Otázka: 1/10

Príklady z účtovnej skupiny 33

Zúčtovanie nároku na ostupné podľa osobitných predpisov - ID
Inzercia ∇