.2016, 19:02)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. [ 146] Nat82: Mali by ste podávať daňové priznanie len zo zahraničných príjmov, lebo ak si obaja uplatnitne odpočítateľnú položku na nájomné - obaja po 500 eur tak Vám vyjde 0 tým pádom to vôbec v DP nemusíte uvádzať, ak zdaňujete zahraničné príjmy v zahraničí nemusíte vôbec podávať daňové priznanie na Slovensku. (vloženo: 25.02.2016, 18:59)
Vnútropodnikové účtovníctvo môžte ich preúčtovať ako pripočitateľné položky do nákladov a zdaniť. (vloženo: 25.02.2016, 18:57)
5 najčastejších chýb v daňových priznaniach [ 7] Markaras: Ak je to možné mala by ste. (vloženo: 25.02.2016, 18:57)
5 najčastejších chýb v daňových priznaniach [ 6] Sokolová M.: Môžte si uplatniť celu nezdaniteľnú časť, ak ste ZŤP, priloha je kopia rozhodnutia o invalidnom dôchodku. (vloženo: 25.02.2016, 18:56)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 219] ivsi: Odpovedala som na mail. (vloženo: 20.02.2016, 18:06)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) Mária 212: Dobrý deň, nemusíte podávať DP. (vloženo: 20.02.2016, 18:06)
Účtovanie darov Áno, dary sú už nedaňové výdavky, takže to bude pripočítateľná položka.. Nerozumiem ako prečo to máte spojené s darovaním 2%. Tie môžte darovať kedykoľvek. (vloženo: 20.02.2016, 18:05)
Auto v podnikaní: daňové výdavky, odpočet DPH a iné Dobrý deň, musíte pomerom určiť koľko % využívate na podnikanie a koľko % na súkromné účely, podľa toho aj PHM v pomernej časti zahrnúť do výdavkov. (vloženo: 20.02.2016, 18:02)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2015 (v roku 2016) Dobrý deň, stačí priložiť kopiu rodných listov, potvrdenie z upsvar netreba. (vloženo: 20.02.2016, 18:01)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2015 (v roku 2016) [ 2] Mafinka: Dobrý deň, nie výška PN sa nezapočítava do zdaniteľného príjmu. (vloženo: 07.02.2016, 10:36)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2015 (v roku 2016) LenkaByt: Dobrý deň, v DP za rok 2015 si nemôžte uplatniť celkové výdavky na kuchyňskú linku z roku 2014 ale môžte túto cenu pripočítať k cene nehnuteľnosti ako technické zhodnotenie a odpisovať ju, ročné odpisy si môžte uplatniť ako daňový výdavok. Zaradenie do obch. majetku nie je potrebné oznámiť na DU. Rovnako ak Váš príjem nepresiahne sumu 1901,67 nemusíte podávať DP ani oznámiť na DU. (vloženo: 07.02.2016, 10:36)
Elektronická registračná pokladnica Dobrý deň, nemáte povinnosť evidovať dennú závierku v knihe závierok, takže nemusíte to riešiť s DU. (vloženo: 07.02.2016, 10:24)
Živnostník a výdavky na stravovanie Dobrý deň, áno má. Každý deň má nárok na odpočítanie stravného podľa odpracovaného času, dokladovať to môžte buď účtenkou za teplé jedlo alebo si dajte do výdavkov nakup straveniek. (vloženo: 07.02.2016, 10:22)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) Dobrý deň, neviem Vám presne odpovedať, keďže neviem čo je tých 270 eur, príjem, zrazené preddavky na daň? Ak máte v potvrdení od zamestnávateľa, že Vám boli zrazené preddavky, určite si podajte DP, vrátia Vám ich. (vloženo: 07.02.2016, 10:21)
Auto v podnikaní: daňové výdavky, odpočet DPH a iné Dobrý deň, bohužiaľ nemôžte si uplatniť výdavky bez preukázania. (vloženo: 07.02.2016, 10:19)
5 najčastejších chýb v daňových priznaniach K daňovému priznaniu priložte rozhodnutie o tom, že ste ZTP a na manžela môžte ak splnate podmienky pre uplatnenie nezdaniteľnej časti. (vloženo: 23.01.2016, 15:56)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Dobrý deň, tlačivá sa menili pre rok 2015 platia iné, ešte nemám napísaný aktuálny článok k tejto téme, v ňom budú platné tlačivá. (vloženo: 19.01.2016, 19:09)
Účtovanie preddavkov Dobrý deň, áno interným dokladom. (vloženo: 19.01.2016, 19:08)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň, pravdepodobne Vám vrátia zaplatené dane, určite si podajte daňové priznanie. (vloženo: 10.01.2016, 09:34)
Auto v podnikaní: daňové výdavky, odpočet DPH a iné Dobrý deň, áno môžte využiť buď základnú náhradu alebo paušál 50% z preuakazateľne zaplatených výdavkov na PHL. (vloženo: 17.12.2015, 18:18)
Účtovné operácie pred ukončením účtovného obdobia v podvojnom účtovníctve Daň budete platiť už za rok 2015. Čo sa týka oslobodenia, odporúčam prečítať toto usmernienie MF SR: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/mu_par_6_3_zak_595_2003.pdf (vloženo: 17.12.2015, 18:15)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) Dobrý deň, áno. (vloženo: 17.12.2015, 18:04)
Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniu, dlhodobé záväzky ďakujeme, chybu sme opravili. (vloženo: 17.11.2015, 19:21)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) Dobrý deň, príjem z vytvorenia a použitia umeleckých diel je oslobodený od dane do 500eur, ak Váš príjem prekročil túto sumu musíte zdaniť sumu nad tento príjem. Z ČR uvidíte, či dostanete potvrdenie o zdaniteľnom príjme, ak áno zahrniete to do celkového príjmu a využijete vyňatie z príjmov. Tretí prípad bude zrejme klasická dohoda. Ak by ste si nevedela rady napíšte mi keď budete mat potvrdenia, teraz je ešte skoro hovoriť čo a kam :) (vloženo: 17.11.2015, 19:19)
Elektronická registračná pokladnica vystornujte aprílový doklad a zaúčtujte platbu v septembri, ale k tomu stornu by som pripla nejaké rozhodnutie o tejto dotácii aby ste vedel aj po rokoch zdôvodniť toto storno. (vloženo: 25.10.2015, 14:37)
Účtovanie poistnej udalosti Dobrý deň, faktúru za opravu predpokladám máte ? Fa za opravu 511/321, DPH 343/321, predpis plnenia 378/648. Úhrady: Vaša 321/211; poisťovne 321/378. (vloženo: 18.10.2015, 14:11)
Elektronická registračná pokladnica Dobrý deň, nechápem celkom ked ste to platil v apríli prečo to chcete prerobiť na september, bloček v aprili by sa mal vystornovať a nahodit nová platba v septembri. (vloženo: 18.10.2015, 14:07)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Dobrý deň, pravdepodobne áno, ale mala by ste sa ísť čím skôr zaregistrovať aby Vám pridelili DIČ a mohla ste podať DP v marci. (vloženo: 18.10.2015, 14:06)
Účtovanie s účtom 518 – Ostatné služby Je to na Vás a na účtovných smerniciach ale najjednoduchšie je zvýšiť obstarávaciu cenu notebooku. (vloženo: 19.09.2015, 18:00)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. [ 138] IvanK: Dobrý deň, dobre ste počítal, nemusíte vôbec podávať DP. (vloženo: 19.09.2015, 17:58)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. [ 137] elena K.: Dobrý deň, nie, keďže sa nejedná o nedelitelnú súčasť bytu. (vloženo: 19.09.2015, 17:57)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) Dobrý deň, nie, kontrolný výkaz sa podáva len ak vznikla v zdaňovacom období daňová povinnosť, na výkaze DPH uvediete ze nevznikla a podáte len to. (vloženo: 30.05.2015, 15:47)
Vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov Príklady účtovania sú uvedené v článku. To či je jeden platca DPH a druhy nie na zápočte nevadí, započítava sa aj tak len najvyššia možná suma, napr. Platca DPH vystavil Fa na 200eur s DPH, neplatca vystavil platcovi fakturu na 150 eur, zápočet sa vystaví na 150 a zbytok sa musí doplatiť. O DPH sa neúčtuje. (vloženo: 30.05.2015, 15:45)
Všetko o daňových priznaniach Dobrý deň do 45 dní. (vloženo: 30.05.2015, 15:42)
Daňová licencia Bohužial logiku to veľmi nemá ale musí platiť.. (vloženo: 30.05.2015, 15:42)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) Dobrý deň, áno môže (vloženo: 13.05.2015, 18:21)
Účtovanie preddavkov máte pravdu, v článku je chyba. Ďakujem za upozornenie. (vloženo: 13.05.2015, 17:54)
Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania Dobrý deň, má povinnosť registrácie. Pri registrácii sa posudzuje obrat nie zisk.. (vloženo: 29.04.2015, 17:26)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 192] Pepino77: Dobrý deň. áno do riadku 1 v tabuľke 2. (vloženo: 29.04.2015, 17:24)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 191] Jana M.: Dobrý deň, má narok na celu nezdaniteľnú časť (vloženo: 29.04.2015, 17:23)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 190] Jozef M.: áno je to správne. (vloženo: 29.04.2015, 17:22)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 [ 322] Marcelina: Ak ste PN počas evidencie na UP tak je to ok. (vloženo: 19.04.2015, 10:43)
Všetko o daňových priznaniach Daňový preplatok, daňový bonus alebo zamestnanecká prémia Vám budú poukázané najneskôr do 7.5.2015. (vloženo: 19.04.2015, 10:42)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 184] katarina89: nemusíte (vloženo: 29.03.2015, 14:58)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 185] Adka73: áno (vloženo: 29.03.2015, 14:58)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 186] lacike68: Podací lístok (vloženo: 29.03.2015, 14:57)
Daňová licencia [ 3] Martinko: Nie, platíte iba daň, o daňovej licencii ani neúčtujete. (vloženo: 29.03.2015, 14:55)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 145] Saskia: Dobrý deň, za s.r.o. musíte podať DP aj ked neboli príjmy, predpokladam, že budete v strate, pretože nejaké zriaďovacie náklady určite boli. Čo sa týka daňového bonusu na ten bohužiaľ nemáte nárok, musí byť splnená podmienka zárobku aspoň 2112 eur, čo vo Vašom prípade asi nebolo, keďže ste bola na materskej cely rok. (vloženo: 15.03.2015, 10:22)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 143] Valika462: Dobrý deň, uvediete do príjmov ten rozdiel čo dostal na úrokoch. (vloženo: 15.03.2015, 10:18)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 142] Lorelay1984: ak to uvediete do príležitostného príjmu nebudete to musiet s daňovakmi riešiť, a ano len 200eur. (vloženo: 15.03.2015, 10:17)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. [ 106] Vierki2623: Dobrý deň, máte nárok na celú nezdaniteľnú časť, na odpočítateľnú položku z prenájmu a daňový bonus na dieťa. (vloženo: 12.03.2015, 20:53)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. [ 106] Vierki2623: Dobrý deň, máte nárok na celú nezdaniteľnú časť, na odpočítateľnú položku z prenájmu a daňový bonus na dieťa. (vloženo: 12.03.2015, 20:47)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. [ 105] KristínaK: Dobrý deň, áno máte povinnosť zdaniť príjem za ornú pôdu (vloženo: 12.03.2015, 20:46)
Elektronická registračná pokladnica [ 35] BEMILIAM: Zaujímavý problém.Ja by som si byť Vami previedla platbu zo súkromného účtu na podnikateľský, keďže sa jedná o tržbu. Faktúru si tak uhradíte a to že pani má problém s dokladom by som neriešila, pretože ona už má doklad ako píše "učimsa" má predsa vypis s platbou ze Vám platila tým pádom nemá právo nič po Vás požadovať a je blbosť jej dávať doklad z ERP ked to platila na účet aj ked na súkromný. (vloženo: 12.03.2015, 20:45)
Elektronická registračná pokladnica [ 36] Jana2033: Dobrý deň, ked už tú pokladnu máte tak by som doporučila cez ňu evidovať všetko aby v tom bol jasný prehľad. (vloženo: 12.03.2015, 20:42)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 133] Lorelay1984: Neviem aké doklady máte o príjme ako poisťováka ale aby to bolo ok, mala by ste to zdaniť ako príležitostný príjem, pričom sa zdaňuje iba suma nad 500 eur, vo Vašom prípade teda len tých 200 eur a DP typ B. (vloženo: 12.03.2015, 20:38)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 132] Mária56: Dobrý deň, opatrovateľský príspevok nie je zdaniteľným príjmom, nemusíte podávať DP. (vloženo: 12.03.2015, 20:36)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 131] Laura7: Dobrý deň, áno, v daňovom priznaní sa to dvojité uplatnenie nezdaniteľnej časti vyrovná a ked doplatíte daň je to v poriadku. (vloženo: 12.03.2015, 20:35)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 130] Pavol0: Dobrý deň, záleží od príjmu v zahraničí ale pravdepodobne musíte, v DP uvediete príjem z SK aj príjem zo zahraničia. (vloženo: 12.03.2015, 20:34)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 129] Draysa: PN nie je zdaniteľný príjem, v DP sa neuvádza (vloženo: 12.03.2015, 20:33)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 128] Bianca77: Váš syn má nárok na celú nezdaniteľnú časť aj ked pracoval iba časť roka - 3803,33 (vloženo: 12.03.2015, 20:32)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 127] pitovka: 3803,33. (vloženo: 12.03.2015, 20:31)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 126] magnolia26: Vaša otázka nie je celkom jasná, kedže ste zamestnaná pravdepodobne musíte podávať DP, ale za príjem z prenájmu podávať DP nemusíte. (vloženo: 12.03.2015, 20:29)
Daňové priznanie pre živnostníka za rok 2014 krok za krokom. [ 2] jaroslavkov: najjednoduchšie zdaniť prijem v anglicku a na SK zdanit príjem z podnikania a príjmy z anglicka vyňať. (vloženo: 12.03.2015, 20:26)
Daňové priznanie pre živnostníka za rok 2014 krok za krokom. [ 1] Tatiana Andrejcova: vždy ked Vám výjde platiť daň môžte z nej venovať 2%. (vloženo: 12.03.2015, 20:25)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 108] silviii: Dobrý deň, nie, potvrdenie o PN a príjem z PN sa v daňovom priznaní neuvádza. (vloženo: 08.03.2015, 10:27)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 107] Tominhu: Dobrý deň, áno. (vloženo: 08.03.2015, 10:26)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 106] Besztróová Helena: Dobrý deň, nemusíte podávať DP. (vloženo: 08.03.2015, 10:26)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 105] Ivan V 2.: Dobrý deň v bezpodielovom vlastníctve podáva DP iba jeden z manželov, v podielovom vlastníctve sa príjem z prenájmu delí medzi všetkých vlastníkov a zdaňujú ho všetci samostatne. Typ DP je vždy B. (vloženo: 08.03.2015, 10:25)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 104] Ivan V.: musíte, príjem sa posudzuje pred odpočítaním povolených paušálov. Daň vypočítate z celkového príjmu - 1583,69 E (vloženo: 08.03.2015, 10:23)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 103] Štefan Schneider: Dobrý deň, typ A. (vloženo: 08.03.2015, 10:20)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 102] Rado 2015: Dobrý deň, nemusíte, príležitostný príjem do 500eur sa v DP neuvádza, tzn. nezdanuje sa. Stačí ak podá DP zamestnávateľ. (vloženo: 08.03.2015, 10:20)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 101] Miroslava120: Dobrý deň, pokiaľ nemal príjmy zo živnosti a nevedie účtovníctvo tak nemusí. (vloženo: 08.03.2015, 10:19)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 100] Mária 57: Dobrý deň, nie, nemusíte podávať DP. (vloženo: 08.03.2015, 10:18)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 99] Iveta Vrablova: malo by sa, ale pokiaľ nie sú nikde vyčíslene a dostáva ich do ruky tak nemusí. (vloženo: 08.03.2015, 10:17)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 98] solcova stanislava: tým pádom by ste mala príjem daniť v DE. (vloženo: 08.03.2015, 10:16)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 97] Zuzana M.: Nemusíte podávať daňové priznanie a ani odovzdať potvrdenie na daňový úrad. (vloženo: 08.03.2015, 10:15)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 96] dôchodca: Dobrý deň, áno, musíte podať DP, typ B. (vloženo: 08.03.2015, 10:14)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 95] Ivana M: Dobrý deň, pokiaľ si podávate DP sama za seba, tak stačí uviesť do osobitných záznamov, že ste bola na materskej od do. Môže sa doložiť potvrdenie z UPSVAR. (vloženo: 08.03.2015, 10:12)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 94] linuska222: Dobrý deň, nepotrebujete žiadne potvrdenie, len tento fakt napíšte do DP do osobitných záznamov s uvedením dátumov od do.. (vloženo: 08.03.2015, 10:10)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 93] zuzu221: Dobrý deň, žiadne zvláštne úľavy nie sú. Postup ako píšete je správny. (vloženo: 08.03.2015, 10:09)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 91] konvalinka123456: Dobrý deň, musíte podávať DP. (vloženo: 08.03.2015, 10:08)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 88] jana43: Nie, daňové priznanie môže podať iba jeden z vás, navyše ak by ste si ho chcela dať Vy musia byť splnené podmienky písané v článku (nezamestnaný alebo dieťa do 3 rokov). (vloženo: 02.03.2015, 19:16)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 85] Jožino: Dobrý deň, môžte si uplatniť celú nezdaniteľnú časť. (vloženo: 02.03.2015, 18:50)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 84] Slimo: Dobrý deň, záleží od toho či vedie účtovníctvo. Ak nie, nedokladá nič. (vloženo: 02.03.2015, 18:49)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 81] Elena Mur.: Dobrý deň, podať musíte DP typ A, avšak kedže ste bola k 1.1.2014 dôchodkyna je potrebné od nezdaniteľnej časti odpočítať príjem z dôchodku. Odporúčam prečítať si: https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/dochodcovia Pracovníčka opatrovateľskej služby - postup ten istý. (vloženo: 02.03.2015, 17:30)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 80] Adga: Dobrý deň, predpokladám, že jej manžel si uplatniť nezdanitelnú časť len za dobu ked bola nezamestnaná, pretože len vtedy boli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti. Vaša mama si musí podať DP, kedze prekročila hranicu príjmu a uplatniť si nezdaniteľnú časť za mesiace kedy pracovala a zaplatené preddavky by jej mali vrátiť. (vloženo: 02.03.2015, 17:24)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 71] Pavla: áno. (vloženo: 02.03.2015, 08:32)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 66] Slezak: 8 mesiacov. (vloženo: 02.03.2015, 08:31)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 64] Jožina: Nemusíte. (vloženo: 02.03.2015, 08:30)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 63] Karolko: Stačí to napísať do osobitných záznamov, evidencia na UPSVAR od do. (vloženo: 02.03.2015, 08:30)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 62] Karolko: Príjem dieťaťa v DP neuvádzate. (vloženo: 02.03.2015, 08:29)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 61] Maja M: Môže, typ B. (vloženo: 02.03.2015, 08:28)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 60] Anna Džubákobá: Dobrý deň, uhradené preddavky na dan napíšete na riadok 64 a 66. (vloženo: 02.03.2015, 08:27)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 59] Marcela 1: pri príjmoch z podnikania musíte podať DP. (vloženo: 02.03.2015, 08:22)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 41] stanislava solcova: Stačí podať jedno DP na Slovensku, s tým že v nom zahrniete aj príjmy v DE a doložíte to potvrdením o príjme. (vloženo: 25.02.2015, 14:51)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 38] monika 35: Žiadam o vystavenie potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2014. (vloženo: 25.02.2015, 14:50)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 37] Lucia Radičová: áno, dakujem za opravu. (vloženo: 25.02.2015, 14:41)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 36] Anna Dzijakova: Dobrý deň môžte doložiť potvrdenie z UP alebo stačí do osobitných záznamov napisat ze čestne prehlasujete ze ste nezamestnaná a iný zdanitelný príjem nemáte. (vloženo: 25.02.2015, 14:40)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 35] Liliana: Zmysel to má, lebo mu vrátia zaplatené preddavky na daň. Povinný podať DP nemá, avšak kvôli tým preddavkom by sa to oplatilo. (vloženo: 25.02.2015, 14:39)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 34] beatrice: áno. (vloženo: 25.02.2015, 14:38)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 33] lz123: Podaním žiadosti o ročné zúčtovanie je zamestnávateľ povinný ho vykonať, toto nie je možné obísť. (vloženo: 25.02.2015, 14:38)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 32] fluktuant: Zamestnávateľ Vám musí toto potvrdenie vystaviť najneskor do 10.3.2015 (vloženo: 25.02.2015, 14:35)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 30] Šubová: Nie, nemusíte (vloženo: 25.02.2015, 14:33)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 28] mata.h. : Dobrý deň, typ A. (vloženo: 25.02.2015, 14:32)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 27] sOKOLOVÁ M.: musíte. (vloženo: 25.02.2015, 14:31)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 26] kicnef: Môžte ho prenajať pokiaľ Vám v tom nebráni prenajímateľ, registrovať na DU sa musí ten, na koho je byt napísaný, ak na oboch tak obaja. (vloženo: 25.02.2015, 14:30)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 25] Klara M : Dobrý deň, nie nemá. (vloženo: 25.02.2015, 14:29)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 24] Katarína P: Dobrý deň, zamestnávateľa ste mohla požiadať do 16.2. Pokiaľ neprekročíte s príjmom sumu 1 901,67 nemusíte DP vôbec riešiť. (vloženo: 25.02.2015, 14:29)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 23] Hilda: Dobrý deň, nemusíte podavať DP za seba, manžel môže uplatniť na Vás nezdaniteľnú časť ale Váš príjem treba od nej odpočítať. (vloženo: 25.02.2015, 14:27)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 22] henny19: Nie, čiernobiele tlačivo akceptujú (vloženo: 25.02.2015, 14:25)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 21] ivanica: Dobrý deň a ste povinná podať DP ? Lebo podľa toho čo píšete asi nie. V ČR ho podajte ak sa Vám to vyplatí, tzn. ak Vám vrátia daň, v opačnom prípade to riešiť nemusíte. (vloženo: 25.02.2015, 14:24)
Účtovníctvo od A do Z Ďakujeme :) (vloženo: 09.02.2015, 08:14)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. [ 103] Heluška: Dobrý deň, jej manžel si môže uplatniť na ňu úlavu ak bola nezamestnana viac ako rok / do 31.12.2014/ tak plnú čiastku, ak nie, tak len za obdobie kedy sa im narodilo dieťatko, na dieťa si môže uplatniť danovy bonus. Dcéra si poda DP typ B kde uvedie len príjem+vydavky z prenájmu. (vloženo: 08.02.2015, 18:36)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 19] principal: 31.3.2015 (vloženo: 08.02.2015, 18:33)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) Ilonka: nemusíte. (vloženo: 07.02.2015, 20:35)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 10] lubka7: Dobrý deň ak máte doklady o platbe poistného chodte s nimi osobne do poisťovní, dosť často na niektoré platby pozabudnú.. (vloženo: 07.02.2015, 20:34)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 9] Jan Mlynsky: Dobrý deň, záleží od výšky príjmu, ak ste prekročil 1901,67 € /len zo zamestnania/ musíte podať DP. (vloženo: 07.02.2015, 20:32)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) Avalsorim: typ B (vloženo: 07.02.2015, 20:31)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) Peter Čuchta: Dobrý deň, môžte požiadať do 16.2.2015 (vloženo: 07.02.2015, 20:30)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 6] beautka: Dobrý deň, musíte byvaleho zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie do 16.2.2015. Bez podania žiadosti si musíte DP podať sama. (vloženo: 07.02.2015, 20:29)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) [ 5] Peter Biroš: Dobrý deň, túto skutočnosť môžte uviesť v DP medzi osobitné záznamy alebo si môžte z úradu práce vyžiadať potvrdenie o evidencii a priložiť ho k DP. (vloženo: 07.02.2015, 20:26)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Peter K.: Dobrý deň, príjem za nájom v roku 2014 musíte priznať v DP za rok 2014, zálohu za energie priznávať nemusíte, pokiaľ je oddelená od prenájmu (tzn. platia Vám ju zvlášť), pretože táto záloha je vratná v prípade vyučtovanie (nie je to Váš príjem) v tom prípade si ale nemôžte uplatnit do výdavkov energie. Ak to nemáte oddelené od príjmu z prenájmu priznávate to v tom období s ktorom súvisí takze v januári. (vloženo: 07.02.2015, 20:18)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Pali48: Dobrý deň, bez dokladov o kúpe nemôžte uplatniť žiadne výdavky. Zariadenie bytu musí byť súčasť zmluvy aby sa dali uplatniť výdavky na kupu ale len s dokladom, pretože to neviete preukázať a to je podstata. (vloženo: 07.02.2015, 20:16)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. HanaT.: Dobrý deň, podstatné je na koho je prenajímaná nehnuteľnosť napísaná, tie osoby musia príjem zdaniť ak prekračuje stanovenú hranicu príjmu na podanie DP, každá osoba si môže uplatiť 500 odpočet z príjmu a výdavky na prenajímanú nehnuteľnosť treba tiež rozdeliť medzi vlastníkov (vloženo: 07.02.2015, 20:15)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Mirica: Dobrý deň, výdavky musite tiež rozdeliť pomerom 50:50, rovnako môžte uplatniť nezdaniteľnú časť u manžela 500eur /tým pádom sa jeho príjem z prenájmu = 0/ a u vás rovnako 500eur /váš príjem 300 - pomerná časť výdavkov/. (vloženo: 27.01.2015, 11:16)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Ruman: pokiaľ máte energie ako súčasť nájmu, musíte výdavky určiť pomerom /prepočítať počet osôb a vypočítať pomernú časť na osobu/. (vloženo: 27.01.2015, 11:14)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Helena J.: mali by ste uviesť v daňovom priznaní že Vám nevznikla daňová povinnosť. (vloženo: 27.01.2015, 11:12)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Katica81: Dobrý deň, nič sa nemenilo. (vloženo: 27.01.2015, 11:11)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Ondrej91: do výdavkov môžte uviesť len zariadenie ktoré je nedeliteľnou súčasťou bytu, práčka a chladnička je otázna, keďže nie sú nutnou súčasťou, pokiaľ by ste mal v zmluve udelené že prenájom je možný len za predpokladu, že sa v byte nachádzajú tieto veci môžte si ich dať do výdavkov. (vloženo: 27.01.2015, 11:11)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Jana: v prípade že máte stratu z prenájmu nehnuteľností nemusíte podavať daňové priznanie ani vyplnať žiadne tlačivo. (vloženo: 27.01.2015, 11:08)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. jjano: môžte podať dodatočné DP. (vloženo: 27.01.2015, 11:07)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Elena Kalajová: Dobrý deň, kaucia nie je považovaná za zdaniteľný príjem, pretože je to vratná zabezpeka, do príjmu to zahrniete len v prípade jej použitia na nezaplatené najomné. (vloženo: 27.01.2015, 11:06)
Odpisy v účtovníctve a daňovej evidencii odpis nemôžte uplatniť žiadny, pretože odpis je možné uplatniť len k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, tj. k 31.12., kedy ste Vy už podnikateľskú činnosť nevykonával. (vloženo: 27.01.2015, 11:03)
Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) 3 803,33 EUR (vloženo: 27.01.2015, 10:40)
Elektronická registračná pokladnica Dobrý deň, áno, každú prijatú platbu v hotovosti je potrebné zaevidovať cez ERP, taktiež všetky úhrady faktúr v hotovosti. (vloženo: 08.01.2015, 07:58)
Účtovné doklady Zákon nepredpisuje povinné údaje na pečiatke, ale v praxi každá pečiatka obsahuje uplný názov firmy, adresu, ICO, DIC tak ako je uvedené v OR. (vloženo: 14.12.2014, 16:12)
Živnostník a výdavky na stravovanie Dobrý deň, 43 € bolo vo všetkých rokoch. (vloženo: 16.10.2014, 20:02)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Dobrý deň. Nie nemusíte za mamku podávať daňové priznanie. (vloženo: 16.10.2014, 19:58)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. áno aj v prípade typu B, vyznačíte len rozdiely. (vloženo: 13.10.2014, 19:26)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Dobrý deň, v dodatočnom DP vyznačíte len rozdiely oproti už podanému, vo vašom prípade nájom a platbu dane, úroky ani dan z hypoteky si započítat nemôžte. Dodatočne Vám dič nevydajú, ale určite oň požiadajte, ak byt neprenajmete nič sa nestane do 500eur sa príjem z prenájmu nezdanuje, takže za rok 2014 podate obyčajné DP za FO. Neviem aký je príjem, ale v prípade rozdielu 351,42 musíte podat dodatočne DP. (vloženo: 09.10.2014, 19:09)
Ako začať s účtovníctvom? Mala by byť súčasťou skladovej evidencie, takže áno. (vloženo: 09.10.2014, 19:03)
Živnostník a výdavky na stravovanie dobrý deň, áno môžte. (vloženo: 08.10.2014, 09:28)
Účtovanie obstarania DHM Aj my ďakujeme. (vloženo: 27.09.2014, 18:47)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Nikiniki: dobrý deň. Nemôžte si uplatniť ani úroky z úveru. Pre Vás by bolo výhodnejšie zaradiť byt do OM. (vloženo: 25.09.2014, 19:45)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Dobrý deň p. Krajíček. Vo Vašom prípade si nemôžte dať do výdavkov splátky hypotéky. (vloženo: 25.09.2014, 19:41)
Živnostník a výdavky na stravovanie Ladislav Černova: nie, kedže dostanete stravný listok u zamestnávateľa nemôžte si do výdavkov uplatniť ďalšie výdavky na stravné. (vloženo: 25.09.2014, 19:40)
Živnostník a výdavky na stravovanie Dobrý deň Miroslav Lehotský zaúčtujete to cez účet 343. (vloženo: 25.09.2014, 19:39)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. ada3: dobrý deň, áno v tomto prípade, ste určite mali dodatočné DP poslať aj poisťovni. Pretože ona zaznamenala len predpis na platenie odvodov. (vloženo: 17.09.2014, 17:36)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Dobrý deň Zina, áno byt musí byť zaradený v OM. (vloženo: 17.09.2014, 17:35)
Elektronická registračná pokladnica Dobrý deň, na uzávierke by ste mali mať uvedený obchodný deň a ten by mal byť súčasný, deň vytlačenia uzávierky nie je podstatný. denné uzávierky v súčasnosti nie sú povinné, takže z toho problém mať určite nebudete. Účtovať pokladňu môžte aj súhrnne raz za mesiac nie je to nutné každý deň. (vloženo: 06.09.2014, 14:40)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Dobrý deň, áno do nákladov môžte zahrnúť aj splátky hypotéky za prenajímaný byt, taktiež môžte do nákladov zahrnúť aj nábytok zakúpený mimo SR, v prípade ČR je potrebné prepočítať kurzom ECB, ktorý je aktuálny v deň nákupu. (vloženo: 06.09.2014, 14:37)
Oprava základu DPH (účtovanie dobropisov) Dobrý deň, môžte do 7.mesiaca k dobropisu odporučam pripnut obalku s datumom doručenia (vloženo: 27.08.2014, 14:54)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. dobrý deň, v prípade bezpodielového vlastníctva si môžte príjem rozdeliť ako sa Vám hodí, takže môžte aj takto. (vloženo: 28.07.2014, 14:00)
Oprava základu DPH (účtovanie dobropisov) áno (vloženo: 22.07.2014, 14:28)
Oprava základu DPH (účtovanie dobropisov) Dobrý deň, zaúčtujete to ako daňový dobropis. do PD rovnakým zápisom ako prijata faktúra len s minusovým znamienkom. V kontrolnom výkaze by sa mal objavit v sekcii C2. (vloženo: 22.07.2014, 11:27)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Dobrý deň, áno, môžte všetko. (vloženo: 15.07.2014, 15:01)
Ako začať s účtovníctvom? Dobrý deň, určite áno. Myslím, že s Vašimi znalosťami s tym nebudete mať absolutne žiadny problém. Skôr je smutné keď takéto miesta dostávaju ľudia čo o teórii účtovníctva nemajú ani poňatia a tak to potom aj vyzera.. (vloženo: 14.07.2014, 11:41)
Účtovné doklady Dobrý deň, systém ukladania nie je predpísaný, takže môžte tak ako je to pre Vás najlepšie. (vloženo: 10.07.2014, 11:03)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Dobrý deň, nemusíte, ak ste to neoznámil a oni by mali podozrenie že ste mal podať DP tak Vás k tomu vyzvú a následne to zdôvodníte, že ste nemal daňovú povinnosť. (vloženo: 10.07.2014, 11:01)
Ako začať s účtovníctvom? V takejto situácii sa ťažko dá radiť, musíte len skúšať, posielať životopisy na miesta vhodné pre absolventov. Alebo skúste na živnosť dať inzerát ze spracujete účtovníctvo, aj keď bez praxe je to ťažko.. (vloženo: 10.07.2014, 10:59)
Reklama, sponzoring, súťaže Platba kartou sa v praxi účtuje rôzne, príklady nájdete tu: http://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-platby-kreditnou-kartou&idc=83 Podľa § 34 ods. 4 Opatrenia č. MF/24342/2007-74 sa platba kartou účtuje cez účet 231. (vloženo: 01.07.2014, 10:30)
Ako začať s účtovníctvom? Dobrý deň, odporúčam prečítať si články na našich stránkach: http://www.ako-uctovat.sk/clanky.php?kategorie=Jednoduche-uctovnictvo&k=18 Najlepšie všetky čo sa týka jednoduchého účtovníctva. Jednoduché účtovníctvo je len zapisovanie príjmov a výdavkov, takže je dobré vediet aké sú príjmy aké výdavky, zdaniteľné/nezdaniteľné, vklady do pokladne, výbery, doklady (PPD, VPD, bankové výpisy) a vedenie účtovných kníh. Neviem čo o tom viete, takže sa tažko radí s čím začať.. a predpokladám, že to budete robiť v účtovnom programe takže sa to naučíte "za behu".. (vloženo: 30.06.2014, 13:18)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Dobrý deň, od zamestnávateľa by ste mala dostať potvrdenie o ročnom zúčtovaní dane (ak ste ho nedostala požiadajte o to) a tam by ste videla ako čo počítali. V prípade, že sa Váš príjem pohyboval okolo minimálnej mzdy, je možné že zamestnávateľ za Vás neodvádzal dane a tým pádom Vám daňový úrad nemá čo vrátiť. (vloženo: 09.06.2014, 12:56)
Elektronická registračná pokladnica Dobrý deň Saxana, áno môžte, tak je to správne. Ten presun do hlavnej pokladne mate asi opačne ak je 211002 pokladna v stánku. Tak presun 261/21002 a príjem v hlavnej pokladni 211001/261. (vloženo: 09.06.2014, 12:15)
Reklama, sponzoring, súťaže áno, má byť 2013, opravím, Ďakujem. (vloženo: 09.06.2014, 12:12)
Jednoduché účtovníctvo v praxi nie (vloženo: 27.05.2014, 20:03)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Dobrý deň, môžte si ho zaradiť do obchodného majetku podla ceny bytu stanovenej znalcom. V prípade, že tak neurobíte nemôže si dať spotrebiče do nákladov pretože nemáte doklad o ich kúpe - znalec nestačí. (vloženo: 15.05.2014, 15:30)
Obstarávanie, spotreba a predaj zásob Dobrý deň. 1. Dopravu je možné účtovať v 504 ked je na spoločnej faktúre, 518 ked je samostatne, môžte to však rozlišovať aj ked je na spoločnej fakture s tovarom, záleží od toho o aký veľký objem dokladov sa jedná správne je to určite v 518 doprava a v 504 tovar. 2. V obstarávacej cene (=nakupná+doprava+iné výdavky). Na skladových kartách bude tiež obstarávacia cena. Marža nižšia, pretože v skladovej cene sú už premietnuté náklady. (vloženo: 15.05.2014, 15:28)
Všetko o daňových priznaniach PeterK: Dobrý deň, bohužial daňový preplatok Vám daňový úrad už nevyplatí pretože ho vyplatil zamestnávateľovi. Môžte žiadať o jeho vrátenie ako súčasti mzdy z garančného fondu. (vloženo: 15.05.2014, 15:17)
Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo Dobrý deň, píšete, že ste živnostník a máte založenú s.r.o. minulý rok ste čo účtoval v jednoduchom ? Príjmy zo živnosti? Ako s.r.o. musíte účtovať v podvojnom účtovníctve všetko, takže by sa to malo prerobiť od začiatku podnikania v rámci s.r.o. Príjmy zo živnosti môžte ponechať v jednoduchom účtovníctve, alebo ak máte príjmy len z s.r.o. môžte ju aj zrušiť. Prechod je podla popisu vyššie pričom, po 31.12 sa nesmie viac účtovať v jednoduchom účtovnictve ale začať v podvojnom, do ktorého sa zapíšu začiatočné stavy hned ako je možné jednoduché účtovníctvo uzavrieť - asi v marci ked sa podá daňové priznanie. (vloženo: 15.05.2014, 15:15)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) sovicka: Dobrý deň, pokial ste nemala príjem povinná nie ste, musíte však daňovému uradu oznamit že vam nevznikla daňová povinnosť. (vloženo: 15.05.2014, 15:06)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) kucikova: príjmy môžte spočítať. (vloženo: 15.05.2014, 15:05)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) riso: Dobrý deň, záleží od toho či vediete účtovníctvo alebo nie, v prípade že vediete musíte podávat nulove priznanie + nulové výkazy ak nie, je nutné oznámiť daňovému úradu že Vám nevznikla daňová povinnosť, čo je tiež možné uviesť v tlačive DP zaškrtnutím príslušného políčka, ostatné sa nevypĺňa. (vloženo: 15.05.2014, 15:02)
Oprava základu DPH (účtovanie dobropisov) Kpdjp5: prijaté dobropisy sa neuvádzajú na samostatnom riadku - uvádzajú sa v spoločnej sume prijatých faktúr v prípade, že vyjde mínúsová úhrná suma, uvedie sa na danom riadku mínus. V dodatočnom DP je potrebné vyplniť obidve polia - teda rozdiel medzi podanym a dodatočním priznaním ako aj daň na úhradu/preplatok. (vloženo: 15.05.2014, 15:00)
Oprava základu DPH (účtovanie dobropisov) srobik: dobrý deň, najlepšie by bolo faktury vystornovat - dobropismi a vystaviť nove faktúry s DPH. Pokiaľ je to možné môžte opravit faktury aj dopísaním DPH a zaslanim opravenej odberateľom, pokiaľ ešte nie je uzavretá DPH v období v ktorom boli vystavené. (vloženo: 15.05.2014, 14:51)
Oprava základu DPH (účtovanie dobropisov) Katuša: všetky do C1 (vloženo: 15.05.2014, 14:48)
Daňové priznanie právnické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Dobrý deň, vo výpočte dane z predaja nehnutelnosti musíte rozčlenit cenu pozemku a cenu nehnuteľnosti, pozemok bude oslobodený od dane z nehnutelností a preto musíte vypočítať len dan z predaja stavby. Do základu dane sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Výdavkami pritom môžu byť výdavky spojené s výstavbou nehnuteľnosti. daň je 19%. + ešte budete musiet 14% odviesť do zdravotnej poisťovne. (vloženo: 23.04.2014, 10:51)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Dobrý deň, vo výpočte dane z predaja nehnutelnosti musíte rozčlenit cenu pozemku a cenu nehnuteľnosti, pozemok bude oslobodený od dane z nehnutelností a preto musíte vypočítať len dan z predaja stavby. Do základu dane sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Výdavkami pritom môžu byť výdavky spojené s výstavbou nehnuteľnosti. daň je 19%. + ešte budete musiet 14% odviesť do zdravotnej poisťovne. (vloženo: 23.04.2014, 10:51)
Všetko o daňových priznaniach Dobrý deň, zamestnávateľ Vám musí dať ročné zúčtovanie dane tam máte vyčíslené presné sumy kolko ste odviedla, kolko bolo k úhrade/preplatok atď.. (vloženo: 23.04.2014, 10:39)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Dobrý deň, môžte si uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku v pomernej výške za 3 mesiace, len pripomeniem, že manželovi môžte uplatniť NCZD v celej výške. výpočet základu dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k skončeniu podnikania: 1. ZD sa zvýši o cenu nespotrebovaných zásob (stav zistený na základe vykonanej inventarizácie), 2. ZD sa zvýši o zostatky vytvorených rezerv podľa § 20 ods. 9 písm. b), d), a e) zákona o dani z príjmov, 3. ZD sa zvýši alebo zníži o zostatky opravných položiek k nadobudnutému majetku, 4. ZD sa zvýši o výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode a písm. i) zákona o dani z príjmov, 5. ZD sa zníži o výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19 zákona o dani z príjmov, Podľa zostatkov ktoré mate ich len pripočítate/odpočítate zo základu dane, ktorý Vam vyšiel po uzavretí. (vloženo: 15.04.2014, 15:47)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Dobrý deň, daňové priznanie podávate Vy, keďže poberáte príjmy z prenájmu, ktoré sú vyššie ako NCZD, predpokladám že aj registrovaný na DU ste Vy, podľa platnej zmluvy o prenájme. (vloženo: 14.04.2014, 13:56)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) musite jej napísať cestovný príkaz na toto obdobie, tam môžte sumu zahrnúť aj v súhrnnej sume, na facebooku mi môžte pisat spravy na ako-uctovat.sk tam som tiež ja.. (vloženo: 07.04.2014, 20:25)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. zaregistrovať Vás môže na úrade ktokoľvek na základe splnomocnenia, podať priznanie môžte aj na dialku, potom ho budete posielať poštou. (vloženo: 07.04.2014, 20:23)
Všetko o daňových priznaniach Dobrý deň, áno poštou to zvyčajne trvá o týždeň dlhšie.. (vloženo: 07.04.2014, 20:22)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Dobrý deň, nie netreba, v budúcnosti by bolo ale dobré keby ste podávala iba jedno priznanie typ B a tam napísala aj príjmy zo závislej činnosti, nie je správne podávať dve priznania za jednu osobu, ale daňový úrad to zatial toleruje.. (vloženo: 31.03.2014, 11:22)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Evka kovi: Dobrý deň, zostatok na BÚ sa do DP neuvádza. (vloženo: 31.03.2014, 11:20)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Jana T.: Dobrý deň, v prípade paušálnych výdavkov sa táto tabuľka nevypĺňa, prílohy nie sú žiadne, len tie čo sú súčasťou priznania (1,2) (vloženo: 31.03.2014, 11:19)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Jano K. Dobrý deň, nemusíte. (vloženo: 31.03.2014, 11:18)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Ludka B.: áno má nárok na celú NCZD. (vloženo: 31.03.2014, 11:17)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Jožino: Môžte aj bez dokladovania, ale v prípade Španielska treba počítať 43€ na deň a nie 4 ako je to v SR. (vloženo: 31.03.2014, 11:16)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) michalm: Dobrý deň, nie nemáte nárok. (vloženo: 31.03.2014, 11:15)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) tomask: Dobrý deň, závisí to od výšky Vášho príjmu, zamestnávateľ ho za Vás podá iba v prípade, ak ste ho o to požiadal, inak si musíte podať sám. (vloženo: 31.03.2014, 11:14)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Ica57: Dobrý deň, máte to správne, platila ste v Rakúsku dane? Musíte ešte vypísať riadky 83,84 vtedy sa Vám to poníži. (vloženo: 28.03.2014, 10:33)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Lenka 55: Dobrý deň, do výdavkov je možné uviesť len nutné súčasti nehnuteľnosti v prípade televízoru, je otázne či by to daňový úrad uznal, ja si myslím, že nie.. (vloženo: 28.03.2014, 10:29)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) michalm: Dobrý deň, v prípade príjmu zo zamestnania aj prenájmu nemáte nárok na zamestnaneckú prémiu. (vloženo: 28.03.2014, 10:27)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. zuzi33: Dobrý deň, nie, kauca nie je príjem, pretože je vratná. (vloženo: 28.03.2014, 10:22)
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013 2.časť Verte mi, že ja viem aké to je, keďže to nie je až tak dávno čo som sa s týmto istým problémom stretávala aj ja.. Treba na sebe makať a presvedčiť budúceho zamestnávateľa, že Vy ste presne to čo on potrebuje :) (vloženo: 27.03.2014, 11:22)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Dobrý večer Jožo, na základe akej dohody to platila ? pokiaľ písomnej môžte to považovať za preukázateľný výdavok a môžte dať do výdavkov. Musíte mat nejaký doklad o tom, iný ako o úhrade nájmu. (vloženo: 27.03.2014, 11:21)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. 5555: môžte, keďže sa jedná o nedelitelnú súčasť bytu, musíte však mať od všetkeho doklady o kúpe. (vloženo: 27.03.2014, 11:17)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. zuzanak: nie je to nutné, stačí ze je podpísaná oboma účastníkmi. (vloženo: 27.03.2014, 11:16)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Jano Jalc: študenti a invalidní dôchodcovia sú špecifický prípad odpovedám na konkrétne prípady a nie všeobecne... (vloženo: 27.03.2014, 11:15)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Frankovicova: musíte uplatniť podľa zmluvy, kedze je to preukazateľné a tak sa to skutočne platí. (vloženo: 27.03.2014, 11:14)
Účtovníctvo neziskových organizácií áno, ako vykážete ze ste niekomu dala peniaze ? Musíte zdokladovat na čo boli použité. (vloženo: 25.03.2014, 15:39)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) mata BA : Dobrý deň, bohužial nie, potrebujete potvrdené tlačivo stačí aj kopia, skuste zavolat zamestnávatelovi nech Vám ho pošle e-mailom potvrdené. (vloženo: 25.03.2014, 15:38)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) janka kk : Dobrý deň, záleží od výšky jeho príjmu či prekročil limit 1867,97 € a taktiez či má z tejto práce nejaké potvrdenie o príjme. Pokial nie nemusí. (vloženo: 25.03.2014, 15:37)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) marci pp: Dobrý deň, iba ak opatruje dieta do 3 rokov alebo do 6 pri zlom zdravotnom stave. V tom pripade sa musi jeho prijem odpočítat od nezdanitelnej časti a iba ak vyjde kladné číslo inak nie. (vloženo: 25.03.2014, 15:36)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Stefan S. Zostanú nulové stavy aj pri pozastaveni aj pri zrušení. (vloženo: 25.03.2014, 15:35)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň musia byť nulové aj pri pozastavení živnosti, aj pri zrušení. Keby ste sa rozhodol pokračovat pojdete od 0. (vloženo: 25.03.2014, 15:34)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. machaK Dobrý deň, všetko na 1/2. (vloženo: 25.03.2014, 15:32)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Erika Hlobeňová Dobrý deň, len za dva mesiace, ale pri Vašom prijme to stačí na to aby Vám vratili dane. Príjem z prenájmu by ste si tak či tak neponížila.. (vloženo: 25.03.2014, 15:30)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) dobrý deň, musíte použit metodu započtu dane, kde prijem aj zaplatenu dan prepočítate ročným priemerným kurzom podla ECB. (vloženo: 24.03.2014, 10:43)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. jana K.: Dobrý deň, ak máte doklad o provízii môžte aj výmenu splachovača môžte. (vloženo: 24.03.2014, 10:39)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. olga77: Dobrý deň, áno môžte. (vloženo: 24.03.2014, 10:37)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Milan Kuvik: píšete ze ich platí nájomca, takže ich nemáte zahrnuté v príjme, ktorý chcete zdaniť, tym padom ich nie je možné odrátať. V prípade, že ich platíte vy a nie nájomca tak je možné ich uplatniť do preukazatelných výdavkov. (vloženo: 24.03.2014, 10:37)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Frankovicova: Nezdaniteľnú časť nemôžte uplatniť v celkovej výške len pomernú časť za 7 mesiacov. (vloženo: 24.03.2014, 10:34)
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013 2.časť Dobrý deň, zostatková hodnota DM je 0 znamená že je odpísaný v celej výške v akej bol nadobudnutý. Pripočítateľné položky sa nemenili mení sa vždy len ich limit. Pri účte 513 je to 16,60 v roku 2013, tento rok je to 17eur. A nie je to limit účtu ale limit jednej položky napríklad na fakture, kupujete reprezentačné predmety ktoré su nad túto hranicu davate ich ako nedanový náklad pod hranicou daňový. Príklad: HV: 1000 €, na účet 513 ako nedanové výdavky 250 €, na účte 545 zostatok 130 €. Daňový základ pre vyčíslenie dane z príjmu: 1380 €. Kladný rozdiel medzi odpismi znamená že ešte je čo odpisovať, záporný nastať nemôže, pretože posledný odpis je v zostatkovej sume. (vloženo: 23.03.2014, 15:34)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 OĺgaD: Nie netreba. (vloženo: 23.03.2014, 15:26)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 jolikaF. Dobrý deň, úhrnná suma dôchodku sa uvádza v riadku č. 28 (vloženo: 23.03.2014, 15:26)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 LubicaM.: Dobrý deň môžte si uplatniť len pomernú časť. Príjem zo stavebného sporenia sa v DP neuvádza. (vloženo: 23.03.2014, 15:24)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Peter Peťko: Záleží od toho či si ho neuplatnuje aj ona, uplatniť si ho môže len jeden z Vás, v prípade, že je dieťa u vás tak od toho júla do novembra čiže za 6 mesiacov. (vloženo: 23.03.2014, 15:22)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dušan K.: Dobrý deň podávate daňové priznanie s vyňatím príjmov zo zahraničia.. (vloženo: 23.03.2014, 15:20)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Erika13: Dobrý deň, od nezdanitelnej časti odpočítate jeho príjmy z dohody + z dochodku. (vloženo: 23.03.2014, 15:19)
Elektronická registračná pokladnica Dobrý deň, Vklad o pokladne vo Vašom prípade chápem ako výber z jednej pokladne a vklad do druhej, tržba je ok. Výber hotovosti, prečo PPD ? vyber VPD a cez 211 a vkladate bude na dalsiu pokladnu alebo na účet tam bude 221. ak zabudnete ráno zaúčtovat vklad nevadí, môžte to zaučtovat nasledujúci deň. Vklady/vybery by malo byť možné vytlačiť na ERP, preštudujte si manuál. (vloženo: 20.03.2014, 17:50)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Dobrý den Frankovicova, áno, ale nezdanitelnú čast môzte uplatnit len na príjmy zo závislej činnosti (teda len od nich ju odpočítať). Z prenájmu len 500eur. (vloženo: 20.03.2014, 17:47)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. grande: áno, príjem aj výdavky sa spočítaju hromadne za všetky byty az potom sa vyčísli základ dane. (vloženo: 20.03.2014, 17:46)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Speváková: Dobrý deň, myslíte čiastkový základ dane ? riadok 34, 36. Nezdaniteľná časť - riadok 37. (vloženo: 20.03.2014, 17:45)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) hela66. Dobrý deň, príspevok na opatrovanie nie je zdaniteľný príjem, tzn. neuvádza sa do daňového priznania. (vloženo: 20.03.2014, 17:42)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Janek: Dobrý deň, nemáte povinnosť podat DP ak zárobky zo živnosti + z dohody nepresiahli 1867,97 € (vloženo: 20.03.2014, 17:39)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) matus.matus: Môžete požiadať zamestnávateľa v nemecku aby za Vás podal daňové priznanie tam, v tom prípade nemusíte podať tu. Ak to nie je možné, musíte podať daňové priznanie a potrebujete k nemu potvrdenie o príjme zo závislej činnosti z Nemecka. (vloženo: 20.03.2014, 17:38)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) gabika.k: Dobrý deň, nemusíte podávať daňové priznanie, manžel si môže uplatniť na Vás nezdaniteľnú časť v prípade, že máte dieťa mladšie ako 3 roky, alebo mladšie ako 6 rokov so zlým zdravotným stavom. Výška by bola nezdanitelná časť minus váš príjem. (vloženo: 20.03.2014, 17:36)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Sisa21: Dobrý deň nemusíte, ale musíte oznámiť daňovému úradu, že Vám nevznikla daňová povinnosť. (vloženo: 20.03.2014, 17:34)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Michall: nie ste povinný podať daňové priznanie, vysluhový dôchodok sa nezdaňuje. (vloženo: 18.03.2014, 15:45)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Denda: stačí oznámiť daňovému úradu že vám nezvnikla v zdanovacom období 2013 daňová povinnosť. (vloženo: 18.03.2014, 15:41)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) kATKA66 : Dobrý deň, nemáte povinnosť podať v SR daňové priznanie. (vloženo: 18.03.2014, 15:40)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) ivba: máte nárok na celú nezdaniteľnú časť. (vloženo: 18.03.2014, 15:40)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Tinka59: nie, neuvádza sa to v DP SR. (vloženo: 18.03.2014, 15:39)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Dobrý deň Pavol Čery. Na registráciu na DU Vám stačí zmluva o prenájme, ktorú mate s nájomcom, povinnosť registrácie je do 30 dní od podpisu zmluvy. Zábezpeka nepodlieha dani z príjmu. K daňovému priznaniu budete potrebovať doložiť potvrdenie o príjme z pracovného pomeru, potvrdenie o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne. Ďalej je vhodné viesť zrozumiteľnú evidenciu príjmov a výdavkov z prenájmu (najlepsie písať do zošita každý mesiac zvlášť) aby ste si vedel uplatnil len preukázateľné výdavky. S pozdravom Kyselová Eva (vloženo: 18.03.2014, 15:38)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Dobrý deň Rita1980. Ak vlastnil pozemky ako píšete viac ako 5 rokov sú oslobodené od dani. nedoplatok z RZZP nemôže uplatniť, zrejme to nesúvisi s tou istou nehnuteľnostou.. (vloženo: 18.03.2014, 15:35)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Dobrý deň Olga77. Poistku len ak máte byt v obchodnom majetku inak nie. Náklady na kúpu linky si môžte uplatniť v plnej výške, keďže sa jedná o neoddelitelnú súčasť bytu. (vloženo: 18.03.2014, 15:33)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Dobrý deň Puco. Do výdavkov si môžte dať aj súdne poplatky, príjem dajte v tom roku v ktorom ho fyzicky obdržíte. Výdavky vynalozene pred začatim prenájmu si môžte uplatniť v plnej výške. Poistku si môžte uplatniť len v prípade ak máte byt zaradený do obchodného majetku (vloženo: 18.03.2014, 15:32)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Dobrý deň matulka0000. Môžte si uplatniť len tých 500€. (vloženo: 18.03.2014, 15:26)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Branislav: odporúčam článok pána RNDr. Mihála: http://blog.etrend.sk/mihalblog/nezdanitelna-cast-na-manzelku-manzela-za-rok-2013.html tam je to pekne vysvetlené na príkladoch, určite máte nárok na pomernú časť. (vloženo: 13.03.2014, 19:55)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Dobrý deň Izabela: ak sa rozhodnete podať daňové priznanie musíte v ňom zahrnuť všetky príjmy, ktoré ste v danom zdaňovacom období dosiahla.. (vloženo: 13.03.2014, 19:52)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) igna: Dobrý deň nemáte nárok na zamestnaneckú prémiu. (vloženo: 13.03.2014, 19:51)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) jajula: áno, musíte doložiť bud rozhodnutie o dôchodku alebo doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchodku. (vloženo: 13.03.2014, 19:48)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) gabika.k: Dobrý deň, podpora nie je zdanitelný príjem. (vloženo: 13.03.2014, 19:46)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) 1Paľo: áno, dotácie sú považované za zdanitelný príjem avšak ich použitie patrí medzi daňové výdavky, takže je to + - a vo vysledku. čiže treba ich zdaniť ak ste ich nevyužil. (vloženo: 13.03.2014, 19:46)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Janek: nie ste povinny podať daňové priznanie, pretože Váš príjem nepresiahol sumu 1867,97, avšak ak nepodáte daňové priznanie bolo by dobré oznámiť daňovému úradu že Vám nevznikla daňová povinnosť, ak tak neučiníte oni Vás k tomu vyzvú, pretože im to tam vyskočí že ste mal živnost a nepodal ste daňové priznanie. Daňová strata vznikne tým, že napríklad nemáte ziadne príjmy zo zivnosti ale platíte si odvody automaticky ste v mínuse = daňová strata. (vloženo: 13.03.2014, 19:43)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) anikaA: Dobrý deň miesto pre osobitné záznamy je v DP typ B na strane 11, pokial by to nebolo dostačujúce môžu sa pridať na samostatnom papieri ako príloha. (vloženo: 13.03.2014, 19:40)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Bejkats: Potrebné je vykryť celý rok a zdaniť aj príjem z Anglicka, pokiaľ máte nejaký doklad o príjme. (vloženo: 13.03.2014, 19:38)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Franta: kedže máte byt v bezpodielovom vlastníctve príjem by mal byť 50% avšak kedže celý príjem ako píšete zdaňuje ona je to 100% príjmu bez odpočítania výdavkov. (vloženo: 13.03.2014, 19:37)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň 0506jaro. Môžte uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku a ak za Vás zamestnávateľ platí dane, čo podla vášho príjmu asi áno tak by Vám mal vzniknúť daňový preplatok tzn. mali by Vám čosi vrátiť. (vloženo: 09.03.2014, 09:59)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Balázsová: Mali by ste sa dohodnúť s príslušným daňovým úradom, či vôbec môžte podať daňové priznanie za rok 2012. Určite to bude riadne daňové priznanie, ale bez dohody Vám ho nevezmú. (vloženo: 09.03.2014, 09:58)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Dobrý deň, odpisy ako daňový výdavok pri prenájme môžte uplatniť len za 3 mesiace. (vloženo: 09.03.2014, 09:54)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) áno, pokiaľ vediete podvojné účtovníctvo máte povinnosť doložiť aj poznámky. (vloženo: 09.03.2014, 09:46)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Dobrý deň marlenka. Podávate typ A, je nutné prepočítať príjmy ročným kurzom ECB. Použiť môžete metódu vyňatia príjmov. (vloženo: 07.03.2014, 11:48)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Dobrý deň zaba. Áno môžte si uplatniť zníženie a do príjmu je potrebné zrátať aj dôchodok. (vloženo: 07.03.2014, 11:39)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Dobrý deň, nemôžte, môžte uplatniť len výdavky po 10.10.2013, modernizácia by sa dala považovať za technické zhodnotenie, keďže celkovo zvyšuje hodnotu majetku. (vloženo: 07.03.2014, 11:36)
Daň z prenájmu. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Dobrý deň, ak ste si platil ZP a SP musíte podať DP. Ak nie, musíte podať DU oznámenie, že Vám nevznikla daňová povinnosť. (vloženo: 06.03.2014, 12:43)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) máte nárok iba na pomernú časť za 8 mesiacov. (vloženo: 05.03.2014, 19:33)
Daňové výdavky od A po Z. 1.diel: Základné pojmy Dobrý večer. uvediete to ako pohľadávku 500e a do príjmu zo živnosti treba dať len 500 zvyšok príjem v roku 2014. (vloženo: 04.03.2014, 19:44)
Odpisy v účtovníctve a daňovej evidencii Nemusíte, odporúčam preštudovať § 22 odstavec 9 zákona o dani z príjmov. (vloženo: 03.03.2014, 18:44)
Oprava základu DPH (účtovanie dobropisov) Každá oprava faktury je dobropis a každý dobropis je oprava základu dane. Celkom nechapem ako chcete teraz v marci stornovat fakturu v januári a prečo ? Ak ste na to prišli teraz, že je to zle je potrebné do 15 dní od zistenia vystaviť dobropis, v ktorom je potrebné uviesť pôvodné číslo faktúry - to Vám treba kvoli kontrolnemu vykazu. Potom nemusíte podavat DDP, v daňovom priznaní s minusom v riadku 3 a priznajte to v marcovom priznaní prípadne ak vam to nenaruší sled faktúr vo februarovom. (vloženo: 03.03.2014, 18:36)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Dobrý deň Tonina77, môžte paušálne tak je to najjednoduchšie, v článku je spomínaná maximálna vyska tychto vydavkov a nie príjem, čiže zo 4160 € vypočítate 40% ako výdavky k tomu sa pripočítajú odvody do ZP a SP a vyčíslite daň. Ešte pripomeniem, že ak budete uplatnovať paušálne vydavky je to potrebné v daňovom priznaní označiť krížikom.. (vloženo: 03.03.2014, 18:31)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Dane: odvody sa platia, zdravotné vo výške 14% a daň vo výške 15% (vloženo: 03.03.2014, 18:29)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň, môžete uplatniť celú NCZD, počíta sa aj započatý mesiac.. (vloženo: 03.03.2014, 18:28)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 nie, máte nárok iba na preplatok+zamestnaneckú prémiu. (vloženo: 27.02.2014, 07:56)
5 najčastejších chýb v daňových priznaniach Nikam, nejedná sa totižto o zdaniteľný príjem. Papier z úradu práce treba len doložiť kvôli vykrytiu celého roka. (vloženo: 22.02.2014, 19:55)
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013 1.časť Buď to môžete dať beď cez čerpanie zisku - 431 alebo ako záväzok voči spoločníkovi - 365. (vloženo: 21.02.2014, 09:18)
Ako začať s účtovníctvom? Dobrý deň, vaše zaúčtovanie nie je správne, keďže sa jedná o vydanú faktúru, 311/602 (služby). (vloženo: 21.02.2014, 09:15)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Majka. Potvrdenie o dobe trvania PN prikladáte k daňovému priznaniu, treba si ho vyžiadať v sociálnej poisťovni. Zároveň si môžte uplatniť celú NČZD čo asi viete keďže píšete o preplatku na dani. Požiadať môžete vo Vašom prípade o vrátenie daňového preplatku a zároveň môžete požiadať aj o vyplatenie zamestneckej prémie. Tam je treba vypočítať pomernú čiastku za 8 mesiacov. (vloženo: 21.02.2014, 09:14)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Poletucha, daňové priznanie je potrebné podať ak príjem zo zamestnania Vášho manžela bol viac ako 1867,97 eur pokial minulý rok nepracoval vobec nemusí podávať DP. (vloženo: 12.02.2014, 15:08)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Milada, keď podávate daňové priznanie v ČR nie je potrebné na SK nič riešiť.. nie ste evidovaná u žiadneho SK zamestnavatela tym padom nemôžu od Vás nič chcieť.. (vloženo: 12.02.2014, 15:07)
Odpisy v účtovníctve a daňovej evidencii Dobrý deň, za 9 mesiacov, keďže 10 ste iba 1 deň.. (vloženo: 09.02.2014, 15:41)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň, príjmy z USA nemusíte u nás priznávať, keďže ste si podala DP tam, stačí zahrnúť len príjmy z SR. (vloženo: 04.02.2014, 09:04)
Všetko o daňových priznaniach Dobrý deň p. Tothová, áno môžte, za predpokladu že máte odložené faktúry za nedoplatky a šek za daň za nehnuteľnosť, potom sa jedná o preukázateľné výdavky.. (vloženo: 03.02.2014, 07:42)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Kvetka, môžte skúsiť požiadať o vrátenie na základe potvrdenia o návšteve školy ale predpoklám, že Vám zaplatené peniaze asi nevrátia.. (vloženo: 10.01.2014, 09:12)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň, daňové priznanie nemusíte podávať ak Váš príjem nepresiahol sumu 1867,97 €, zákon však nevymedzuje odkiaľ má tento príjem pochádzať a preto musíte podať DP typ B a zhrnúť príjmy zo živnosti a zo zamestnania.. (vloženo: 10.01.2014, 09:10)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň, musíte si vypytať zo sociálnej poisťovne potvrdenie o príjme za PN to len dokladujete, že ste nepracovala, ostatný príjem je treba tiež dokladovať od zamestnávateľov a potom spoločnú čiastku vyčísliť v daňovom priznaní. (vloženo: 08.01.2014, 14:28)
Jednoduché účtovníctvo Dobrý deň, nie je povinnosťou mať adekvátne vzdelanie, účtovníctvo mu môže robiť prakticky ktokoľvek..môžte mu ho kludne robiť Vy. Ide o to, že ak by ste niečo zle zaúčtovala alebo urobila v učtovnictve niečo mimo zákon tak to ide na Vaše triko, preto je dobré o tom aspon čosi vedieť než sa do toho pustíte, v jednoduchom však nie je veľmi čo pokaziť, takže smelo do toho :) (vloženo: 08.01.2014, 14:26)
Elektronická registračná pokladnica Máte povinnosť evidovať cez ERP každú hotovosť, ktorú prijmete, nie je možné prijať hotovosť bez evidencie v ERP. Pri tržbe evidovanej cez ERP je potrebné tlačiť aj denné uzávierky v deň prijatia hotovosti. (vloženo: 30.12.2013, 16:27)
Ako začať s účtovníctvom? Dobrý deň, bohužiaľ nie, predajom kníh sa zatiaľ nezaoberáme. (vloženo: 30.12.2013, 16:23)
Daňové výdavky od A po Z. 1.diel: Základné pojmy Dobrý deň, životnú poistku si nemôžte zahrnúť do nákladov. Pri súkromnom automobile si môžte zahrnúť do nákladov iba sumu vykázaných pracovných ciest, je potrebné na každú cestu vypracovať cestovný príkaz, v ktorom si môžte uplatniť aj zákonné stravné. Diaľničná známka je nutným výdavkom pre cestovanie preto ak využívate auto služobne naozaj často môžte si ju zahrnúť do prvého cestovného prikazu na začiatku roka ako nutný vedľajší výdavok. Havarijné poistenie nie je možné zahrnúť do účtovníctva. (vloženo: 19.12.2013, 14:38)
Odpisy v účtovníctve a daňovej evidencii Dobrý deň, obstarávacou cenou je u Vás cena s DPH, 5800, účet 551 je účtovný odpis. (vloženo: 19.12.2013, 14:35)
Účtovanie finančného prenájmu (leasingu) Nákup 042/474, zaradenie 022/042, následný lizing analyticky k 474 (vloženo: 10.12.2013, 15:02)
Účtovníctvo od A do Z Ďakujeme :) (vloženo: 05.12.2013, 15:46)
Účtovanie finančného prenájmu (leasingu) Pri operatívnom leasingu sa účtuje len o dohodnutých platbách a nie o predmete prenájmu, ten sa nevykazuje ani v účtovnej závierke. Platby sa účtuju na 518 / 325. (vloženo: 28.11.2013, 15:48)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň, keďže váš príjem je nad stanovenú hranicu, mali by Vás z evidencie uchádzačov o prácu vyradiť, odvody za vás bude plati naďalej štát. (vloženo: 20.11.2013, 09:17)
Účtovanie miezd neviem presne čo chcete účtovať? výplaty mzdy z BV ? 331/221, vyplatu SP a ZP ? 336/221, zápis 331/336 eviduje zrazenie SP a ZP zo mzdy zamestnanca, nemá to nič spoločné s bankovým účtom.. (vloženo: 20.11.2013, 09:12)
Zahraničná mena v účtovníctve Dobrý deň, ospravedlňujem sa, malo tam byť: U odberateľa deň vystavenia faktúry alebo obdobného dokladu dodávateľom. (vloženo: 14.11.2013, 10:27)
Odpisy v účtovníctve a daňovej evidencii Dobrý deň, cena za dopravu sa pripočítava k cene tovaru, spolu to tvorí obstarávaciu cenu tovaru, na zaklade ktorej je možné tovar odpisovat. Samozrejme sa nejedná o tovar, ktorý sa dalej predáva konečnému spotrebitelovi, ale o majetok. (vloženo: 24.10.2013, 08:48)
Účtovanie preddavkov Zdaniteľné plnenie v auguste môže to byt posledný deň, kedže sa jedná o dodanie služieb, deň vystavenia môžte mat v septemri (nesmiete prekročiť 14dní od zdanitelného plnenia) aj splatnosť v septembri. Obdržanie platby nemá nič so zdanitelným plnením. Ideálne by bolo vystavit fakturu 31.8, zdanitelne plnenie 31.8, splatnost 14.9. (vloženo: 09.10.2013, 10:20)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň, môžete, ale musíte si vyplatenú sumu zahrnúť do príjmu. (vloženo: 09.10.2013, 10:17)
Elektronická registračná pokladnica Dobrý deň, všetko v pokladni.. (vloženo: 27.09.2013, 10:51)
Daňové výdavky od A po Z, 2.diel: Automobil v podnikaní Dobrý deň, od tohto roku nie je podnikateľ povinny nahlasiť daňovému úradu vznik daňovej povinnosti, ale zánik. V zdaňovacom období roku 2013 daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie a zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie. Z dôvodu zmeny vzniku a zániku daňovej povinnosti pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiapätiny a v priestupnom roku ako súčin jednej tristošesťdesiašestiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie. Teda ste povinný nahlásiť že auto ste prestal používať na podnikanie - dátum a podľa počtu dní vyrátať daň v budúcom roku.. (vloženo: 28.08.2013, 15:10)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň, pokiaľ ste registrovaná na DPH tak určite áno, treba poslať aj nulový výkaz. (vloženo: 25.07.2013, 14:36)
Elektronická registračná pokladnica Dobrý deň, všetko zaúčtujete na základe dennej uzávierky ktorú vytlačíte z ERP. Najjednoduchšie je všetky sumy spočítať okrem vkladu, čo na dennej uzávierke určite máte a zaúčtovať to ako 211/604 na príslušné analytiky. Jedine vklad rozlíšiť ako 211/261 a potom 261/ napr. 365 (ak ste vlozili z vasej osobnej hotovosti) alebo 221 ( z účtu). Ak ste platca DPH tak ešte DPH na 211/343 - analytika. (vloženo: 20.07.2013, 09:28)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Vicky. Určite nie. Váš prijem určite nedosiahne hranicu od ktorej je nutné podať daňové priznanie. (vloženo: 14.06.2013, 18:37)
Účtovanie stravného Dobrý deň, ja by som odpočítala hodnotu raňajok od sadzby stravného a to napísala ako diety.. doklad priložite k CP a bude jasné, že dostal take stravne na ake mal narok.. (vloženo: 02.06.2013, 12:04)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň, to že si manžel na Vás uplatnil nezdaniteľnú časť znamená že o túto čiastku bude on platiť menšie dane, takže záleži na tom či mu vyšiel nedoplatok alebo preplatok na dani, podľa toho Vám vrátia penazie.. (vloženo: 08.05.2013, 16:09)
Daňové výdavky od A po Z, 2.diel: Automobil v podnikaní Dobrý deň, v prípade pracovnej cesty sa jedná o preukázateľné výdavky súvisiace s pracovnou cestou. (vloženo: 23.04.2013, 10:29)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň, do zdaniteľného príjmu sa dôchodok nepočíta, keďže ste dôchodkyna len časť roka máte nárok na plnú sumu NCZD. (vloženo: 23.04.2013, 10:22)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň, nemôžte, len pomernú časť mimo ten čas čo ste bol vedený na úrade práce. (vloženo: 10.04.2013, 13:04)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Toto je tak špecifické že Vám neviem poradiť, mali by ste zájsť na daňový úrad sa opýtať, lebo s DPH to bude zložitejšie.. (vloženo: 09.04.2013, 12:46)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Peter M, áno patrí to Vášho príjmu. (vloženo: 06.04.2013, 11:28)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deń Milan M, ako fyzická osoba nemáte nárok na odpočet straty z predchádzajúceho podnikania. (vloženo: 06.04.2013, 11:26)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Viera P. Tlačivo B a do r 11 dajte prijem brutto a výdavky 2%, paušál nie je možné uplatniť (vloženo: 28.03.2013, 08:27)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Palo. Nemusíte podávať daňové priznanie. (vloženo: 27.03.2013, 20:13)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Maria M. Neviem presne ako je to pri združení ale deliť by sa mal iba zisk, zásoby čo ste nadobudli spoločne sa nedelia, iba zisk z týchto zásob po ich predaji. (vloženo: 27.03.2013, 20:12)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Ivan S. To ste mal hned napísať, že ste živnostník. Môžte si uplatniť diety ako výdavok, 50€ je na deň. (vloženo: 26.03.2013, 20:30)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Jozef G. Nepostupoval ste správne. Pretože nie je možné uhradiť v hotovosti faktúru, ktorej celková suma je vyššia ako 1 500 €. Takže správne ste mal túto úhradu vykonať cez bankový účet. V prípade, že by Vaša suma bola nižšia ako 1500 € postup by bol správny, avšak tiež je povinnosť vydávať ku všetkým platbám blok z registračnej pokladnice, čo však môže nahradiť výdavkový doklad. Ak by to bolo možné, odporúčala by som Vám aby Vám člen združenia sumu vrátil a aby ste platbu zrealizoval z bankového účtu, inak Vám hrozí pokuta v prípade kontroly z daňového úradu. (vloženo: 26.03.2013, 20:27)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň hedviga. paušálne výdavky je možné uplatniť iba pri príjme uvedenom v §6 odst. 1,2,3,4 a osobná asisentcia sa v týchto príjmoch nenachádza, takže nemôžte použiť paušál. (vloženo: 26.03.2013, 09:29)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Ivan S. Neviem ako to myslite s tymi dietami, lebo na tie má nárok zamestnanec, nemôžte si ich sám odpočítať z Vášho príjmu, aspoň o tom neviem.. (vloženo: 26.03.2013, 09:24)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň peter 13. Ak ste tam bol ako študent tak je to na Vás či si podate daňové priznanie a či sa Vám to vyplatí, či Vam niečo vratia.. (vloženo: 26.03.2013, 09:22)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Lienocka, daňové priznanie z prenájmu musíte podať ak Váš príjem z prenájmu je nad 500eur, teda ak Vaša kamaratka plati za byt to čo vy, tak potom je príjem 0 a teda nemusíte podať daňové priznanie. (vloženo: 26.03.2013, 09:21)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Ivana S, máte nárok na zamestnaneckú prémiu, do riadku 42 dajte svoj základ a z neho vypočítajte zam. prémiu. (vloženo: 26.03.2013, 09:16)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Peter K. Ak ste do júla pracoval vo VB musíte zdaniť oba príjmy, nestačí čestné prehlasenie. (vloženo: 26.03.2013, 09:13)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Viera F. Musíte podať daňové priznanie, pri prenájme pod 500eur sa nemusí. Ak ste to rátala kvoli príjmu nižšiemu ako 1822,37 eur tak to platí len pri závislej činnosti+prenájom. (vloženo: 26.03.2013, 09:12)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň gabika Fuleova, pokiaľ ste aj na daňovom úrade registrované za príjem z prenájmu obe tak to môžte rozdeliť. (vloženo: 26.03.2013, 09:10)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Manone. Živnostník musí podať daňové priznanie typ B. (vloženo: 26.03.2013, 09:09)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Wilo. Za príjem sa pri posudzovaní hmotnej núdze, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi na účely tohto zákona nepovažuje vrátený preplatok dane z príjmov a preplatok na preddavkoch na daň z príjmov podľa osobitných predpisov13j) v sume najviac 50 eur. Vo Vašom prípade teda môže tento preplatok ovplyvniť dávku v hmotnej núdzi. (vloženo: 22.03.2013, 11:46)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý den Johny, v tomto článku mate presny postup krok za krokom ako vyplnit daňové priznanie pri praci v zahraničí: http://www.pracavonku.sk/05urady-v-anglicku-anglicko/ako-vyplnit-danove-prijmy-praca-v-zahranici-anglicku.html (vloženo: 21.03.2013, 15:22)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Tereza, ak to robíte tak ako hovoríte tak to môžte dať do príjmu a do výdavkov to sa odpočíta a zostane holy prijem. (vloženo: 21.03.2013, 15:20)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň, keď chcete od tohto príjmu odpočítať paušálne výdavky nemusíte sledovať nedoplatky a výdavky spojené s prenájmom, otázkou je či sa Vám to oplatí, niekedy sa oplati uplatnit skutočné preukazatelné vydavky čo platite za byt (elektrina, voda, nedoplatky,atd), záleží od výšky nájomného. Depozit sa nezdanuje. (vloženo: 21.03.2013, 13:14)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň, môžete, záleží na výške vašho základu dane, nesmiete zabudnút na NCZD, tu odpočítajte a na zvyšný základ dane môžte umoriť stratu z predchádzajúceho obdobia buď celú, alebo môžte po častiach. Ak napr. vyjde základ dane po uplatneni NCZD 3000eur uplatníte stratu z min. obdobia 3000eur a v nasledujúcom období (2013) uplatníte zvyšok (6825 eur). (vloženo: 21.03.2013, 08:47)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň myokard. To by bolo dobré opýtať sa priamo na daňovom úrade. Kedže nie ste zriadení na podnikanie, tým padom sa nemusíte registrovať, tzn nemali by ste vystavovať faktúry, ako nahle vystavite faktúru je potrebné sa zaregistrovať a takýto príjem zdaniť. (vloženo: 20.03.2013, 15:44)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Daniela Hlinková, príjem poberal Váš syn a máte to aj v papieroch, tzn. je vedený ako majitel bytu, na daňovom urade registrovany pre dan z prenájmu? Lebo ak je to všetko stále na Vás tak musite zdanit cely prijem Vy. Pokiaľ to mate papierovo vysporiadané, tak musíte odpočítat len pomernú čiastku z 500e. (vloženo: 20.03.2013, 15:41)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Hedviga, áno ak ste vlastníkom menej ako 5 rokov musíte zaplatiť daň z tohto predaja (vloženo: 20.03.2013, 15:38)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň piškotik. Uplatniť si môžete celú NCZD, do priznania dáte len príjem zo živnosti, pretože príjem z PN a materská sa nepovažuje za zdaniteľný príjem, to len doložíte potvrdením zo sociálnej poisťovne. Výdavky na zdravotné poistenie počítajte dovtedy dokedy ste ich platila, pretoze kým beží živnosť máte na to nárok. (vloženo: 19.03.2013, 13:35)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Mária Cz. Povinnosť zdaniť príjem z prenájmu vzniká pri príjme nad 500 €, takže vo Vašom prípade musíte zdaniť 1200-500 = 700 Eur. (vloženo: 19.03.2013, 13:31)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň hedviga, neviem či sa tento príjem dá zrovna považovať za príležitostný, skôr by som ho chápala ako príjem z podnikania - §6 odst. 1 písm. a) zákona o dani z príjmu, potom by bolo možné uplatniť paušálne výdavky 40%. (vloženo: 19.03.2013, 13:25)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň OtoC, Vaša dcéra môže uplatniť len časť NCZD, a to za obdobie čo bola študentom - potrebné je priložiť potvrdenie o štúdiu (od kedy do kedy) + od 1.9. do 31.12 tam uz zrejme má potvrdenie o príjme od zamestnávatela. (vloženo: 19.03.2013, 13:16)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň lucy, k daňovému priznaniu musíte priložit potvrdenie o tom, že ste bola na materskej.. a uplatniť si môžete celú sumu NCZD. (vloženo: 18.03.2013, 10:52)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Kassia333. Zdedená nehnuteľnosť je od dani z príjmu oslobodená takže to nie je potrebné nikam uvádzať. Avšak predaj nehnuteľnosti podlieha dani z príjmu - 19%, daň sa vypočíta ako rodiel pri kúpe nehnutelnosti vo vašom prípade asi 0€ a príjmom za predaj nehnutelnosti, čiže Vy by ste mal zaplatit 19% z celkovej sumy z predaja nehnuteľnosti. (vloženo: 18.03.2013, 10:38)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Daniela19. Myslím si že to patrí pod ten §9, príspevky zo štátneho rozpočtu sú oslobodené od platenia dane. (vloženo: 18.03.2013, 10:33)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň saly. Ja by som to dala na riadok 12 - iné, nehodí sa mi to k ničomu inému uvedenému v tabuľke č. 3. (vloženo: 18.03.2013, 10:31)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Tatiana, v prípade uplatnenia NCZD na manžela sa do jeho zdaniteľného príjmu ráta dávka v nezamestnanosti, takže tento príjem musíte prirátať a následne uplatniť len rozdiel medzi NCZD a príjmom. (vloženo: 18.03.2013, 10:23)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Zoltán, invalidný dôchodok ani PN nie sú zdaniteľným príjmom a teda sa nepočítajú do príjmu. (vloženo: 14.03.2013, 13:37)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň janka BOP, môže podať daňové priznanie, avšak musí tam byť uvedená matka alebo otec ako zákonný zástupca, ktorý podáva daňové priznanie - strana 2. Tiež to musí za neho tento zástupca podpísať. (vloženo: 14.03.2013, 11:03)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Adka S. Podľa §43 odst. 10: Zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane122) pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Za pripísanie úhrady v prospech daňovníka pri výnosoch z cenných papierov plynúcich príjemcovi od správcovských spoločností sa nepovažuje zahrnutie výnosu do aktuálnej ceny už vydaného podielového listu, ktorým je splnená povinnosť každoročného vyplácania výnosu z majetku podielového fondu. Pri vyplatení (vrátení) podielového listu sa vykoná zrážka dane z kladného rozdielu medzi vyplatenou nezdanenou sumou a vkladom podielnika, ktorým je predajná cena podielového listu pri jeho vydaní. Tzn. že tento príjem by ste mala mať už zdanený a nemusíte kvoli nemu podávať DP. (vloženo: 14.03.2013, 10:42)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Prepáčte ferinka, ako mam odpovedať na veľa otázok tak som si ani nevšimla ze vlastne neodpovedam na to čo sa pýtate.. takže u NCZD má nárok čiastočný invalidný dôchodca na plnú čiastku. Potvrdenie nájdete v tomto opatrení DRSR - http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/mpzc0109.pdf (vloženo: 14.03.2013, 10:31)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň AnetaK, záleží od výšky tohto príjmu, pokiaľ nie je vyšší ako 1822,37 € daňové priznanie nemusíte podávať, oplatí sa Vám to len v tom prípade ak Vám z príjmu strhli nejaké preddavky na daň, tie by Vám mohli vrátiť po podaní daňového priznania. (vloženo: 13.03.2013, 12:19)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň kk02, môže si uplatniť celú nezdaniteľnú časť, môžte k daňovému priznaniu doložiť potvrdenie o príjme z PN, avšak nie je to nutné, stačí napísať čestné prehlasenie, že od napr. 1.12. do 31.12 alebo do dnešného dňa je na PN. (vloženo: 13.03.2013, 12:18)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 dobrý deň janka121, do sumy 1822,37 € nie je potrebné podať daňové priznanie a zdaňovať príjem. Takýto príjem podlieha zdaneniu avšak až po prekročení spomínanej čiastky za rok. (vloženo: 13.03.2013, 12:16)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň lucia farkašová, ak máte živnosť pozastavenú podávate daňové priznanie typ A. (vloženo: 13.03.2013, 12:14)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Kata a tu na Slovensku bol váš brat vedený ako ? Dobrovolne nezamestnany alebo ako ? Mal by podať daňové priznanie v ČR. (vloženo: 13.03.2013, 12:13)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 ferinka, čiastočný aj celkový invalidný dôchodca sa v daňovom priznaní považuje za invalidného dochodcu,takze postup by mal byť rovnaky. (vloženo: 13.03.2013, 12:10)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Tinka, nemozte, možete si uplatnit len NCZD zodpovedajúcu 5tim mesiacom. (vloženo: 10.03.2013, 13:49)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 dobrý deň, celkom nerozumiem vašej otázke. Ak máte preplatok na dani vracia vám ho danový úrad, úrad práce a soc. vecí s tým nemá nič, nemôžu vám z toho preplatku ani nič zobrat ani vám ho vyplatiť, ide to mimo sociálnych dávok. (vloženo: 09.03.2013, 14:16)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Javuška, v prípade že Vám zamestnávatel podá daňové priznanie za celý rok 2012 v Nemecku, na SK ho uz nemusíte podávat. (vloženo: 09.03.2013, 10:39)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Katulka, výška NCZD závisí od počtu odpracovaných mesiacov a tiež sa odvíja od toho či je pracovník dochodca alebo nie je. (vloženo: 09.03.2013, 10:34)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Adriana, áno daňový úrad mu vráti daň ked si podá daňové priznanie. (vloženo: 07.03.2013, 19:24)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň TiborZ. Máte nárok na odpočítatelnú položku vo výške zodpovedajúcej 11 mesiacom. Táto suma by mala byť uvedená na potvrdení o príjme, ktoré mate od zamestnávateľa. (vloženo: 07.03.2013, 15:55)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Lenka1, má nárok na celú sumu, splnil podmienku poberania príjmov aspon 6 mesiacov v posudzovanom období. (vloženo: 07.03.2013, 15:54)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň slavka, neviem Vy ste ako živnostnik alebo prečo typ B ? Ak ste živnostník môžete uplatniť 40% a nemusite nič dokladovať. (vloženo: 07.03.2013, 15:51)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Gabika.k môžete uplatnit NCZD v celej výške. (vloženo: 07.03.2013, 15:49)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Gabika, máte nárok na zamestnaneckú prémiu v celej výške. (vloženo: 07.03.2013, 10:25)
Daňové priznanie fyzických osôb 2011 Dobrý deň, áno tento rok ešte môžete, od budúceho zdaňovacieho obdobia to už nebude možné. (vloženo: 06.03.2013, 20:54)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 áno máte pravdu, pokiaľ nie je celý rok dôchodca môže si odpočítať celu NCZD. To čo som písala v 135 odpovedi platí pre celý rok. (vloženo: 06.03.2013, 13:36)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Majulka, materská sa nezapočítava do zdanitelného príjmu. (vloženo: 06.03.2013, 13:33)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Hana, musíte podať daňové priznanie. (vloženo: 06.03.2013, 13:33)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Marta, Vy si podáte daňové priznanie typ A, spočítate zdanitelný príjem a doložite čestné prehlasenie ze od 1.11. ste vedena na ÚP. 2. Váš manžel si môže uplatniť nezdaniteľnú časť len od 1.7. teda za 5 mesiacov, paušálne výdavky si samozrejme môže uplatniť. (vloženo: 05.03.2013, 20:11)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 áno, treba ten dôchodok spočítať od 28.02 do 31.12 a odpočítať od NCZD. (vloženo: 05.03.2013, 17:49)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Miroslava, preplatok zahrniete do zdaniteľného príjmu, takže normálne medzi príjmy zo živnosti. (vloženo: 05.03.2013, 13:23)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Viera S. Ak boli za neho odvádzané preddavky na dan tak má nárok na ich vrátenie, nezdaniteľnú časť si však môže uplatniť len za mesiace, ktoré pracoval (01-03), potvrdenie o výške PN vám daju v sociálnej poistovni to sa k priznaniu len doloží, alebo stačí napísať čestné prehlasenie ze bol pn odkedy do kedy a potom ze bol vedený na úrade prace. (vloženo: 05.03.2013, 13:21)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Mária S, NCZD treba znížiť o výšku dôchodku, ak výjde ročný dôchodok vyšší ako je NCZD nemá na nu pracovníčka nárok. (vloženo: 05.03.2013, 13:19)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Mária S. takýto príjem sa považuje za zdaniteľný - § 8 Zákona o dani z príjmu. (vloženo: 04.03.2013, 13:31)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Zuzana, pokiaľ ste o to požiadala do 15.2.2013 písomnou žiadosťou tak Vám zamestnávateľ musí podať daňové priznanie, v opačnom prípade si ho musíte podať sama. (vloženo: 04.03.2013, 13:24)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň monika biela, ak ste pracovala celý rok tak celkovú sumu NCZD - 3644,74 € (vloženo: 04.03.2013, 13:23)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň misha293, sadzba dane je 19%. (vloženo: 04.03.2013, 13:21)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Helena, iba 3340,99 € pretože ked ste na PN nemáte zdaniteľný príjem a niet na čo uplatňovať NCZD. (vloženo: 04.03.2013, 13:20)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň jutka, preplatok zo zdravotného poistenia je už zdanený preto sa do daňového priznania neuvádza. (vloženo: 04.03.2013, 13:16)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 ferinka máte pravdu, upravovala som článok z minulého roka a toto som si nevšimla, samozrejme to už neplatí. S NČZD u dôchodcu je to tak, že príjem z dôchodku je potrebné odpočítať z NČZD a uplatniť si môže len túto čiastku. (vloženo: 04.03.2013, 13:13)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Sofia, záleží od výšky príjmu a či Vám na SK môžu niečo vrátiť, ja by som na Vašom mieste podala aj tam aj tu za patričné obdobia samozrejme. (vloženo: 04.03.2013, 13:08)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Rasťo. Zamestnávateľ by Vám mal poslať potvrdenie o príjme, možte oň však aj požiadať, pretože je možné že nejakým nedopatrením ho zabudol poslať. K DP treba doložiť aj potvrdenie o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne. A uplatniť si môžte NCZD za odpracované mesiace. (vloženo: 28.02.2013, 12:17)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Marta, paušálne výdavky sa zaokruhluju nahor - 540,26. Povinnosť viesť jednoduché účtovníctvo nie je. A v prípade paušálnych viýdavkov nie je potreba dokladovať žiadny výdaj. V prípade ze by viedol JU tak je to výkaz príjmov a výdavkov a výkaz majetku a záväzkov. (vloženo: 28.02.2013, 12:10)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Erička, od NCZD musíte odpočítať celkovú sumu invalidného dôchodku - daju vam potvrdenie v sociálnej poisťovni. PN sa do zdanitelného príjmu nezapočítava. (vloženo: 28.02.2013, 12:03)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Stanislava, môžete uplatniť všetky výdavky. (vloženo: 27.02.2013, 08:26)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Erička. Môžte si uplatniť celkovú sumu, avšak musite uviesť že ste bola živnostník, tzn. vyplnit - príjem/vydavok zo živnosti, výdavky ste určite nejaké mala. Podávať budete daňové priznanie typ B. (vloženo: 27.02.2013, 08:23)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Zlatuša, môžte použiť: 1. priemerný kurz za kalendárny mesiac, za ktorý bol poskytnutý príjem alebo 2. platný kurz v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou alebo 3. priemerný ročný za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie alebo 4. priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy, za ktoré podáva daňové priznanie Prílohou takého daňového priznania sú kópie dokladov preukazujúce výšku príjmov a výšku zrazených preddavkov na daň od všetkých zamestnávateľov (aj tých v zahraničí) a potvrdenia o zaplatenom povinnom poistení. (vloženo: 26.02.2013, 14:04)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Jozef, nezdaniteľná časť sa neznižuje o PN, takže si môžte uplatniť celú časť. Evidencia na úrade práce ma vplyv na odpočítatelnú položku, pretože odpočítatelná položka sa odpočítava z príjmu a pri evidencii na úrade práce nemate žiadny zdanitelný príjem. Ak ste bol nejaký mesiac vedený na úrade práce musíte si odpočítat mesačný pomer z odpočítalnej položky. (vloženo: 26.02.2013, 13:54)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Jozef. PN nepatrí medzi zdaniteľný príjem a preto ju v daňovom priznaní nikde neuvádzajte. (vloženo: 25.02.2013, 21:09)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Filipko, máte nárok na zamestnaneckú prémiu. (vloženo: 25.02.2013, 21:02)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Helena, zamestnávateľ mu môže urobiť ročné zúčtovanie, ak si o to zamestnanec požiadal do 15.2. tak je zamestnávateľ povinný vykonať ročné zúčtovanie. Po tomto dátume je to o dohode. (vloženo: 25.02.2013, 21:00)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Kazimír. Pokiaľ mate v Luxembursku prechodný pobyt podávate daňové priznanie tam, na SK nemusíte. (vloženo: 25.02.2013, 20:58)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Angi, môžete si uplatniť sumu 3644,74 mínus 2x320 = 3004,74 s tým, že dôchodok sa nezahrnie potom do zdanitelneho príjmu, a je potrebne doložiť k daňovému priznaniu čestné vyhlasenie o tom, že ste dôchodkyna od 11/2012 s dôchodkom 320€. (vloženo: 24.02.2013, 10:05)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Irena. Musíte podať daňové priznanie typ B, príjem z prenájmu podlieha dani z príjmu a zdanit je ho potrebné pokiaľ presiahne sumu 500€ (§9 odst. 1 písm. g zákona o dani z príjmu) (vloženo: 24.02.2013, 10:01)
Daňové výdavky od A po Z, 2.diel: Automobil v podnikaní Dobrý deň, auto ste mala dať do užívania ihneď po zakúpení, potom môžte davat do nakladov poistné i nákupy do auta a odpisovať. (vloženo: 24.02.2013, 09:48)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Pán Laco bohužial neviem Vám poradiť, choďte sa opýtať na príslušný daňový úrad, tam Vám určite poradia ako na to. (vloženo: 22.02.2013, 09:22)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Táňa. Daňové priznanie typ A. (vloženo: 21.02.2013, 14:38)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Gaby, skúste program E-dane stiahnete ho na stránkach daňového riaditeľstva, je zdarma a počíta daň z príjmu. Riadky 09 a 10 vypĺňa každý daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý si uplatňuje ako daňový výdavok povinne platené poistné na sociálne a zdravotné poistenie. (vloženo: 21.02.2013, 14:37)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Karol, Riadky 09 a 10 vypĺňa každý daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý si uplatňuje ako daňový výdavok povinne platené poistné na sociálne a zdravotné poistenie. (vloženo: 21.02.2013, 14:36)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň, Váš syn je povinný podať daňové priznanie, kedže jeho príjem v roku 2012 prekročil čiastku 1822,37€. (vloženo: 20.02.2013, 20:53)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Vlado, nie nemusíte podávať daňové priznanie. (vloženo: 20.02.2013, 12:39)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň, dávky v nezamestnanosti a štátne príspevky (napr. opatrovateľský) nie sú zdaniteľným príjmom. AK nemáte príjem z OZ väčší ako 1822,37 eur nemusíte podávať daňové priznanie. (vloženo: 18.02.2013, 20:34)
Daňové priznanie právnických osôb za rok 2012 Dobrý deň, do DP uveďte 3644,74 €. (vloženo: 18.02.2013, 20:28)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Stanislava, musíte si aj z pohotovosti vypýtať potvrdenie o prijme. (vloženo: 18.02.2013, 11:13)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Mária S. môžte požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie, účtovníčke akurat musíte dať čestné prehlásenie že ste nemala žiadny príjem zo živnosti. (vloženo: 18.02.2013, 11:07)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Monika, áno môžte to zahrnút do výdavkov a nema to žiadny vplyv na to ze ste zamestnanec aj SZCO. (vloženo: 18.02.2013, 10:58)
Daňové priznanie právnických osôb za rok 2012 Dobrý den, 1.) 249,24 EUR 2.) 20,51x6(do júna) + 21,03x2 (júl,august) = 165,12 € (vloženo: 18.02.2013, 10:49)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý večer Jarmila, váš manžel si môže uplatiť na vás nezdaniteľnú časť avšak nie celú ale len jej časť = 3644,74 mínus váš zdaniteľný príjem. (vloženo: 13.02.2013, 21:28)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý večer Janka, myslím, že nie, v §5 odst. 8 sa píše, že základ dane sú zdaniteľné príjmy znížené o poistné, ktoré je zamestnanec povinný si platiť sám. Vy ste však povinná nebola, platila ste si ho dobrovoľne a taktiež ste v tom období, keďže ste bola nezamestnaná nemala zdaniteľné príjmy a teda to poistné nemate z čoho odpočítať. (vloženo: 13.02.2013, 21:27)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Martina, pokiaľ by Vám mali v ČR niečo vrátiť na daniach tak si podajte daňové priznanie aj tam aj tu na SK, pokiaľ Vám žiadne vrátenie nevychádza v ČR nemusíte podávať daňové priznanie, stačí na Slovensku. (vloženo: 13.02.2013, 08:32)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Milena, áno platí možnosť uplatniť si NCZD na manželku, pokiaľ nemala v minulom roku vlastné príjmy. (vloženo: 13.02.2013, 08:30)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Luba, na toto by ste sa mali opýtať na príslušnom daňovom úrade, s tým, že ktorý kurz pri daňovom priznaní použiť. (vloženo: 13.02.2013, 08:27)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Gabi, odmeny za platbu kartou sú zdaniteľným prijmom, musíte ich zahrnúť do daňového priznania. (vloženo: 12.02.2013, 09:51)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Vladimír. Bohužiaľ áno, musíte si daňové priznanie podať sám. (vloženo: 12.02.2013, 09:49)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Helena, Zamestnanecká prémia predstavuje príspevok zo štátneho rozpočtu, neviem o tom, že by sa to vylučovalo s vyplatením zrazených daní. Skúste o ňu požiadať, buď Vám ju priznaju alebo nie, najlepšie by bolo opýtať sa priamo na daňovom úrade. (vloženo: 11.02.2013, 13:07)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Simona, daňové priznanie musíte podávať ak Váš príjem presiahne sumu: 1822,37 eur, Váš príjem túto sumu presahuje a preto si musíte podať daňové priznanie, výška nezdaniteľnej časti bude 3644,74 EUR /12 *4 mesiace čo ste pracovala = 1214,91 € (vloženo: 11.02.2013, 12:54)
Veličiny v mzdovom účtovníctve v roku 2013 ďakujeme za upozornenie, chybu sme už odstránili. (vloženo: 11.02.2013, 12:50)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň, áno, do 15.2.2013 si však musíte podať žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane svojmu zamestnávateľovi. Ten je na základe tejto žiadosti povinny vykonať ročné zúčtovanie po predložení potrebných dokumentov, to že o ktoré dokumenty sa jedná Vám povie priamo zamestnávateľ. (vloženo: 09.02.2013, 20:39)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň, na manžela si môžte uplatniť celú nezdaniteľnú časť - 3 664,74 EUR. (vloženo: 07.02.2013, 21:22)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Michaela, tlačivo - Daňové priznanie typ A (príjem spočítate na základe potvrdenia o príjme z oboch zamestnaní) (vloženo: 05.02.2013, 20:55)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobry deň Renáta, áno stačí, dokonca postačí ak k daňovému priznaniu pripojite čestné prihlasenie v ktorom uvediete ze ste bola na úrade prace evidovaná ao nezamestnana od do.. (vloženo: 05.02.2013, 20:53)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň Janulka, podľa §3 odst. 2 predmetom dane NIE JE " podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi okrem podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti; za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom v zahraničí". Tento príjem nie je potrebné nahlásiť na zdravotnú poisťovňu, viď. http://www.health.gov.sk/?clanok-2 (vloženo: 05.02.2013, 08:26)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Anna Lea: Vaše daňové priznanie by to nemalo ovplyvniť. Budete to priznávať až v roku 2014 v daňovom priznaní za rok 2013. (vloženo: 05.02.2013, 08:19)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý večer Mária, na SK podáte danové priznanie s čestným vyhlásením, v ktorom uvediete, že od apríla pracoval svokor v ČR a na Slovensku nepoberal žiadny zdanitelný príjem. V ČR môže požiadať bývalého zamestnávateľa o podanie DP, avšak zamestnávateľ nie je povinný mu DP vyplniť, pretože u neho nepracoval celý rok, takže je možné že budete musieť vyplniť české daňové priznanie a poslať ho do ČR. (vloženo: 02.02.2013, 20:55)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý večer Majika, plnenie zo životnej poistky podlieha zdaneniu - 19% zo základu, ktorý je znížený o nezdaniteľnú časť. Ďalej sa v zákone hovorí, že v prípade preddavkovo uskutočňovaných výplat z poistenia pre prípad dožitia určitého veku podlieha dani vyberanej zrážkou rozdiel medzi zaplateným poistným a vyšším plnením z poistenia pre prípad dožitia určitého veku, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom pri výplate z poistenia celkový úhrn súm plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku presiahne celkový úhrn súm zaplateného poistenia, pričom vybraná daň z predchádzajúcich výplat sa započíta na úhradu celkovej dane. (vloženo: 02.02.2013, 20:51)
Jednoduché účtovníctvo Dobrý deň, zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v §2 definuje čo sa považuje za služby pre potreby viesť evidenciu prijmu cez ERP, tieto služby sú uvedené v prílohe tohto zákona. Zákon nájdete tu: http://www.szk.sk/files/legislativa/2008-289_znenie_20120101.pdf Inštalatérske práce sa tam nenachádzajú, takže Váš manžel nie je povinný evidovať príjem cez ERP, tým pádom môžte účtovať ako doposiaľ, pre istotu by ste sa však mala opýtať na príslušnom daňovom úrade, len aby ste mala istotu. (vloženo: 02.02.2013, 20:34)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý večer. Pokiaľ ste bola v ČR riadne zamestnaná a zamestnávateľ za Vás platil odvody musíte podať daňové priznanie v Českej republike za to obdobie ktore ste tam pracovala. (vloženo: 31.01.2013, 21:40)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň, ak ste pracovala sústavne môžte uplatniť NCZD v plnej výške, pretože živnostník sa považuje za fyzickú osobu, teda aj keby ste to počítala zvlašť mala by vyjsť rovnaká suma.. (vloženo: 30.01.2013, 12:31)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Pre zaradenie automobilu do podnikania musíte splniť tri podmienky: 1. Prepísať automobil na podnikateľský subjekt - na TP musí byť uvedená firma, živnostník, ktorý bude mať auto v obchodnom majetku. 2. Automobil zaradíte do majetku firmy. 3. Automobil nahlasite na prislušnom daňovom úrade - je potrebné vyplniť tlačivo Oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel (vloženo: 28.01.2013, 17:57)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň, cestnú daň musíte zaplatiť, pokiaľ ste v minulom roku používali auto v podnikaní, pokiaľ ste ho používali napr len v januári tak zaplatite len pomernú časť 1/12tinu. Tento rok normálne zaradíte automobil do používania a dalsiu cestnú dan zaplatite v roku 2014. (vloženo: 28.01.2013, 09:49)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň, podľa §3 odst. 2 zákona o dani z príjmov zdaniteľný príjem NIE JE príjem získaný dedením, taktiež príjem plynúci z nadobudnutia nových akcií. Takže môžete požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane. (vloženo: 27.01.2013, 12:06)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Martin: Dobrý deň, nárok na zamestnaneckú prémiu vzniká každému v prípade príjmov min. 1963,20 EUR a práce min 6 mesiacov. Do tohto príjmu za zahŕňa len príjem zo závislej činnosti nie z dohôd o vykonaní práce, atď. Ak Vám vznikol nárok na zamestnaneckú prémiu a zamestnávateľ Vám ju v daňovom priznaní prizná, musí Vám ju aj vyplatiť, v prípade, že si podávate daňové priznanie sám, vyplatí Vám ju daňový úrad podobne ako preplatok na dani. Problém býva občas s tým, že nie každý zamestnávateľ je ochotný tú zamestnaneckú prémiu priznať, preto je lepšie keď si podáte daňové priznanie sám. (vloženo: 24.01.2013, 19:41)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Pavla: Dobry deň,budete podávať daňové priznanie typ B, od zamestnavatela musíte vyžiadať potvrdenie o príjme za rok 2012 a pripočítate k nemu príjem zo živnosti. Môžte k daňovému priznaniu priložiť aj potvrdenie z úradu práce ze ste bola nezamestnaná ale nie je to nutné. V prípade PN ste stale vedená ako zamestnanec takže tam netreba nič dokladovať. (vloženo: 24.01.2013, 19:30)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň, do predchádzajúceho účtovného obdobia nemusíte nič písať, keďže ste v ňom ešte neúčtovala.. (vloženo: 21.01.2013, 11:23)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň, podávať budete daňove priznanie typ B, od Vášho predchádzajúce zamestnávateľa si musíte vyžiadať potvrdenie o príjme za rok 2012 a to uvediete spolu s príjmom z prenájmu do daňového priznania. To že ste dôchodca nemusíte dokladovať. (vloženo: 20.01.2013, 15:12)
Účtovanie platby kreditnou kartou V jednoduchom účtovníctve sa bloček priloží k bankovému výpisu a zaúčtuje sa podľa toho o akú platbu sa jedná (nákup materiálu, tovaru, prevádzkové náklady, atď). (vloženo: 17.01.2013, 12:40)
Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012 Dobrý deň. Za Jan+feb si vypýtajte od zamestnávateľa potvrdenie o príjme za rok 2012, na ďalšie obdobie Vám dá úrad práce potvrdenie, že ste bola vedená ako nezamestnaná, toto potvrdenie dáte ako prílohu k daňovému priznaniu, dávky z nezamestnanosti nepodliehajú dani z príjmu, takže tie tam uvádzať nemusíte. Zostatok z dôchodkového piliera tiež do daňového priznania uvádzať nemusíte, nepodlieha zdaneniu. (vloženo: 17.01.2013, 12:36)
Jednoduché účtovníctvo Dobrý deň, materská je oslobodená od dane, tzn. do daňového priznania sa neuvádza. (vloženo: 07.01.2013, 09:08)
Účtovanie sociálnych nákladov Dobrý deň, ja by som to zaúčtovala ako 472/213 213/221. (vloženo: 03.01.2013, 15:15)
Odpisy v účtovníctve a daňovej evidencii Od. 01.01.2012 prvom roku odpisovania už nie je možné uplatniť daňový odpis v plnej ročnej výške, ale iba pomernú časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. Zabudla som na to, ďakujem.. (vloženo: 20.12.2012, 14:06)
Účtovanie daní a dotácií ano, ďakujeme za upozornenie (vloženo: 14.12.2012, 08:14)
Daňové výdavky od A po Z, 2.diel: Automobil v podnikaní Áno, dá sa to. Preradíte súkromný osobný automobil do obchodného majetku (podnikania), vypočítate obstarávaciu cenu a môžte ho začať odpisovať. (vloženo: 05.12.2012, 14:47)
Daňové výdavky od A po Z. 1.diel: Základné pojmy Článok o Automobile v podnikaní najdete na úvodnej stránke. (vloženo: 16.11.2012, 10:38)
Účtovanie obstarania DHM ďakujeme :) ak by ste si chcela vyskúšať viac testov, stačí sa registrovať :) (vloženo: 16.11.2012, 10:36)
Daňové výdavky od A po Z, 2.diel: Automobil v podnikaní Pri operatívnom lízíngu sa prvá aj všetky ostatné splátky zahrňujú do daňových výdavkov v plnej výške, Rovnako je možné do daňových výdavkov zahrnúť výdavky na spotrebu pohonných látok,tieto výdavky sú však z hľadiska dane z príjmov limitované. (vloženo: 14.11.2012, 11:24)
Účtovníctvo od A do Z Myslím že s účtom 428 sa to nedá opraviť. Budovu odpisujete ? Ak nie tak podľa mna ju stačí vyradiť z majetku.. (vloženo: 08.11.2012, 21:36)
Daňové priznanie fyzických osôb 2011 Dobrý deň Tomáš. Rokom sa rozumie 365 dní od založenia, takže do novembra 2013. a preddavky sa platia nasledujúci rok od 7.mesiaca čiže 7/2014. (vloženo: 08.11.2012, 21:32)
Účtovanie daní a dotácií Áno, máte pravdu, kolegyňa sa zrejme pomýlila pri výpočte.. (vloženo: 02.11.2012, 09:11)
Účtovníctvo od A do Z Dobrý deň, potešil nás Váš záujem. Ďalšie články budú postupne vychádzať približne každé dva týždne vyjde jeden. Sledujte naše stránky prípadne facebook. S pozdravom Eva Kyselová (vloženo: 31.10.2012, 20:47)
Účtovanie pokút z daňového úradu a ostatných finančných nákladov Áno, máte pravdu. (vloženo: 25.10.2012, 12:57)
Daňové priznanie fyzických osôb 2011 Dobrý deň Iveta, podávať budete tlačivo B, nezdanitelnú časť na danovnika si uplatnite v pomernej časti za 8 mesiacov, daňový bonus môžete uplatnit na celý rok, keďže vyživujete dieťa po celý rok, k daňovému priznaniu musíte pridať potvrdenie od daňového úradu o tom, že ste u nich evidovaná od kedy do 31.12.2012. (vloženo: 24.10.2012, 08:20)
Vzorové účty v mzdovom účtovníctve áno máte pravdu, bol to preklep.. (vloženo: 08.10.2012, 11:02)
Účtovanie obstarania DHM Ďakujeme :) (vloženo: 03.10.2012, 12:15)
Účtovné výkazy – výstup účtovníctva K účtu 701 doplníme jeho použitie v predkontáciách, momenálne ich nájdete v účtovnom pomocníkovi po zadaní 701 sa Vám zobrazia všetky prípady použitia. (vloženo: 01.10.2012, 18:36)
Účtovná dokumentácia, účtovné zápisy a účtovné knihy v podvojnom účtovníctve Áno je to tak, účtovníctvo je možné viesť aj písomne nie len technicky a tá excelovská evidencia je v podstate skoro ako písomná forma evidencie, tým pádom vlastne žiadne nariadenie Vaša účtovníčka neporušuje. S tým saldom účtov a DFA je to čiste na zamestnávateľovi, ja by som Vám radila pýtať si ho čo možno najčastejšie a možno Vaša účtovníčka príde na to, že ten excel nemá zmysel. (vloženo: 26.09.2012, 20:20)
Účtovná dokumentácia, účtovné zápisy a účtovné knihy v podvojnom účtovníctve Viesť evidenciu v exceli síce je možné, ale vaša účtovníčka by musela mať slušne "zmaknutý" excel aby vedela všetko rýchlo vyhodnocovať. V súčasnosti je na trhu množstvo účtovných programov, ktoré umožňujú viesť súčasne s účtovníctvom i potrebné evidencie, hlavne z dôvodu prehľadnosti a rýchlosti výstupov. Viesť evidencie v exceli podľa môjho názoru nie je správne, ja osobne si to neviem ani predstaviť. (vloženo: 26.09.2012, 16:28)
Vzorové účty v mzdovom účtovníctve Zamestnanecká prémia je príspevok zo štátneho rozpočtu a teda sa môže účtovať na účet 342 (odpočíta sa od daní, ktoré má firma platit). Náhrada príjmu za nemoc sa účtuje na účet 527 k 331. Ďakujem za upozornenie, nevšimla som si, že je to tam dvakrát.. (vloženo: 26.09.2012, 13:42)
Daňové priznanie fyzických osôb 2011 Dobrý deň Martin, Ak ste živnostník od 8.augusta tak sú to 4 mesiace a 23 dní. do 8.7.2013 sa musíte prihlásiť do SP, odvody platíte každý mesiac na základe predchádzajúceho ročného príjmu, vo Vašom prípade 4mesačného, čiže po 31.12.2013 si musíte vypočítat nové odvody a tak stále dokola. Zdravotné poistenie platí za študenta štát len prvý rok podnikania - vymeriavací základ nulový, avšak v ďalších rokoch podnikania je potrebné vykonať RZZP a z neho určiť výšku preddavkov na ZP na nasledujúci rok. (vloženo: 19.09.2012, 08:54)
Daňové priznanie fyzických osôb 2011 Dobrý den Martin, áno, ale daň z príjmu je 19% a platí sa z príjmu-vydavky-nezdanitelna časť na daňovníka. Neviem ako dlho ste živnostník, avšak od začiatku podnikania ste povinný prihlasit sa do SP ako SZCO. V prvom roku podnikania si môže určiť vymeriavací základ nulu (poistenec štátu), avšak nasledujúci rok po vykonaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZZP) platíte preddavky na ZP, výšku preddavkov určíte podla RZZP. Do SP sa prihlasuje do 8.7. nasledujúceho kal.roku od začiatku podnikania, v ktorom Váš príjem dosiahol 12-násobok min. vymeriavacieho základu. Zdôrazním, že príjem nie zisk, teda celkové tržby. Ako živnostník môžte vyfaktúrovať služby poskytnuté inému živnostníkovi, u vás je to príjem u neho je to výdavok. (vloženo: 18.09.2012, 12:13)
Účtovné doklady Pre potreby účtovníctva nie je potrebné dať vyhotoviť pečiatku. Pečiatka má zmysel v prípade, že chce firma uzatvárať zmluvy s inými firmami, zamestnávať ľudí, prípadne sa nechá zastupovať osobou, ktorá nie je konateľom. (vloženo: 17.09.2012, 11:07)
Účtovanie postúpenia pohľadávky Dobrý den, menovitá hodnota je skutočná hodnota pohľadávky (napr. 30 000 €), túto pohľadávku môže firma A kúpiť napr. za 25tis. € (cena dohodnutá v zmluve). (vloženo: 17.09.2012, 10:59)
Daňové priznanie fyzických osôb 2011 Dobrý den Adriana, Váš manžel môže uplatniť daňový bonus raz ročne pri daňovom priznání. Výplata sa mesačne zníži o sumu daňového bonusu (20,51). Následne pri podaní daňového priznania mu tento ročný daňový bonus bude vrátený vo forme preplatku na daniach, samozrejme v závislosti na výške daní, ktoré má zaplatiť. (vloženo: 17.09.2012, 10:39)
Daňové priznanie fyzických osôb 2011 Iveta: originál tlačivo Výkazu ziskov a strát si môžte stiahnuť na tejto stránke http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4071 (vloženo: 17.09.2012, 10:28)
Jednoduché účtovníctvo Dobrý deň, tento nápad nepovažujem za veľmi šťastný, neviem síce ako funguje ukladanie na danom portáli, avšak v prípade výpadku internetu,el. prúdu a pod. sa Vám neuloží práca a môžte všetko písať odznova, pokiaľ máte JU, v ktorom Vám postačuje zopár riadkov na účtovanie stiahnite si bezplatnú verziu niektorého účtovného programu.. (vloženo: 17.09.2012, 10:14)
Účet 421 Dobrý deň, rezervný fond sa vytvára zo zisku po zdanení. (vloženo: 13.12.2022, 16:57)
Účet 504 Dobrý deň, už pri dodávke by som palety rozúčtovávala na samostatnu AE 501, poplatok za manipuláciu s paletami si môžte dať do internej smernice že budete účtovať rovnako na 501 kedze to súvisi s ich obstaraním. Vyhnete sa tak rozúčtovavaniu, ale myslim si ze správne by bolo aj to rozúčtovavať na 518 len je to zbytočne komplikované. Ak budete mat postup v internej smernici tak by s DU nemal byt problem :-) (vloženo: 04.05.2017, 15:30)
Účet 411 Interným dokladom preúčtujete vklad jedného spoločníka na druhého. (vloženo: 16.09.2016, 11:09)
Účet 213 Časť stravných lístkov, ktoré posielate na preplatenie môžte zaúčtovať cez 315 kým Vám nevyplatia stanovenú sumu, 315/213 vyplatenie na bankový účet 221/315, manipulačný poplatok faktúra 518/321, odpočet z výšky stravného 321/315. (vloženo: 16.09.2016, 11:08)
Účet 501 Vykonanie skúšok by mal byť účet 518. (vloženo: 02.05.2016, 21:02)
Účet 261 interné doklady, pokladničné doklady, vypisy z bankového účtu (vloženo: 20.02.2016, 18:09)
Účet 644 Dobrý deň, áno. (vloženo: 20.02.2016, 18:08)
Účet 491 Áno, môžte mu ich vyplatiť z pokladne ak je tam dostatok fin. prostriedkov. (vloženo: 07.02.2016, 10:40)
Účet 249 Len ak bol peňažný blok platený v hotovosti. (vloženo: 17.12.2015, 18:20)
Účet 343 http://www.ako-uctovat.sk/zauctovanie.php?u=343|221&t=Zlozenie-zabezpeky-na-DPH-ID&i=4587 343 rozlíšite analyticky (vloženo: 30.11.2015, 13:26)
Účet 211 Musíte podať dodatočné daňové priznanie. (vloženo: 18.10.2015, 14:11)
Účet 211 Zaúčtujte to cez účet 365. (vloženo: 31.05.2015, 10:50)
Účet 644 Dobrý deň, záleží na tom, či je to zmluvná pokuta ktorá sa viaže k zmluve za rok 2014 alebo 2015. Ak sa týka roka 2014 musí byť zúčtovaná v danom roku, nemôžte ju preúčtovať až po úhrade. (vloženo: 31.05.2015, 10:49)
Účet 221 Dobrý deň, 365/221. (vloženo: 27.01.2015, 11:18)
Účet 341 dobrý deň, áno je to účet s premenlivým zostatkom. (vloženo: 06.01.2015, 13:54)
Účet 211 Dobrý deň, áno dátumom z bločku. (vloženo: 28.08.2014, 13:25)
Účet 342 Dobrý deň, cez účet 591/221. (vloženo: 01.07.2014, 10:44)
Účet 029 Odporúčam prečítať prílohu zákona o dani z príjmov, tam je rozdelenie majetku do odpisových skupín.. (vloženo: 05.03.2014, 19:37)
Účet 491 Nie, pri sro, vlastné imanie 411 ak je viac spoločníkov v sro, tak rozčleniť analytickou evidenciou.. (vloženo: 03.03.2014, 18:45)
Účet 042 Je to správne.. (vloženo: 05.02.2014, 15:11)
Účet 518 Dobrý deň, áno môžte ale len v tom prípade, že nájom napr. za január platíte v januári, ak platíte dopredu musíte využiť účty časového rozlišovania.. tzn. cez účet 381.. príklad najdete tu: http://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Ucty-casoveho-rozlisovania&idc=121 (vloženo: 28.01.2014, 08:07)
Účet 031 Dobrý deň, mali by ste odpísať teda 1/3 zo zostatkovej ceny, teda z 36tisic=12000 €. To odpíšete ako predaj pozemku a 30 000 zaúčtujete ako vynos z predaja.. (vloženo: 20.11.2013, 09:22)
Účet 314 Dobrý deň, áno môžte (vloženo: 18.11.2013, 14:03)
Účet 518 Dobrý deň, vaše účtovanie je správne, pokiaľ je vozidlo v majetku spoločnosti. Pokiaľ by sa jednalo o pracovné cesty so súkromným vozidlom, musíte tento doklad o parkovaní zahrnúť do cestovného príkazu, DPH sa potom nemôže uplatniť. (vloženo: 18.10.2013, 11:18)
Účet 472 Sociálneho fondu. (vloženo: 27.09.2013, 10:53)
Účet 323 Záleží od toho či zamestnávate v OZ nejakých ľudí a ako su postavené zmluvy.. (vloženo: 25.08.2013, 09:12)
Účet 591 tam bola asi nejaká chyba.. daň z úrokov sa účtuje na účte 538. (vloženo: 13.08.2013, 16:23)
Účet 323 Dobrý deň, tieto sms nemajú určite žiadny súvis s našimi stránkami. (vloženo: 13.08.2013, 16:21)
Účet 511 bola táto demo verzia zadarmo ? pretože potom ju neúčtujete. (vloženo: 10.04.2013, 13:05)
Účet 323 neviem presne či sa rozumieme, hovoríme o účtovníctve ? 323 - účet krátkodobých rezerv, napr na dovolenku zamestnancov (nevybratú), tzn. na konci roka ked majú zamestnanci nevyčerpanú dovolenku vytvorí sa rezerva na účte 323 (v účtovníctve) na jej vyplatenie v nasledujúcom roku. Žiadny účet v účtovnictve nema kontaktne udaje neviem presne čo myslite takymito údajmi. (vloženo: 20.03.2013, 15:47)
Účet 323 Na účte 323 sa väčšinou účtujú rezervy na dovolenku, zaúčtovala ste správne vyplatenie všetkých dovoleniek ? (vloženo: 19.03.2013, 13:38)
Účet 641 Dobrý deň, je to možné, musíte vyradiť automobil z podnikania najlepšie k 31.12., (tzn. zápis na karte dlhodobého majetku), pretože v roku, v ktorom dôjde k vyradeniu si už odpisy nebudete môcť uplatňovať. Daňovému úradu oznámite zánik daňovej povinnosť a následne s darovacou listinou pôjdete automobil prepísať. Pri darovaní sa žiadne dane neplatia. (vloženo: 13.03.2013, 13:15)
Účet 132 Pri likvidácii tovaru po expirácii sa DPH neodvádza. (vloženo: 13.03.2013, 13:10)
Účet 366 Dobrý deň, teoreticky by mali byt zostatky na spomínaných účtoch nulové avšak z praxe vieme, ze nie vždy to tak je.. (vloženo: 14.11.2012, 19:23)
Účet 411 Dobrý deň, ja som takýto prípad síce neúčtovala, no napriek tomu napíšem svoj názor. Ide to mimo účtovníctva pretože prvy spoločník odkúpi podiel druhého v tom prípade mu vyplatí sumu 50% ZI z vlastných penazí a na 411 sa to len preúčtuje ako 100% vklad 1. spoločníka. Keď by sa 50% ZI vyplatilo z BU alebo pokladice jednalo by sa o zníženie ZI s.r.o. Keď vie niekto viac nech napíše.. (vloženo: 11.11.2012, 16:24)
Účet 343 Tovar by ste mali samozdaniť, v daňovom priznaní dať do výstupu a odpočítať zo vstupu. Avšak neviem či sa to nejak "bije" s tým že nemáte nárok na odpočet.. (vloženo: 25.10.2012, 15:40)
3. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - VBÚ Opravili sme, ďakujeme za postreh :-) (vloženo: 17.09.2023, 12:29)
Pokuty a sankcie týkajúce sa bežného účtovného obdobia - VBÚ Dobrý deň, pokuty sa účtuju na rovnaký účet aj ked sú za minulé obdobie. (vloženo: 22.12.2016, 15:24)
Prijaté úhrady pohľadávok od fyzických osôb - VBÚ Postup je asi správny, len nepíšete ako účtujete tie úroky, lebo by sa malo účtovať časť splátky 221/378, úrok 221/662, nerozumiem prečo účtuje o výnosoch budúceho obdobia? Úroky by mali byť vždy k danemu mesiacu/roku. (vloženo: 22.12.2016, 15:23)
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otvorení účtovných kníh - ID Dobrý deň, aj aj. (vloženo: 16.09.2016, 11:10)
1. Z titulu dane z príjmov (preplatky, vratky daní) - VBÚ záleží od výšky vášho dôchodku, ale pravdepodobne má nárok. (vloženo: 07.02.2016, 10:44)
Odpis premlčaných záväzkov - ID Dobrý deň, predpokladám, že niekedy v minulosti sa tento záväzok zaúčtoval ako daňový náklad, preto ho budete musieť zaúčovať ako pripočítateľnú položku a zdaniť. Najlepšie napísať na finančnú správu aby Vám oni odobrili postup ako sa tohto záväzku správne "zbaviť". (vloženo: 07.02.2016, 10:43)
Darovanie vlastných služieb - ID Nie. (vloženo: 21.06.2015, 09:42)
Faktúry za vykonané práce a služby z nevýrobných činností - VFA fakturovať musíte s DPH. (vloženo: 21.06.2015, 09:42)
Faktúry za opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku - PFA Dobrý deň, na účet 518. (vloženo: 31.05.2015, 10:51)
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - ID Nie, účtovať sa má plusom, ale kedže sa jedná o aktíva tak sa na strane Dal odpočítavajú od pasív, ktoré budú účtované na strane Ma dať, aby v konečnom dôsledku bol zostatok na účte 701 nulový. (vloženo: 27.01.2015, 11:28)
Došlé úhrady dobropisov od dodávateľov - VBÚ Dobrý deň, áno Váš postup je správny. (vloženo: 27.01.2015, 11:24)
Faktúry za predaný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok - ID Dobrý deň, oba postupy by boli správne je na Vás ktorý účet využijete, a je nutné tento postup zahrnúť do internej smernice. (vloženo: 24.11.2014, 19:28)
pitný režim pre zamestnancov - VPD má tam byť VPD, ďakujem za upozornenie.. (vloženo: 06.09.2014, 14:42)
Poskytnutie preddavkov dodávateľom - VPD Predfaktúra nie je daňový doklad, neúčtujete ju vôbec. (vloženo: 01.07.2014, 10:45)
Výplata miezd a iných nárokov z titulu miezd, dávok nemocenského poistenia spoločníkom a členom družstva - VPD Doklad mal byť VPD, ďakujem :) (vloženo: 20.06.2014, 14:23)
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID Jedná sa o uzávierkové účty. TZN. prevádzajú sa na nich konečné zostatky aktív aj pasív. v Prípade účtu 701 sa aktíva prevádzajú na stranu MD (Aktíva/701), pasíva na stranu DAL (701/pasíva). V prípade účtu 702 je to opačne, pasíva na stranu MD (pasíva/702), aktíva na stranu DAL (702/aktíva). (vloženo: 15.05.2014, 15:37)
Odpis premlčaných záväzkov - ID dobrý deň, áno. (vloženo: 23.04.2014, 10:56)
3. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - PFA áno, navyšujú (vloženo: 03.03.2014, 18:46)
1. Zavinená krádežou - VPD Krádež musíte doriešiť dať k náhrade hmotne zodpovednej osobe, zaúčtujete ju ako pohľadavku voči hmotne zodpovednej osobe. (vloženo: 30.12.2013, 16:29)
Poplatky sankčného charakteru - ID Máte pravdu, aj keď v tomto prípade sa jedná asi o preklep a mal tam byť použitý účet č. 345, sankciami sú myslené rôzne poplatky za omeškanie, penále, atď. V prípade skutočných sankcií máte pravdu - 545/379 (vloženo: 21.10.2013, 08:37)
Zúčtovanie odmien a prémií zamestnancov, ktoré budú zaplatené v nasledujúcom účtovnom období - ID Dobrý deň, áno, rezervy je nutné vytvárať aj na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov. Túto povinnosť majú aj občianske združenia. (vloženo: 18.10.2013, 11:37)
Predplatné faktúrované odberateľovi - VFA Kurz použitý pri vzniku účtovného prípadu, ktorým je náklad alebo výnos budúceho obdobia účtovaný na účte 381 - Náklady budúcich období alebo na účte 384 - Výnosy budúcich období, sa použije aj na ostatné účtovné prípady súvisiace s týmto účtovným prípadom,napríklad vznik nákladov alebo výnosov v budúcich účtovných obdobiach. Pri zmene záväzku na účte 326 - Nevyfakturované dodávky, ktorý sa ide zaúčtovať na iný účet záväzku alebo pri zmene pohľadávky účtovanej podľa § 48 ods. 3 (závierkové odhady) , ktorá sa ide zaúčtovať na iný účet pohľadávky, sa pri prepočte cudzej meny na eurá uplatňuje rovnaký kurz ako bol použitý pri vzniku nevyfakturovanej dodávky alebo nevyfakturovanej pohľadávky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa kurzový rozdiel z ocenenia majetku a záväzkov podľa § 4 ods. 7 zákona účtuje na ťarchu účtu 563 - Kurzové straty alebo v prospech účtu 663 - Kurzové zisky, s výnimkou prípadov podľa odsekov 5 a 6. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa kurzový rozdiel z ocenenia majetku a záväzkov účtovaných na účtoch časového rozlíšenia 385 - Príjmy budúcich období a 383 - Výdavky budúcich období, účtuje na ťarchu účtu 563 - Kurzové straty alebo v prospech účtu 663 - Kurzové zisky. (vloženo: 18.10.2013, 11:27)
Odpis pohľadávky z rozhodnutia účtovnej jednotky - ID Nemôžte, pri odpise pohľadávky sa odpisuje z účtu 311 kde je už DPH zahrnutá, ak spĺňate podmienky pre daňovo uznaný odpis pohľadávky tak táto zaplatená DPH poníži základ dane z príjmov. (vloženo: 09.10.2013, 10:25)
Prijaté preddavky na budúce dodávky tovarov, prác a služieb, prijaté v hotovosti - PPD Dobrý deň, odporúčam Vám prečítať si tento článok, určite v ňom najdete odpoveď: http://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Ucty-casoveho-rozlisovania&idc=121 (vloženo: 14.09.2013, 17:30)
4. Výdaj kolkov do spotreby - ID ak mate celkovu sumu 16,50 tak by to tak mohlo byť... (vloženo: 26.05.2013, 14:06)
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - ID ZI sa nemení, pretože sa len interne prevádza jeho hodnota medzi členmi.. mení sa rozdelenie napr z 50 ku 50 na 70 ku 30. (vloženo: 26.05.2013, 14:04)
1. Zaúčtovanie faktúry - PFA k faktúre musíte mat aj príjmový doklad ked nie ten tak od 1.1.2012 doklad z ERP o zaplatení faktúry. (vloženo: 06.03.2013, 13:38)
nákupné poukážky na Vianoce pre zamestnancov napr COOP Jednota - ID a ako ste za tie balíčky zaplatili ? Podľa mňa vydanie balíčkov = 472/213, ale najskor to na tú 213 musíte dostať tým nákupom. Potom až mzdové náklady. (vloženo: 05.02.2013, 14:08)
Zrušenie nepotrebnej zákonnej rezervy (alebo jej časti) - ID Myslím, že nie, mali by ste naďalej viesť tento účet s mínusovým stavom. Na konci účtovného obdobia sa o tento stav ponížia náklady podliehajúce zdaneniu. (vloženo: 17.01.2013, 12:55)
nákupné poukážky na Vianoce pre zamestnancov napr COOP Jednota - ID a ako ste zaúčtovala nákup obsahu balíčkov ? (vloženo: 17.01.2013, 12:52)
Nákup PHM - VPD V prípade že je automobil zaradený do majetku firmy nie je potrebné robiť cestovné príkazy. (vloženo: 14.01.2013, 18:35)
Poistenie hmotného majetku - ZV ďakujem za pripomienku.. (vloženo: 13.01.2013, 21:29)
Nákup PHM - VPD áno, môžte učtovat rovno do spotreby, 501/211. a áno, tiez si môžte resp. ak to tak chcete účtovat tak musíte vypracovat internú smernicu o účtovaní pohonnych hmôt. (vloženo: 09.01.2013, 15:12)
nákupné poukážky na Vianoce pre zamestnancov napr COOP Jednota - ID Áno je to správne (vloženo: 13.12.2012, 08:55)
Platenie preddavkov na daň z príjmov v bežnom roku - VBÚ Predpis dane z príjmov z bežnej činnosti 591/341. Platenie preddavkov z BU 341/221. (vloženo: 29.11.2012, 20:31)
Vyúčtovanie nároku spoločníkov a členov družstva na náhradu cestovných výdavkov, ak nebol poskytnutý preddavok - ID Vydanie stravných lístkov spoločníkovi 355/213, zaplatenie spoločníkom 211/355. Ale opäť, ked je zamestnanec tak 335/213 úhrada 211/335. (vloženo: 29.11.2012, 20:26)
Vyúčtovanie nároku spoločníkov a členov družstva na náhradu cestovných výdavkov, ak nebol poskytnutý preddavok - ID Dobrý deň, pokiaľ je vedený ako zamestnanec tak 512/333, 365 by bolo v prípade že by nebol zamestnanec. (vloženo: 29.11.2012, 11:58)
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - ID V zostatkovej cene. (vloženo: 23.11.2012, 10:51)
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - ID Protokol o vyradení majetku. (vloženo: 17.10.2012, 13:53)
3. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - PFA áno, je to správne. (vloženo: 12.10.2012, 12:10)
Poskytnuté peňažné dary - VBÚ Preklep.. ďakujem.. (vloženo: 02.10.2012, 13:13)
logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/profil.php?jmeno=Ing-Eva-Mihalikova-&id=8

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.