Otázka: 1/10

Príklady z účtovnej skupiny 12

Prijaté polotovary z titulu splatenia vecného vkladu do základného imania - ID
Inzercia ∇