Otázka: 1/10

Príklady z účtovnej skupiny 62

Aktivácia nákladov vzniknutých pri prestavbe - ID