Otázka: 1/10

Príklady z účtovnej skupiny 52

Príspevok do garančného fondu - ID