Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ EDU-LAND video kurz podvojneho uctovnictva

Účet 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa krátkodobé záväzky, napr. z pôžičiek od spoločníkov obchodnej spoločnosti, záväzky z dôvodu úrokov zo splatených vkladov spoločníkov vo verejnej obchodnej spoločnosti, v komanditnej spoločnosti a v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Výber účtovných prípadov s účtom 365


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Záväzok spoločnosti s ručením obmedzeným voči spoločníkovi pri priznaní práva na vyplatenie vyrovnacieho podielu - IDID = Interný Doklad 252Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (Aktivní) / 365
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) / 365
Úrok z prijatej pôžičky - IDID = Interný Doklad 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) / 365
Vyúčtovanie nároku spoločníkov a členov družstva na náhradu cestovných výdavkov, ak nebol poskytnutý preddavok - IDID = Interný Doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) / 365
Záväzok spoločnosti voči spoločníkovi s.r.o. z titulu nároku na vyrovnací podiel - IDID = Interný Doklad 252Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (Aktivní) / 365
Zúčtovanie náhrad škôd v prospech spoločníkov a členov družstva spôsobených účtovnou jednotkou - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) / 365
Odpis premlčaného záväzku - IDID = Interný Doklad 365 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový)
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 365 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní)
Požička od spoločníka - IDID = Interný Doklad 365 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktivní)
úhrada faktúry z osobného účtu konateľa - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) / 365
Kapitalizácia záväzku voči spoločníkovi 365 / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasivní)
Záväzok voči konateľovi za firemný nákup mat. 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) / 365


Splátky ostatných úverov, pôžičiek a finančných výpomocí

1. Od spoločníkov a členov družstva - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 365 , 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasivní) / 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)
2. V rámci konsolidovaného celku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 361Účet 361 - Záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasivní) , 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasivní) / 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)
3. Od ostatných subjektov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 249Účet 249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (Pasivní) , 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasivní) / 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) / 365
2. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 365 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový)

Zníženie základného imania u družstiev, ak sa znižuje základné imanie v súvislosti so zánikom členstva člena družstva (vyrovnávací podiel)

1. Časť určená na vyplatenie členovi - IDID = Interný Doklad 411Účet 411 - Základné imanie (Pasivní) / 365
2. Časť, ktorá sa členovi nevyplatí v prípade, že vyrovnávací podiel je nižší než jeho vklad - zúčtovanie rozdielu - IDID = Interný Doklad 411Účet 411 - Základné imanie (Pasivní) / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasivní) , 422Účet 422 - Nedeliteľný fond (Pasivní)

Prijaté rôzne finančné výpomoci

1. Krátkodobé pôžičky, úvery, výpomoci od iných subjektov (nie od bánk a spoločníkov) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 249Účet 249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (Pasivní)
2. Krátkodobé finančné výpomoci od spoločníkov a členov družstva - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 365
3. Krátkodobé finančné výpomoci v rámci konsolidovaného celku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 361Účet 361 - Záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasivní)
4. Dlhodobé finančné výpomoci od iných subjektov (nie od bánk a od spoločníkov) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasivní)
5. Dlhodobé finančné výpomoci v rámci konsolidovaného celku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasivní)

Vyúčtovanie nároku spoločníkov a členov družstva na náhradu cestovnch výdavkov s poskytnutím preddavku (preddavok bol nižší ako účet za cestu)

1. Výška cestovného výdavku - IDID = Interný Doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) / 365
2. Zúčtovanie preddavku - IDID = Interný Doklad 365 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktivní)
3. Doplatenie rozdielu - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 365 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní)

Vyúčtovanie nároku spoločníkov a členov družstva na náhradu cestovnch výdavkov s poskytnutím preddavku (preddavok bol vyšší ako účet za cestu)

2. Zúčtovanie preddavku - IDID = Interný Doklad 365 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktivní)
3. Vrátenie rozdielu do pokladnice - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktivní)
1. Výška cestovného výdavku - IDID = Interný Doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) / 365


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 365 píšeme aj v týchto článkoch

 Obchodné spoločnosti, fyzická osoba - podnikateľ Obchodné spoločnosti, fyzická osoba - podnikateľ

22. 02. 2012, Jana Rusnáková 14. Maturitná otázka z účtovníctva - Obchodné spoločnosti, fyzická osoba - podnikateľ... celý článok


 Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniu, dlhodobé záväzky Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniu, dlhodobé záväzky

20. 02. 2012, Jana Rusnáková 12. Maturitná otázka z účtovníctva - Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniu, dlhodobé záväzky... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 36


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 36 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 365

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal