Otázka: 1/10

Príklady z účtovnej skupiny 41

Zvýšenie hodnoty vkladu akcionára pri zvýšení základného imania u spoločnosti (účtovanie u akcionára) - ID