Otázka: 1/10

Príklady z účtovnej skupiny 33

Zúčtovanie nemocenského poistenia k odmenám a prémiám v roku predchádzajúcom roku vyplatenia týchto odmien a prémií - ID
Inzercia ∇