Otázka: 1/10

Príklady z účtovnej skupiny 19

Čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky k nedokončenej výrobe, ak pominuli dôvody prechodného zníženia ocenenia nedokončenej výroby - ID