a)
--- alebo ---
b) ⇊ začnite s vyplňovaním príkladov, ktoré sa generujú z celej účtovnej osnovy. ⇊

Oprava výnosov minulých účtovných období, ak ide o významné sumy (zvýšenie výnosov) - ID