Otázka: 1/10

Účet "Pohľadávky z nájmu" má číslo:
Inzercia ∇