Otázka: 1/10

Príklady z účtovnej skupiny 42

Použitie štatutárneho fondu na rôzne účely uskutočnené vo vlastnej réžii - ID