Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ EDU-LAND video kurz podvojneho uctovnictva

Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Výber účtovných prípadov s účtom 089


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Nadobudnutie ODHM podľa právnych predpisov - IDID = Interný Doklad 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktivní) / 089
Vyradenie ODHM z dlhodobého hmotného majetku pri jeho úplnom odpísaní - IDID = Interný Doklad 089 / 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktivní)
Zaúčtovania začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) / 089
Tvorba oprávok vo výške odpisov bežného roka - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého mehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 089
Vyradenie oprávok z evidencie pri vyradení ostatného DHM z majetku - IDID = Interný Doklad 089 / 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktivní)
Zúčtovanie opravnej položky k ostatnému DHM pri jeho trvalom vyradení z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 092Účet 092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku (Pasivní) / 089
Zaúčtovanie konečného stavu účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 089 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní)


Aktivácia nákladov vynaložených na zhotovenie ODHM vo vlastnej réžii

1. Aktivácia vo vynaložených vlastných nákladoch - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 624Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový)
2. Zaradenie do dlhodobého hmotného majetku v ocenení VN - IDID = Interný Doklad 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktivní) / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní)
Novo zistený, v účtovníctve dosiaľ neevidovaný ODHM - IDID = Interný Doklad 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktivní) / 089

Bezodplatné odovzdanie ODHM bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie)

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) / 089
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 089 / 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktivní)

Vyradenie ODHM pri jeho vrátení z titulu reštitučných nárokov

1. Záväzok účtovnej jednotky z titulu reštitúcie - IDID = Interný Doklad / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní)
2. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) / 089
3. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 089 / 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktivní)
4. Zúčtovanie rozdielu, ak je reštitučný nárok vyšší ako zostatková cena - IDID = Interný Doklad / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní)
5. Zúčtovanie rozdielu, ak je reštitučný nárok nižší ako zostatková cena - IDID = Interný Doklad 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) /

Nadobudnutie ODHM delimináciou v štátnom podniku

1. Vstupná cena - IDID = Interný Doklad 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktivní) /
2. Oprávky - IDID = Interný Doklad / 089
3. Zostatková hodnota - IDID = Interný Doklad / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasivní)

Bezodplatné odovzdanie ODHM na základe právneho predpisu

1. Zostatková cena (jednorazový odpis) - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého mehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 089
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 089 / 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktivní)

Predaj ODHM ešte neodpísaného

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 089
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 089 / 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktivní)
3. Faktúra za predaj - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový)

Manká zistené v priebehu roka alebo pri inventarizácii

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) / 089
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 089 / 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktivní)

Škoda zistená na ODHM, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

1. Zúčtovanie škody - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) / 089
2. Vyradenie majetku (časti majetku) - IDID = Interný Doklad 089 / 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktivní)
3. Nárok na náhradu od poisťovne - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktivní) / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový)

Likvidácia ODHM na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého mehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 089
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 089 / 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktivní)
3. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní)
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový)
5. Tržby za kovový odpad z likvidácie inkasované v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový)

Oprava zúčtovaných oprávok v dôsledku chýb pri výpočte odpisov v bežnom roku

1. Zníženie oprávok - IDID = Interný Doklad 089 / 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého mehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový)
2. Zvýšenie oprávok - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého mehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 089

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k ostatnému DHM pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 089
2. darovania - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) / 089
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - IDID = Interný Doklad 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (Pasivní) / 089
4. manka a škody - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) / 089
5. vkladu do základného imania - IDID = Interný Doklad 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasivní) / 089
6. vyradena z užívania v dôsledku likvidácie - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého mehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 089
7. vydania majetkových podielov oprávneným osobám v družstvách - IDID = Interný Doklad 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasivní) / 089


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 08


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 08 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 089

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Opravné položky, 8 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal