Otázka: 1/10

Príklady z účtovnej skupiny 12

Zúčtovanie zmeny stavu zásob - ID
Inzercia ∇