Otázka: 1/10

Príklady z účtovnej skupiny 34

Dodatočné vyrubenie daní za minulé obdobia, ak nemožno zvýšiť hodnotu dlhodobého majetku, zásob, ohľadávok a pod. - ID
Inzercia ∇