Otázka: 1/10

Účet "Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku" má číslo: