Otázka: 1/10

Účet "Výnosy z derivátových operácií" má číslo:
Inzercia ∇