Otázka: 1/10

Príklady z účtovnej skupiny 21

Tržby z predaja cenných papierov a podielov - PPD