Otázka: 1/10

Príklady z účtovnej skupiny 41

Použitie ostatných fondov na zvýšenie ostatných kapitálových fondov - ID
Inzercia ∇