Otázka: 1/10

Účet "Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií" má číslo:
Inzercia ∇