Otázka: 1/10

Príklady z účtovnej skupiny 04

Prevod odplatne obstaraného technického zhodnotenia stavieb do dlhodobého hmotného majetku - ID